Blad För Blad.

Bokfloden rinner fram här bredvid
Att ägna sig åt den, tar tid
Den är förgrenad, har många flöden
Leder än hit än dit mot okända öden.

Bokflodens historia är lång
 Till den återvänds gång på gång
Berättas och förändras hela tiden
Ovetande om hur långt liden.

Bokflodens stränder är titlars rad
Kan bara avnjutas blad för blad
Bitvis så djup och så strid
Ej att undra på, ’Den tar tid’


I Soliga Lägen.

Välkommen upp, ur länge pålagt snötäcke
Tappra lilla snödroppe, solstrålen Dig väckte
Nog är Du allra första budbäraren om våren
Så har det ju varit, genom alla förgångna åren.

Välkommen till allt och alla, på spirande vårvägen
Först ut och upp kommer så klart, de i soliga lägen
Visst är väl våren förestående, säger tydliga tecken
Vips, då töandet gjort sitt, hörs porlande bäcken.

Välkommen till, närmande, värmande solstrålar
När är här på allvar, naturen i vårfärger prålar
Denna lilla snödroppe blir stor, en liten stund
Tills allt i floran, väckts upp från vilans blund.

Alla droppar små, får vårfloden att flöda över
Höja grundvattennivån, vilket vi så väl behöver.


Rent Av Försoffad.

TV-tittaren rent av, som försoffad kan bli
Se, vad är intressant, resten må strunta i
Varför till TV-soffan, offra tid och energi
Tyvärr, i alltför många program, ren idioti.

TV-tittaren blir åskådare av mer än han själv vill
Beklagande, förfasande, ändå i soffan sitter still
Kanske en dag funderar över, vad tjänar detta till
Efter alla program med repriser, har lärt utantill.

TV-tittaren, från och till, kan bli skamsen över
Inser då, att titta på allt, han inte alls behöver
Många gånger TV-tittaren, bedröver, ibland söver
Stänga av apparaten, en otroligt lätt manöver.


Av Vikt Att Vårda.

Språket är av vikt att vårda
I ordbruk, ej använda de hårda
Du kan inte be och samtidigt förbanna
Ej heller med ord göra påståenden sanna.

Språket må utvecklas och förfinas
Frusna fraser skall först tinas
Utesluta eder och annat fult tal
Göra ett kärleksfullt, fint ordval.

Språket, mänsklighetens kommunikation
Stor betydelse för god relation
Kan förtroligt viskas eller ropas ut
Väsentligt i alla språk, att veta hut.


Tryggare Kan Ingen Vara.

Änglar för oss alla, jämt o ständigt dagsaktuella
Inte bara för att de är goda, rara och jättesnälla
Men i förlängningen, visa hur var o en må ansvara
Tryggare kan ingen vara, än skyddad av änglaskara.

Änglar i alla tider, haft och har en högre position
När fara är på färde, beträder sin verkliga mission
De är nu, även för alltid våra tillgivna förebilder
Så väl för blygsam, som mer i sitt uttryck, vild är.

Änglar agera ofta med hjälp av jordelivets människor
Då och där spelar ingen roll, var än i världen de bor
Alla blir nådda, lyssnade till, känner sig förstådda
För o till själva existensen därnäst mer införstådda.

Änglar i ständig jour, därför oavbrutet anträffbara
De ser och vet så väl, vem som försatts i livsfara
Ser på samma gång vilka, gladligt sig själva klara
Desamma, som självklart ingår, i vår änglaskara.


I God Anda.

i god anda

Jobb utan mening, inget värt
Det betydelsefulla än mer kärt
Många, på vår död baserade
Där utav otaliga liv raserade.

Arbeten i samförstånd utförda
Med god anda för alla berörda
Tillför glädje i smått och stort
Tillfredsställelse åt vad blev gjort.

Sysselsättning — ha något att göra
En att gottgöra — annan att förstöra
Medvetet samarbete först som sist
Meningsfullhet kan aldrig bli trist.


Livets Största Roll.

livets största roll

En roll, vad var och en av oss spelar
De begåvade fyller själva i vad som felar
Den egna livsrollen, den på riktigt
I stora delar borttagen, vad som var livsviktigt.

Vem får mest ut av rollspel
Jo, den på egna rollen tar fel
Även maskering ses oftast nödvändigt
När andras roller spelas jämt och ständigt.

Ingen kan va sig själv i annans skal
Då ytligt, själlöst blir vårt tal
Livets största roll, medfödd så klart
Vi varken kan eller ska spela nästans part.

Om rädsla stoppar den roll man fått
Blir livet inskränkt och sorgligt grått
Solen når inte in under parasollen
Ingen är kung, fast han spelar den rollen.


Enkel och Okomplicerad.

enkel och okomplicerad

För en enkel och okomplicerad själ
Går det dock inte alltid så väl
Stor själ, kan knappast den mindre förstå
Finns inga enkla lösningar på denna nivå.

Lilla själen ser först vad den vill se
Har sen lätt att problemen förbise
Lever i en värld där det goda regerar
Vad än massmedia och andra aviserar.

Större själen är självsäker, vet bäst
Tillhör så kallade ’Eliten’, är mycket beläst
Ägare av en omfattande minnesbank
Tänkande skepp som aldrig går i sank.


Ingen Tidsbesparing.

ingen tidsbesparing

Om, vad som sägs, behöver förklaring
Är då rakt ingen tidsbesparing
Det är konst, att med få ord få sagt
Vad från början var tänkt och på tungan lagt.

För många ord, åhörarna överanstränger
Ibland, till och med innehållet förvränger
Några få väl valda ord och sanna
Går direkt till målgruppen för att stanna.

Ord är ändå nonsens utan handling
Bara genom uttalanden sker ej förvandling
När ska vi lära och intuitivt förstå
Vems ord vi hör och kan lita på.


All Mödan Värt.

All mödan värt

På sin höjd halvsanningar i nyhetsflödet
Och hur som helst med dagliga brödet
Vad radio TV- kanaler nu producera
Allt svårare lyssna på och tolerera.

Tankar på, omkring det dagliga livet
Konstatera då, inget längre är givet
Ständiga förändringar till vårt förfång
Pekar ej på överlevnad, men på undergång.

Folk som är på väg till botten
Tycker sig strax har nått den
Hoppet om en framtid hela tiden närt
Ger lönen, som var all mödan värt.