Döm Ej Hunden …..

döm ej hunden

Inte ditt utseende men väl din insikt
Har nån betydelse, är av vikt
Ingen kan se på ytan vem Du är
Men visas i vad Du gör, nu och här.

Talesättet, ”Döm ej hunden efter håren”
I översättning, ej heller personen efter åren
Förr eller senare, helt enkelt yttrar sig
Hur Du i verkliga livet utmärker Dig.

Om Du älskar någon, ja, så visa det
Håll inte inne känslor av positivitet
Varför vara rädd för kärleksyttringar
De om någonting, glädje bringar.


Där Kärlek Finns.

där kärleken finns

Där kärleken finns — förnims i luften
Råder de hjärtligaste, sundaste förnuften
Där kan inga bedrägliga känslor gripa in
Ofreda den glädjerikt välvilliga harmonin.

Där kärleken finns — positiviteten närvarande
Förgyller och berikar, för det goda ansvarande
Vem är den som kan välja bort sitt välmående
Kanske ödet eller någon illvilligt nerslående.

Där kärleken finns — är ock rätta livskraften
Likt saven för trädet, för människan livssaften.
Går ej att beskriva känslor så odefinierbara
Våra upp o inlevelser väsensskilda kan vara.


På Samma Kant.

på samma kant

Om Du älskar någon; ”Visa Det!”
Så personen i fråga, därmed vet
Ingen så vitt jag vet, förlorat på det.

Om Du älskar någon, finns otaliga tillfällen
För att visa detta, samt lika många ställen
Kärleksflödande hjärta, morgon som kvällen.

Om Du älskar någon, hur kan vännen veta
Då inom Dig behåller, det mera konkreta
Ingen ska behöva efter ömhetsbetygelser leta.

Om Du älskar någon, låt det bli bekant
I synnerhet, då det är så visst och sant
Älskande varelser, mår bra på samma kant.


Det Bästa Vi Har…

det bästa vi har

Det bästa vi har är varandra
Gäller alla som på livsvägen vandra
Om detta vore vår ’givna paroll’
Inser snart, det spelar stor roll.

Det bästa vi har, må vi stötta och värna
Ställa upp för varann mer än gärna
Självklart göra det bästa man kan
En ann är så god som en ann.

Det bästa vi har, utan nån jämförelse
Finns alltid kvar, känslig inre rörelse
Så har vi och tar vi, vårt bästa ansvar
Innerlig omtanke —  medmänskligt svar.

Det bästa vi har, bara finns där
Liksom vännen man håller så kär
Vet egentligen inte, hur väl en vill
Över alla gränser, når och räcker till.


Till Påseende.

till påseende

Rosen, jordens vänaste  leende
En gudagåva till påseende
Oss till behag, sin väldoft sprider
Har så gjort i långliga tider.

Rosorna Elegans och Super Star
Av otaliga sorter ett namngivet par
Men försedda med törnen likväl
Deras nackdel, har sina taggiga skäl.

Rosor är kärlekens blomma nummer ett
Åt mången stor glädje berett
Förära någon, en eller flera
Likvärdigt, att känslor deklarera. 


Kärlekshandling.

kärlekshandling

Lyssna är en kärlekshandling
I sorg, enda tänkbara behandling
Medkänslan må vara inbegripen
Av vad anförtros, ej ta till lipen

Att tycka synd om, eller beklaga
Inger intet mod åt de svaga
Lyssnandet en medveten passivitet
Bekräftar personens individualitet.                       

En god lyssnare är idel öra
Hör just vad han bör höra
I förtroende, han, hon talar ut
Ej avbryta, men lyssna till slut.                


Hjärtans Passioner.

hjärtans passioner

Lycka, är inte bara lycka
Också om någon, mycket tycka
Att något svårt klara av
Ro båten i land, ej gå i kvav.

Lycka, är bra mycket mer
Än, med blotta ögat man ser
En känsla som pirra och bubbla
Om föremålet nås, minst sig fördubbla.

Lycka, är den enskildes känslomått
Kan finnas så väl i stort som smått
Beroende också av ens pretentioner                
Samt förmågan till hjärtans passioner. 


Skönhetens Bevarande.

bevarande

Efter viss tid, intresse kan svalna
Från tid till annan, skönhet falna
Men dem fördjupa och förlänga
Inga vägar till utveckling, stänga.

Sig med sina intressen, införliva
Sen företag med lätthet bedriva
Beroende av den egna förmågan
Ta vara på föremål till ömma lågan.

Vad beträffar skönhet som varit har
På näthinnan för alltid finns kvar
Själar strävar för skönhetens bevarande
Du som vill, kan se den fortfarande.


Ägget eller Hönan?

ägget eller hönan.

Hönan Pöna, har just gjort sitt dagsverke
Hoppas att tuppen henne märkte
”Tyckte hon varit en duktig fru”
Väntar sig som tack, ett kuckeliku.

Kanske ska hon balen fylla
Ruva ut mången ny, liten pulla
Undras, vem kom först ägget eller hönan?
Vad gäller kaffet, är det bönan.

Hönan Pöna, verkar vara ensamstående
Men tupp-tycke finns, därför ej bestående
Hon står trygg, yrar inte omkring
En vacker dag, får hon av herr T. En ring.


Ädla Känslor.

ädla känslor

Ädla  Känslor.

Det finns ett budskap i varje händelse
Ett påbörjat slut i varje ändelse
En kärlek djup och stor i allas våra hjärtan bor
Ibland så svår att finna
Den kan komma, sen lätt försvinna

Finns kärlek, må den använd bli
Den föder ädla känslor, den gör Dig fri.
De tillhör alla.

Ytterlighet.

En ytterlighet är inget mitt emellan
Är ingen behaglighet, i så fall mycket sällan
Den kan vara ett påhopp, i alla fall känns det så
Då vill jag sätta stopp, den attityden ändra på
Tålmodigheten prövas vill,
Då man vänder andra kinden till
Men det är lättare sagt än gjort,
 Reaktionen kommer för fort.