Lugnet Före Stormen.

Stilla, kvavt troligen lugnet före stormen
Åskan mullrar i bakgrunden, oväders omen
Börjar fläkta, stilla bris, gör mig nu förberedd
Känns i luften, naturligtvis som alltid oombedd.

Vädret blir så omtalat, vackert eller riktigt busväder
Finns inget dåligt, men bara olämpligt dåliga kläder
Säger optimisten, gillar läget, struntar i vilketdera
Välbehövligt regn efter långvarig torka, skurar önskas flera.

Visst finns det andra ämnen, som de helt ideella
Vi måste väl intressera oss för det mest aktuella
Tror säkerligen att vara , nu och här, meriteras
Tänker vi i dessa baner, utan svårighet förenas.

 


Heligaste Vrår.

(Trofasthet)

Andens  frukter, alltid av goda slaget
Det  vet   alla   vid  detta  laget
Här  uppdagas, meningen  utvinna
I  fruktig  dikt  låter sig  finna.

I  Andens  trädgård, Glädjens  apel  trivs
För  dess  tillväxt,  främjande  åtgärder  bedrivs
Ska  man  frukten ’Glädje’ väl  bevara
Ge  den,  Sprid  den, ej  för  eget  bruk   förvara.

Bevattna  med  skratt  Din  glädjeplanta
Mängder  av  nya  skott  Din väg  kan  kanta
Finns  bland  dem nåt  glädjelöst  exemplar
Ryck  upp  den, dylikt  får  ej  stå   kvar.

Fortsätt  jobba  på,  bli  Glädjespridare
För  så,  meningsfulla  traditionen  vidare
När  någon  på  sann  glädje  fått  smaka
Aldrig  mera,  vill  den  upplevelsen, försaka.


Stråla Lilla Människa!

Där finns yttre och inre strålglans
Behövs så väl, lite till mans
För oss lysa upp, bereda vägen
Av den växa, bli mer oförvägen.

Strålglans uppfattas av inre synen
Utan ens höja på ögonbrynen
Där var en, rör sig i den hela tiden
De flesta omedvetet, går bredvid den.

Strålglans svår att se, än mindre ta på
Men om den be, något av den få
Handlar om andligt, ej bildligt fenomen
Fast mer verkligt, påtagligt än teorem.

Var kommer nåt så obestämt ifrån
Svar: ”Den bara finns där som ett lån.”
Ämnad för att sen vidare sprida
Ingen av brist på strålglans ska lida.

Som till exempel en stjärnas glans
Mot en klar natthimmel sig befanns
Dess strålar leka med, kisa åt
Så sprids de vidare även efteråt.

Stråla, stråla, lilla människa här
Då, på en gång, syns var Du är
Stråla för Dig själv och andra
Upplysta sen tillsammans vandra.


I Lövsalen.

Hög – tid nu då Juni nästlat sig in
Verksamheter i blommorna av bin
Luften förtätad av fågelsång i lövsalen
En, ännu inte hörd där är näktergalen.

Så fort som Juni inträtt i sommarhagen
Plocka smultron, bara ett av behagen
Vad kan gå upp emot smultrondoften
Inte ens, det insamlade höet på loften.

Typiskt för Juni, lång dag, natt så kort
Få är de som denna månad sover bort
I norr, stannar dagen tills nästa dag är
Det omvända i midvinternatt, utan dager.

Juni full av skolslut och andra aktiviteter
Midsommar storhelg, för all sköns festiviteter
Ingen är eller, kan heller va oberörd av den
Naturen ger allt, till njutning av sommaren.


Ett Litet Träd.

Ett litet träd stå kalt och utlämnat
Till synes, helt åt sitt öde lämnat
Men där finns liv innanför dess bark
Som när det våras växer sig stark.

Trädet knoppar av, kanske mediterar
Efter höstens fruktkrav, sig med vinter lierar
Lövträd, sommarkappans insynsskydd  tar av
Naket väntar på ny skrud och stigande sav.

Under trädens årstidsgång, de blir som förbytta
Naturstudie talar om, till vilken nytta
Ett litet träd, har i sig ett minne
Bildar årgång i ring efter ring, därinne.


I Bilder-Världen.

Ej resa efter karta, men bilderbok
Gör den som är fantasifull och klok
Åker över land, över vatten
Om dagen så väl som på natten.

Vädret under resan alltid soligt
Solsken vid bildens tagning är troligt
Över stock och sten går färden
Inga hinder uppstår i bilder-världen.

I bildernas omväxlande landskap
Kan resas med eller utan sällskap
Hela jorden runt  kan  man  fara
Och samtidigt hemma i soffan vara.


Bondens Ställning.

Bonden — vår  trängde  vän
Fråntagits egna med-bestämmanden
Med pålagor utan vett och sans
Beslut över hans huvud från distans.

Vad  nyttjar,  bondens   sunda  förnuft
Om han behandlas  som  osund  luft
Djur och  natur han vet att sköta
Ändå  beredd  må vara på  att böta.

Via bidragen från EU  skall  styras
Produkterna genom flera led fördyras
Djursjukdomar kommer  som på  beställning
Allt sammantaget, försämrar bondens ställning.


“Sköna Maj”

”Sköna Maj” om denna månad sagt
När växtlighet till naturen blir återbragt
Vintergarderoben byts mot sommars dito
Just i skarven, är klädedräkten inkognito.

”Sköna Maj” heter en av vårens sånger
Under åren den sjungits otaliga gånger
I den välkomnas våren som en vän
Vart år återkommande och går sin väg igen.

”Sköna Maj” då fåglar bygger bo och häckar
Så skönt porlar vattnet i åar och bäckar
Jorden reder sig för såningsman och plantskola
I gröna gräset lyser maskrosor som små solar.


Visa Hur Känslosam.

Här så gärna vill visa, hur känslosam jag är
När jag hör fågelkvitter, lyssnar med behag
Då jag ser på naturen, i alla dräkter klär
När jag funnit sittplats, där vill va varje dag.

När jag talar med vissa personer,
Växer jag så det känns
När jag ser en älskad vän
Blir jag varm så det bränns.

När jag hör uppmuntrande ord
Blir jag livad och glad
När jag så växer, bildar nya skott
Blir jag till skog, blad för blad.


Otroligt Ovanlig Händelse.

Fenomen, ingen vanlig händelse, precis
En del blir anammade, andra läggs på is
De flesta timade i naturen, svåra att inringa
Försök till utforskning, ingen vetskap bringar.

Fenomenen, knappast synliga för alla personer
Kräver en andlig öppenhet, för dessa regioner
Där finns saker, ting och händelser, ogripbara
Hur då för nån annan, det hela kunna förklara.

Fenomen, måste man först se och uppleva
Svårt nog, att ta detta på fullt allvar, acceptera
Många, ja nästan alla, ser, hör, men förtiger
Några tar till sig oavsett, om liten eller diger.