Orgel på Magen.

Livet i Finnskogarna på dragspel
Det sitter väl aldrig  fel
Folkmusik och spelmanstoner
Höjer lyssnarens egna ambitioner.

I gammelvals och i  mazurka
Dansas  så  länge man bara  orka
Känns som extra tillsats i blodet
Väsentligt höjs nivån på folkliga modet.

Med orgel på magen och taktstamp
För brödfödan, mot dysterhet, är kamp
Det är något äkta i det hela
Stampa takten — dragharmonika  spela.


Bli Glädjespridare.

Oftast visas, talas om hur du inte ska göra
Också dåliga exempel på, hur sig uppföra
Tänk om visades det allra bäst tänkbara sätt
Att vänligen bemöta Din nästa, med all rätt.

Varför dåliga, våldsamma sidor visa, oss att förgöra
Goda, sanna exempel finns ju, dem må vi framföra
I skolor, ja överallt, utbilda till goda, rara personer
Bort med dumheterna, elaka och ohyfsade fasoner.

Visst skulle vi kunna bidraga, till att förbättra världen
Men börja ge av, alla medmänskligt tillgivna värden
Så mycken livsglädje, kärlek, få känna verklig lycka
Låt oss bli glädjespridare, om varandra mycke tycka.


Gilla Läget.

Gilla läget, en uppmaning också en utmaning
Om och av positivitet, har en given föraning
Ibland är lägesbestämningen, svår att förklara
Någon frågar: ”Hur är läget?” svävande svara.

Gilla läget, hur det än ser ut för stunden
Kanske svårt, för den som är inbunden
Är till större delen beroende på humöret
Uppåt — nedåt, bestämmer hur en gör ’et.

Gilla läget, om gladlynt, går som en dans
I detta läge stanna kvar, ingen annanstans
Alla vet ju, var och en har beslutanderätt
I självvalt läge, lätt utfört på sitt bästa sätt.


På Barns Nivå.

Just för en dag eller två
Leva med och på barns nivå
Enkelhet i  tankar och livsföring
Med andlig och fysisk beröring.

Önskerätter avnjuta, spela spel, leka
Inget, sig i den vägen neka              
Barnsliga uttryck i användning
Barn på nytt i en handvändning.

Tiden i detta tillstånd menar
Med lätthet generationer förenar
Visst ska en mor och farförälder få
Tillgång till barnbarndagar då och då.


Ämnet Är Glädje.

Glädjeämne i litet format kan bli stort
Beroende på vad av det blev gjort
Det lilla, ofta gratis, men äkta
Små utsökta, så sällan upptäckta.

Glädjeämne — en medfödd resurs
Beständigt värde, går ej i konkurs
Det där med tillgång och efterfrågan
Handlar om, hur tillvarataga förmågan.

Glädjeämne, kan spontant uppstå
Om en del bör man vara två
Några lagras efter noggrann planering
Andra tillagas för personlig servering.


Glädjas i Nuet.

Glädje i nuet, viktig ingrediens
För en fullödig, mänsklig existens
Oh må det vara, den äkta, sanna
Njut vet ja, bjud den att stanna.
Glädje i nuet, den mest tillgängliga
När den sprids, tillhör ej den förgängliga.
Med förmågan att utlösa skratt
Då utvunnits har, hög nöjesrabatt.
Glädje i nuet, ett känslosvall
Att ta itu med, innan den är all
Glädjespridaren, älskad av var och en
Fast efterlängtad, ändå aldrig sen.
Glädje i nuet, värdefull att ge
Är att mera till Duet, än jaget se
På så sätt fördubblas den, kommer igen
För oss alla människor den rätta vägen.


På Danshumör.

på danshumör

Dans håller sinnet ungt
I den känns inget tungt
Stegen är glada och lätta
 Hur de än tas, blir just rätta.

Melodin finns i hela blodsystemet
Ge sig hän, för en del, är problemet
Harmonin läggs in i en god mottagare
Värre då för dem som hör till de svagare.

Dans får hjärtat att hastigare slå
Alla vet väl hur det känns då
Kärleken är ej heller långt borta
När danserna upplevs för korta.

När både Du och partnern är på danshumör
Då bjuder ni upp varandra i ett kör
Säkert är, era hjärtan slår i takt
 Det är självskrivet, men ej utsagt.


Gyllene Regel Nummer Två.

Gyllene regel

Gyllene regeln nummer två
”Älska varandra” och vi kan bestå
De många orden komplicerar
Splittrar mer än kompletterar.

Tänk, två ord  med oändlig  innebörd
”Älska varandra” och varje människa berörd
Uppmaning — hel  predikan  uträttar
Efterlevd allas våra liv förbättrar.

För två tusen år sen blev sagda
”Älska varandra” men ej på minnet lagda
Låt oss anmoda varandra på nytt
Mycket denna regel är och har betytt.


En Bättre Ide’.

en bättre ide'

Fylla  år,  visst  kan och gör man de
Fast  fylla  dagar — en  bättre  ide’
Presenter hör Jul  och  Födelsedagar  till
Men bäst ändå att ge, när helst man vill.

Att  firas  just  en dag varje år
När 364  ej uppmärksammade  återstår
Nej, låt oss visa uppskattning ofta, ofta
Ta  mera  tid  att  känna  rosor  dofta.

Ingen väl  ångra, vad gott gjorts och sagts
Det har ju till egna pluskontot lagts
Går en dag — från vår  tid — kommer inte  mer
Missa inga  tillfällen att ge, de blir färre, ej fler.


Värmande Schal.

värmande Schal

Min tacksamhet har inga gränser
Utövas för livets alla ingredienser
Den är likt en värmande schal
Som aldrig kan angripas av mal.

Tacket, om nya gåvor löfte ger
En del kommer förr än man ber
Det är positiviteten  i  det hela
 Som de goda gåvorna fördela.

En tacksamhet må alltid följa
När någon vill Dig med presenter hölja
Just där, givarens glädje blir sann
Då, den som får, den som ger, bekräfta varann.