Betalning I Natura.

betalning i faktura

Vart har naturens naturlighet taget vägen?
Finns den nu bara i saga och sägen
Inget beter sig längre på naturligt sätt
Även människorna lider brist på sans och vett.

Naturligtvis, ordet menar säkerhet på något vis
Finns sånt som naturligt, vad gäller vår spis
Vi tror oss veta innehåll i saker och ting
Men endast i hemlagat, när allt kommer kring.

Betalning i natura, utesluter mutor
Naturligt, den handfasta bland valutor
Samtidigt den enda direkta metoden
Sanna företag åt människorna på jorden.


Till Synes Snövitt.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ämnet idag, är översnöat, höljt
Osynlig är tråden jag förut följt
Kanske ändå, var det lika bra
Insnöat stoff vill väl ingen ha.

Men det som döljs av snö
Kommer ju åter genom tö
Fel att gömma ting, på så sätt
Glömma och gå vidare då, ej rätt.

Vad till synes snövitt, oskuldsfullt
Visar sig istället vara ondskefullt
Varma känslor och god tro, nu tryter
När föremålen för dem, ansikte byter.


Blott I Morgonstunden.

Blott i morgonstunden

Solig morgon efter frostig natt
Landskap likt glittrande juvelskatt
Gräset blivit, till dyrbar strass-matta
Vad ögonen ser, hjärnan knappt fatta.

Träd o buskars grenar fått vinterskrud
Snövit spets som klär skogen till brud
Likt en saga visad i verkligheten
Blott i morgonstund, denna härligheten.

Naturens ansikten skiftar hela tiden
Beroende av, ser man på eller förbi den
Varje anlete har sin egen tjusning
I skymning så väl som i ljusning.


Slutet Gott.

slutet Gott

Erkännanden ligger nu i fatet
Efter år av lögnaktiga pratet
Vad där kommer fram är ynkedom
Allt omänskligt bedrivits i lönndom.

Hela världen invävd med härvor av förtal
Byggt berg av lögner över sanningens dal
Vår planet är nu i bedrövligt skick
Århundrade efter århundrade det pågick.

När ’Slutet Gott, Allting Gott’, få känna på
Ingen ännu, ens kan ana, ’hur så’, är då
Sten för sten har lögn-berget fraktats bort
Sanningens dal öppnas upp inom kort.


Nya Ljusa Goda Tider.

Nya Goda Ljusa Tider

Det kommer, vad åstadkommas skall
Planerat efter en Gudomlig mall
Naturen må och ska ha sin gång
Så väl värd är, vår väntan lång.

Det kommer, ingen vet riktigt vad
Med visshet, allt som gör människan glad
Av godo allt ska vara och så förbliva
Till allas bästa vår verksamhet bedriva.

Det kommer när tid och folk är mogna
Men endast för dem som befunnits trogna
Oegentligheter mot enskilda grupper och individer
Härmed stoppas, sen ingen mera lider
Kommit har då: ”Nya Ljusa Goda Tider.”


I Guds Händer.

i Guds händer

För allas vårt framtidshopp
Inget längre kan sätta stopp
Nu öppnas möjligheter som varit stängda
Portarna till vår utveckling är sprängda.

Förundringen så stor för envar
Att på livets mysterier få svar
Undren av helande, botande ökas
Gemenskap med det Gudomliga sökas.

Människan har ju sen urminnes tider
Lidande varit och nu sent omsider
Räddningen genom Frälsaren vinna
Livets verkliga mening se och finna.

Tänk, jordens paradis återvänder
 Där allt ju vilar i Guds händer
Ingen orm, inget syndafall
Mänskligheten ej mera drabbas skall.


Nyutslagen Ros.

nyutslagen ros

Plötsligt är livet — en nyutslagen ros
Mödor och besvär, flytt sin kos
Kanske känslan, synen omvandlas
Mänskligare, modigare kan handlas.

Språk med blommor ges försköning
Bukett av samma slag — en belöning
Dess väsen, har alltid mjuk framtoning
Med fördel, används vid försoning.

Blommor sägs vara jordens leenden
Uttryck eller intryck i alla avseenden
Utseende, färg är varierande
Påvisar olika känslors existerande.

Bland dem finns givna favoriter
En del förstärkare av hjärtans inviter
Den blyge via blomma bekänner sig
Med lätthet då säger ’Jag älskar Dig!’


I Det Lilla.

i det lilla

Det finns tecken runt om i vår natur
Givna dem som ser utanför sin bur
Alla seende gläds även i det lilla
Samlade tecken blir till en postilla.

En liten fågel sänds att kvittra
Hjälper till att släppa tankar bittra
En annan gång en tindrande stjärna
Dess strålar upplyser åskådarens hjärna.

En liten fläkt startar vindspelets klang
Förhöjer trivseln, i harmoni och samklang
Bekräftelser på andra värden i världen
Ges till dem som ser, på levnadsfärden.


Heliga Ögonblick.

heliga ögonblick

I naturens stillhet får själen vingar
Likt den lilla fågeln, högt sig svingar
Själars frihet inuti sin boning
Med allt och alla utvecklar försoning.

En del vet ej ens sin själs bästa
Låter sig till mången dumhet fresta
Gå in i stillheten en stund varje dag
Ja, på det skulle finnas en lag.

Ekorrhjulet vårt, så svårt att stoppa
Medan det snurrar, vi kan ej hoppa
Tystnad, stillhet, heliga ögonblick
Det var dom som livet igenom, kom och gick.


Av Äkta Virke.

av äkta virke

En epok av ondo går till ända
Och allt till människans bästa ska vända
Vad som sanningar oss delgivits
Till degradering och förfall har blivit.

Vi har matats med vetenskap och fakta
Som livets egna värden kom att förakta
De vackraste bilderna i vår värld
Förvändes till ej igenkännlig ofärd.

Det som är av äkta virke i grunden
Står sig utan vidare, långt mer än för stunden
Godhetens värme och ljusets källa
Vårt paradis på jorden kan återställa.