Ständig beredskap.

standig-beredskap

Når inte, kan inte, utan ens försöka
Anta utmaningar, kunskaperna utöka
Hur kan Du veta eller riktigt förstå
Om saknar intresse av vad här pågå.

Ge inte upp, innan Du ens hunnit börja
Liksom i förväg, det obefintliga ombesörja
Men ta itu med saker i dess rätta ordning
Bekymmer före som efter, bringar oordning.

I ständig beredskap, att handla nu och här
Men lägg Dig aldrig i, någon annans affär
Först som sist, va Din egen bästa dräng
Framtida stötestenar, om Du är fåfäng.


Med Allsköns….

med-allskons

Med allsköns göromål, ständigt sysselsatt
Vill ju vara den som alltid står för sin hatt
Redan sagt tänkespråk, behändigt använda
Inlindat klarspråk, en tankeställare kanhända.

Allsköns planer, kan ta livstid att verkställa
Men gamla förordningar kan ej framgent gälla
Människorna försöker avsätta sina egna spår
Till sist förstår, vilka spår, bara Gud som rår.

Med allsköns idéer, om ett mänskligt beteende
Enkel sak, göra sitt bästa, i allt sitt skeende
Bemöta sin nästa som själv vill bli behandlad
Följa gyllene regeln, då ingen blir klandrad.


*Bli en Glädjespridare.*

bli-en-gladjespridare

Lev livet leende, ja varför inte de?
Den vänlige uppskattas mer än argsinte
Var generös, ja rent av slösa med leenden
Du blir väl sedd i alla lägen och avseenden.

Lev livet leende, det vidgar Dina vyer
Som levande belysning av livets avenyer
Leendet en tillgång, ett trumfkort på hand
Är alltid tillhandahållet, inte bara ibland.

Lev livet leende, gör det till en attraktion
Så mycket vänare tillämpat, i varje relation
Surpuppan, Tråkmånsen, har inget att tillföra
Kanske om insikt, hur gott leenden kan göra.

Lev livet leende, då man drar på smilbanden
Mycket gladare som hälsning, än ta i handen
Sprida leenden, verkligt god, användbar ide’
En hälsosam smitta, *Bli en Glädjespridare.*


I Långa Banor.

i-langa-baner

Tilltufsad, men flyger ändå, likt staren
Just nu, känns rätt illa medfaren
Utrustad med vilja av obändiga slaget
Då rubbas ej cirklarna i första taget.

Det behövs kämpaglöd och framtidsanda
Om i rätt tid på rätt plats ska landa
Så har det helt vist tänkts och planerats
Längs vägen mången milstolpe passerats.

Dagarna kommer, används och förgår
Staplas i långa banor, blir till år
Men om väntetider används väl
Då finns för klagan inga skäl.


Litet Bidrag.

litet-bidrag

Ett ögonblick, vad gör det, just ingenting
Jämfört med alla stunderna omkring
I stort, betraktas som snabbt o snarast
Önskas långvarigt, om upplevs rarast.

Ett ögonblick, vanligt uttryck att ta till
Då just nu o här, varken kan eller vill
Det som nu är, går i hast över till nästa
Fast, ge sig i kast, ta ut mesta av det bästa.

Ett ögonblick, litet bidrag, utdrag i nutiden
Rätt använt, kan göra skillnad för framtiden
Med våra väntetider, så tydligt är förknippat
Spelar ingen roll, förutsett eller helt otippat.


Smäktande Musik.

smaktande-musik

Med smäktande musik i mitt öra
Och i blickfånget skön orkidé
Kan om något känslorna beröra
Harmoni mellan känna, höra och se.

Detta tillstånd, för själen sån lisa
Också för kroppen är självklart
Samstämmigt sjunger de sin visa
Får därmed på livsandarna fart.

Oberoende av årstid utanför min ruta
Regn eller solsken, kvittar lika
Av beskrivna läge, behagligt njuta
Vi med dylika tillgångar är då rika.


All Sköns Nyttigheter.

nyttigheter

Varför — så långt som till bristningsgränsen
När tillräckligt utrymme finns i existensen
Relationer så väl som religioner har gränsland
Rörelsefriheten där, upplevs begränsad ibland.

Varför — röra sig, i och utmed ytterligheter
Inre regioner finns, med all sköns nyttigheter
Ta  till vara — vad Du har — där Du står”
Lev upp till detta — utmaning som förslår.

Varför — i gränstrakterna sig uppehålla
När bäst och tryggast är i hemmets fålla
Titta över hos grannen, fast då tillfälligtvis
Men veta var en hör hemma, naturligtvis.

Varför— detta frågvisa retsamma lilla ord
Ur nyfikenheten uppkommit, är tillgjord
Om begränsningarna även görs i ordvalen
Underminerad blir då — hela grundvalen.


Gudomligt Utbyte.

utbyte

 Kärleksord , ytterst små när de ses
Men de största, då i uttalande ges
Gudomligt utbyte, få stort utav smått
Underbart, den extra gåvan i livet fått.

Kärleksord, upplyftande att lyssna på
Lika härligt givande är — som att få
I vänskapen helt enkelt oumbärliga
Både språket och samvaron förhärliga.

Kärleksord, inflätade i vardagligt tal
Vanemässigt sagda, dess verkan minimal
Uttalade, på samma gång innerligt menade
Uttryckligen, rätt i tid och rum förenade.

Kärleksord, kan ej sägas, skrivas för mycke
Alltid högaktuella — och  i allas vårt tycke
Tänk, så många fula ord vi kunde utfasa
I stället, på de vänliga, kärleksfulla kalasa.


Huvudet på Skaft.

på skaft

Huvudet på skaft — nyfiknas önskedröm
Få bra överblick — kan syna varje söm
Men huvudet har redan en förlängning
Ju längre hals, desto högre knoppställning.

Huvudet på skaft, ännu outforskat gebit
Vore nog bra, kunna förlänga hals, en bit
Då större yta att fördela halsinfektioner på
Vad gäller sjukdomar, halsen lång nog ändå.

Huvudet på skaft, Du kan ju sträcka på den
Kanske bli mera överseende och tolerant sen
Det finns många sätt, att på sin omgivning se
Vilken är den rätta, allra bästa, först måste inse.


Levande Ljuset.

levande ljuset

Levande ljusets låga mig lyckliggör
Tack vare lågan, detsamma levandegör
Men om ingen enda, nämnda låga tänt
Med mitt lyckliggörande då inget bevänt.

Levande ljuset, via sin ynka veke lyser
Betraktare, med gott mod, sitter o myser
Lågan med tågan har sin goda inverkan
Av brinnande intresse, stort uträttas kan.

Levande ljuset, symbol för självaste livet
Om tillåts falna, så klart blir det uppgivet
Det mesta i lågor brinner upp, i beskrivning
Ljus o veke självt, brinner ner, utan omgivning.