Älska, Glömma och Förlåta.

Älska glömma och förlåta, tre ord att beakta
De samarbetar till vårt allra bästa, oss vakta
Kanske har vi nog svårast att säga ett förlåt
Försök, lättare än Du tror, få och ge ett förlåt.

Förlåtet har nyckeln, till varje hjärtas dörr
Färdig att användas, låser upp Din dörr
För all del, låt den stå öppen hela tiden
Åt fel håll, ska sån nyckel ej bli vriden.

Glömma sen om Du sårat Din goda vän
Gjort blir som ogjort, allt känns bra igen
Glömska kan alla vara, för eget ta ansvar
Det är mänskligt att fela, förståelse ge svar.

 


Kärlek i tre bokstäver.

Skriva ’Kärlek’ i tre bokstäver  ”TID”
Kärleken ska o vill, närvara på övertid
Utöva gärna de tre, ofta, ofta tillämpa
Ge tiden plats, tillvaro då, sig alltid lämpa.

Tiden i alla lägen, är rent av en bristvara
’Ta sig tid’ inlärning på hur ska förfara
Upp till var och en, att den rätt hantera
Utan minsta svårighet, så lätt sig förmera.

Alla har och tar, sig tid till, vad helst vill
Ingen behovsprövning, bara att dra till
Viljan, nära släkt med tiden, till varandra dras
I gott samarbete och samvete, tiden tillvaratas.


Dyrbaraste Gåvan.

Få spontant kärt besök i mitt kök
Då o där, lagas mat med kärlek, utan rök
Vänner komna så, är glädjespridare, bådar gott
Av dessa, den allra dyrbaraste gåvan fått.

Köket, sägs vara hjärtat däri, helt solklart
Gladeligt, hjärtligt, kokas, beredas, med fart
Kärleken går genom magen, då bedåra en man
Säg, är det någonting som, kärleken inte kan?

Köket har egen ingång, genom köksfarstun
Den kan passeras, både av maken och husfrun
Köket kan naturligtvis, också användas som matsal
Stanna, äta de serverade läckerheterna, i stort urval.


Allsköns Sympati.

Dikter med mycken kärlek i
Är som ett väloljat maskineri
Smort med allsköns sympati
Bättre än så kan det inte bli.

Dikt kan säga mycket, i ord-mängd minimal
Men passar sig inte, om man ska hålla tal
Det är väl innehållet och knappast ordens antal
I skön, glädjerik text, så gör man ett gott ordval.

Dikter kan vara frispråkiga, fast på vänligt vis
Må ha en gemytlig framtoning naturligtvis
Ha livlig fantasi, mer sagolik, än så sann precis
När dikterna är enkelt skrivna, lättlästa på så vis.


Ta Sig Ton.

Dikter med mycken kärlek i
Är som ett väloljat maskineri
Smort med allsköns sympati
Bättre än så kan det inte bli.

Dikter kan säga mycket, med få ord
Glad framtoning, förnöjsamheten gjord
Dikt roar, uppskattas läst vid middagsbord
Kan översättas till många språk runt vår jord.

Dikter är ju bara uppdiktade, en fiktion
Kan säga sanningar, utan någon negation
Kan ge läsaren lust, att få mer information
Dikten kan ges melodi, sjungas, ta sig ton.


Av Guds Nåd.

(Kärlek)

Andens frukter, alltid av det goda slaget
Det vet väl alla, vid detta laget
Här tages upp att  meningen  utvinna
I  fruktig dikt, ska sig påminna.
Den  ädlaste  frukten  ur Andens  förråd
Är  Kärleken, i och av Guds  nåd
Den  styr  våra hjärtan, lägger grunden
För framtiden och i denna stunden.
Kärleken, om den är trofast
Uträttar underverk  och  förblir  bofast
Där  människan  odlar  den sortens  frukter
Skördas  livets  ädlaste  produkter.
Med fruktbarhetens  högsta  pottens
För  Kärleken sätts  ingen gräns.
Det handlar om mänsklig resurs och  jordmån.
Verkliga  livet  baseras  ej  på  lån.

Här I Nutid.

Stava Kärlek med 3 bokstäver, får Du ’TID’
Att ägna åt Dina nära och kära, här i nutid
Av Kärleken kan ingen, någon gång få nog
Ty därtill oavkortat, har var och en, alltid fog.

Kärlek som aldrig visar sig kunna verka
Varken den Käre eller de Kära kan stärka
Ingen tid i Världen, kan stordåden uträtta
Om inte Kärleken i god tid, kunde underrätta.

Då vi stavar Kärlek, i sin kortare version
Så mycket lättare, känna av sin passion
Varje tänkande person, låter Kärleken hållas
Tar den tid han har, och mer tillhandahållas.


Visa Hur Känslosam.

Här så gärna vill visa, hur känslosam jag är
När jag hör fågelkvitter, lyssnar med behag
Då jag ser på naturen, i alla dräkter klär
När jag funnit sittplats, där vill va varje dag.

När jag talar med vissa personer,
Växer jag så det känns
När jag ser en älskad vän
Blir jag varm så det bränns.

När jag hör uppmuntrande ord
Blir jag livad och glad
När jag så växer, bildar nya skott
Blir jag till skog, blad för blad.


Vilken Lycklig Dag.

Känna lycka, på någon annans vägnar
Indirekt lycklig, skönaste känsla förlänar
Att se, att få höra, spontant lyckligt skratt
Därmed förtjusning, vill betala nöjesskatt.

Känna lycka, ens personliga tycke och smak
Individuell känsla, oftast med blandad orsak
Kanske lyckas man fånga in, den eftertraktade
Behålla den, beroende på ens eget beaktande.

Känna lycka är, att om någon, fritt få tycka
Undrande, så man frågar sig: ”Vad är lycka?”
Lyckan kan komma, från alldeles oväntat håll
Vilken lycklig dag! med sånt njutbart innehåll.


Hjärtans Passioner.

Lycka är ej bara lycka
Också om någon, mycket tycka
Att något svårt klara av
Ro båten i land, ej gå i kvav.

Lycka är bra mycket mer
Än, med blotta ögat, man ser
En känsla som pirra och bubbla
Om föremålet nås, minst sig fördubbla.

Lycka är den enskildes känslomått
Kan finnas så väl i stort som smått
Beroende också av ens pretentioner                
Samt förmågan till hjärtans passioner.