Ge Av Din Tid.

Ge av Din Tid, nu medan du har den, men
Låt intet som helst oväsentligt uppta den
Vad vet vi egentligen, ingenting, bara siar
Släpp alla måsten, bindande, då oss befriar.

Ge av din tid, till de som ger och får energi
Inte slösa en enda dag, om du låter bli
Tid är en viktig ingrediens i vår livskaka
Låt fördela bitarna, så får du provsmaka.

Ge av din tid, du själv bestämmer däröver
Ge gärna till någon du ser så väl behöver
Visst kan du ge plats i ditt eget tidsschema
’harmoni åt livet’ hädanefter bli ditt tema.


EGENVÅRD.

Egenvård, bra läge att hjälpa, vårda andra
Är inte att vara egoist, ingenting att klandra
Denna vård handlar om bedriva friskvård
Här talas inte ett ord om någon sjukvård.

Egenvård, är i stort sätt helt kostnadsfri
Se till att äta hälsosam kost, må vara giftfri
Ett motto, kort och gott, förbereder välmående
4 ord, ”Mindre Portion, Mera Motion” fortgående.

Egenvård, ger ett friskare liv, utan mediciner
Utan avvikelse i föresatsen, men gladare miner
Sådan vård, lätt att utöva som dagligt behov
Låt den inte störas eller ges något uppskov..


Rinnande Vatten.

Rinnande vatten, inte samma i nästa ögonblick
Detta är alltid friskt, lika när kom som gick
Visst är det rinnande även från kranarna
Låta stå öppna, hör då rakt inte till spararna.

Rinnande vatten, tyvärr långt ifrån alla förunnat
Rent och friskt, önskvärt till dessa, så väl unnat
Källvatten får aldrig  på något sätt bli stillastående
Bliver både vattnet o de som dricker illamående.

En källa sägs aldrig sina, annars ingen källa
Direkt från underjorden, förväntas den välla
Rent, helt utan någon påverkan av gifter utifrån
Vatten är livsviktigt, må ej tas för givet, bara ett lån.


Må Bära Eller Brista.

Det må bära eller brista
Ett risktagande, få eller mista
Ta chanser kan fullträffar bli
En annan gång, nitar i lotteri.

Livet är en balansgång på spång
Blir obalans i finans, sämre utgång
Helst balans i finans, debet o kredit.
Håller man kontroll, är lätt o ledigt.

Visst strävas efter, bättre liv än vi har
Undrar då, gör bäst av nuet, mitt svar
Kanske, ommöblera, ändå samma rum
Av inredning, stajling, har ej minsta hum.


Mognar Långsamt.

(Tålamod)

Tänk att en Ängels tålamod ha,
Det vore ju Gudomligt bra.
Ha tålamod, något viktigt att lära
Har man det redan, vilken ära
Ha  tålamod, till Gud vi ber
Helt visst, han i nåd till oss ser.

En av Andens frukter ’Tålamod’
Mognar långsamt, men är mycket god
En tålmodig kvinna eller man
Uträtta storverk, när dom vänta kan.

Tålamod så ofta är prövat
För  mycket, ej kan bli övat
Tålamodsprövade,  har alltid en chans
Få  ut  det  bästa, som just då  fanns.


Himmelskt Hälsningsord.

(Frid)

Frid   i  hjärta,  Frid  i  sinne
Så  viktigt  med  frid  därinne
Frid  infinner  sig  blott och  bart
Hos den  vars  själ,  har  det  andliga  klart.

’Frid’  ett  Himmelskt  Hälsningsord
Riktat  till  vår söndrade,  sargade  jord
Vad  beträffar  Andens  frukt  av  Frid
Ingen  haft  större  behov  därav  än  vår  tid.

Fridsamt  sinnelag,  en  gåva  från  Gud
I  det  kan  människan  leva  efter  hans  bud.
Ju  mer  som  hänt  och  stört  sinnesfriden
Desto  snabbare  når  vi  Freden  i  Nya  Tiden.


Att Hänsyn Taga.

(Självbehärskning)

Självbehärskningens  konst, den är  svår  den
De  flesta vinner på  att bruka  den
Långt  ifrån  alla,  kan  den  hantera
Ej  ens gjort  försök,  att  den  plantera.

Behärska,  sig  själv  inte  minst
Alltid  visar  sig  vara  en  vinst
Kontroll  i  allt  väsentligt  ha
Då  mår  både  Du  och  omgivningen  bra.

Självbehärskning  är att  hänsyn  taga
Det  är  att tänka  ock  på  de  svaga
Tala  om  andlig  frukt  i  sammanhanget
Av  den,  önskas  rikligt  till  etablissemanget.


Ge Den, Sprid Den!

(Glädje)

Andens  frukter, alltid av goda slaget
Det  vet   alla   vid  detta  laget
Här  uppdagas, meningen  utvinna
I  fruktig  dikt  låter sig  finna.

I  Andens  trädgård, Glädjens  apel  trivs
För  dess  tillväxt,  främjande  åtgärder  bedrivs
Ska  man  frukten ’Glädje’ väl  bevara
Ge  den,  Sprid  den, ej  för  eget  bruk   förvara.

Bevattna  med  skratt  Din  glädjeplanta
Mängder  av  nya  skott  Din väg  kan  kanta
Finns  bland  dem nåt  glädjelöst  exemplar
Ryck  upp  den, dylikt  får  ej  stå   kvar.

Fortsätt  jobba  på,  bli  Glädjespridare
För  så,  meningsfulla  traditionen  vidare
När  någon  på  sann  glädje  fått  smaka
Aldrig  mera,  vill  den  upplevelsen, försaka.


Av Guds Nåd.

(Kärlek)

Andens frukter, alltid av det goda slaget
Det vet väl alla, vid detta laget
Här tages upp att  meningen  utvinna
I  fruktig dikt, ska sig påminna.
Den  ädlaste  frukten  ur Andens  förråd
Är  Kärleken, i och av Guds  nåd
Den  styr  våra hjärtan, lägger grunden
För framtiden och i denna stunden.
Kärleken, om den är trofast
Uträttar underverk  och  förblir  bofast
Där  människan  odlar  den sortens  frukter
Skördas  livets  ädlaste  produkter.
Med fruktbarhetens  högsta  pottens
För  Kärleken sätts  ingen gräns.
Det handlar om mänsklig resurs och  jordmån.
Verkliga  livet  baseras  ej  på  lån.

Odla För Livet.

10 dikter
Byggda på ett vykort med frukter
Där varje frukt symboliserar:
”En god egenskap.”
De Är följande;
Kärlek — Glädje — Trofasthet — vänlighet
Ödmjukhet — Självbehärskning
Godhet — Frid — Tålamod.

Det  Är  Frågan?
Tankarna  är  rötterna
Rösten  är  fötterna
Åt  sagan  som  berättas
Ett  samarbete  uträttas.
Allt, har ett ursprung, en  upprinnelse
Samt  något  som förverkligar dess  förnimmelse
Varifrån och varthän, det är frågan
Svaren är givna  med  inre  förmågan.