Ingen Tidsbesparing.

ingen tidsbesparing

Om, vad som sägs, behöver förklaring
Är då rakt ingen tidsbesparing
Det är konst, att med få ord få sagt
Vad från början var tänkt och på tungan lagt.

För många ord, åhörarna överanstränger
Ibland, till och med innehållet förvränger
Några få väl valda ord och sanna
Går direkt till målgruppen för att stanna.

Ord är ändå nonsens utan handling
Bara genom uttalanden sker ej förvandling
När ska vi lära och intuitivt förstå
Vems ord vi hör och kan lita på.


All Mödan Värt.

All mödan värt

På sin höjd halvsanningar i nyhetsflödet
Och hur som helst med dagliga brödet
Vad radio TV- kanaler nu producera
Allt svårare lyssna på och tolerera.

Tankar på, omkring det dagliga livet
Konstatera då, inget längre är givet
Ständiga förändringar till vårt förfång
Pekar ej på överlevnad, men på undergång.

Folk som är på väg till botten
Tycker sig strax har nått den
Hoppet om en framtid hela tiden närt
Ger lönen, som var all mödan värt.


På Danshumör.

på danshumör

Dans håller sinnet ungt
I den känns inget tungt
Stegen är glada och lätta
 Hur de än tas, blir just rätta.

Melodin finns i hela blodsystemet
Ge sig hän, för en del, är problemet
Harmonin läggs in i en god mottagare
Värre då för dem som hör till de svagare.

Dans får hjärtat att hastigare slå
Alla vet väl hur det känns då
Kärleken är ej heller långt borta
När danserna upplevs för korta.

När både Du och partnern är på danshumör
Då bjuder ni upp varandra i ett kör
Säkert är, era hjärtan slår i takt
 Det är självskrivet, men ej utsagt.


Likt Vackra Pärlor.

Likt vackra pärlor

Pärlor står för något av värde
Ej kastas för svin, man lärde
Men träda på tråd till halsband
Eller i en ring på någons hand.

Betraktad som genuin pärla, är unik
Både givare och mottagare, känner sig rik
Goda ärliga människan, pärla i sitt slag
Dess like ser man inte varje dag.

Ord, menade, sagda i rättan tid
Likt vackra pärlor att glädjas vid
Bättre pärla i örat än på kinden tår
En skönare värld då vi uppleva får.


De Bästa Korten.

De bästa Korten

Nya året förväntas bli kortvarigt
Men ändock för någon nytta ansvarigt
Tid är pengar, man hört sägas
Pengar, men ej tid kan lånas eller ägas.

När kärlek utövas och konflikter ska lösas
På tid kan aldrig sparas, men slösas
Allt har och tar sin tid, som bekant
Ibland kan det också kosta en slant.

Vi har att leva i tid som nu är
Varken dåtid eller framtid göre sig besvär
Men, i och med tankarna, lätt att villa bort’en
Och så har Du missat de bästa korten.

Vid årsskiften blir extra tidsfixerade
Om på ena eller andra sättet agerande
Tid som vi vill och kan ta vara på
Må ändå släppas, för att vidare gå.


En Bättre Ide’.

en bättre ide'

Fylla  år,  visst  kan och gör man de
Fast  fylla  dagar — en  bättre  ide’
Presenter hör Jul  och  Födelsedagar  till
Men bäst ändå att ge, när helst man vill.

Att  firas  just  en dag varje år
När 364  ej uppmärksammade  återstår
Nej, låt oss visa uppskattning ofta, ofta
Ta  mera  tid  att  känna  rosor  dofta.

Ingen väl  ångra, vad gott gjorts och sagts
Det har ju till egna pluskontot lagts
Går en dag — från vår  tid — kommer inte  mer
Missa inga  tillfällen att ge, de blir färre, ej fler.


Vid Källans Kant.

vid källans kant

För en källa med klaraste vatten 
I glädje bugar, rättar till hatten
Trots vinterkyla och frostgrader
Obefintlig is på källan varder.

Andäktigt stående vid källans kant
Dess isfria vatten, otroligt men sant
Så stilla, genomskinligt och klart
Ingen vanlig vattenhåla, är uppenbart.

Tron på den som hälsobrunnen
För framtida bruk är nu funnen
Gudomlig må den vara och förbliva
Alla kommande besökare uppliva.    

 


Oförfalskad Medvetenhet.

oförfalskad medvetenhet

Genom barn bjudas livets enkelhet                            
Finns där i oförfalskad medvetenhet
Rakt på sak och utan krusiduller
Fast ibland med lekar och buller.

Det renodlade och påtagligt hela
Ja, det vill barn med vuxna dela
Lätt komma till korta, om oss höjer                               
Lyssnar man ej, förståelsen dröjer

Ursprunglighet, medfött mänskligt drag
Som planas ut för varje levnadsdag
Allt ämnat, på ädla känslor ta död
Tills jaget ej längre ser sin egen nöd.


Nyutslagen Ros.

nyutslagen ros

Plötsligt är livet — en nyutslagen ros
Mödor och besvär, flytt sin kos
Kanske känslan, synen omvandlas
Mänskligare, modigare kan handlas.

Språk med blommor ges försköning
Bukett av samma slag — en belöning
Dess väsen, har alltid mjuk framtoning
Med fördel, används vid försoning.

Blommor sägs vara jordens leenden
Uttryck eller intryck i alla avseenden
Utseende, färg är varierande
Påvisar olika känslors existerande.

Bland dem finns givna favoriter
En del förstärkare av hjärtans inviter
Den blyge via blomma bekänner sig
Med lätthet då säger ’Jag älskar Dig!’


En Nypa Salt.

en nypa salt

Dagar kommer och går förbi
I dess spår, ingen densamme förbli

Våra liv, med varandra hänger ihop
Välja gemensam väg, faller i samma grop.

Den, livets mening har som mål
Många motgångar och svårigheter tål

Det är den målinriktades envetenhet
Som bär över — stötestenar och förtret.

Lycklig är den, som trots allt
Tar det mesta, med en nypa salt
Besvikelser finner då ej underlag
Hos någon, som rätt tar hand om sin  dag.