Egenvård Är….

egenvård är...

Vår bön om frihet rent allmänt bedd
Men på den, kanske ändå ej beredd
Ibland ber vi om det vi redan har
Innan ens hunnit bedja, fått gensvar.

Vår bön om hälsans dyrbara gåva
Där egenvård är ett måste att lova
Bara vad vi tror på, möjligt att få
Med bara drömmar lite eller inget uppnå.

Vår bön om fred på denna jorden
Inte tillräckligt, med att uttala böneorden
Fredligt sinne ligger på vårt egna ansvar
Att börja där vi står med vad vi har.


I Allas Drömmar.

i allas drömmar

 

Frihet sägs ju vara ’det bästa ting’
Men därav erfarit knappast någonting
Stora dagen, då vi får veta hur den är
I princip, när som helst kan vara här.

Frihet, tillönskade — eftersträvansvärda
I allas drömmar nu sedan länge närda
Likt en blomma, i ständig knopp förut
Vilken lycka, när den till slut, slår ut.

Friheten, är omtalad som en verklig vän
Vad jag tror, människan är född med den
Frihet kan bara levas med under ansvar
Med andra ord, ’Den gott gör — Den gott far.’


Det Sköna Bli Inne.

bli inne

Vad här och nu har utkristalliserats
Varur nyskapad värld ska realiseras
Där sedan allt av godo placeras
Om nåt annat må sluta spekuleras.

Den sedan länge legat oss i fatet
Fast inkapslad i avunden och hatet
Avskalat och bortforslat är skrapet
Efter helig strid, det givna resultatet.

Vi kan inte veta, men ha visioner
Hur leva, i varma mänskliga relationer
För sitt liv och nästa känna passioner
Slut på allas intrång och illusioner.

 I mörkaste av tider, få ljus i sinne
Ljusaste än någonsin i minne
Se, höra, känna det sköna, bli inne
För fullkomnad tid vårt hjärta brinne.

 Då brister glädjen ut i jubelsång
Aldrig tidigare hörts nån gång
Vägen till ny verklighet blev lång
På, ’ALLMAKTENS’ utlagda spång
Tas så, avgörande slutgiltigt språng.


VISDOMSORD.

visdom

En liten bok i handen
Med stora ord i anden
Citerar  Indianers visdomsord
Hur levas på och  för vår  jord

Klokhet från första  till  sista  rad
Läsa  och  begrunda blad  för  blad
Indians vishet funnits  hela tiden
Genom de vitas försorg, blivit förvriden

Gammal indiansk  tradition vill mena
All jordens folk må sig förena
Gemensamt skapa fred och harmoni
Endast så, kan världen bättre bli.


I Längden.

i längden

På världens folkliga arena 
Utspelas det andra värre än det ena
Lögn och mygel  på alla håll
I slutändan de flesta kammar noll

Politiker har vi börjat  förakta
Samhället faller sönder så sakta
Inget är att lita på i längden
Enskildes åsikt  försvinner i mängden

Men vi närmar oss tunnelns  slut
Allt blir ljust där vi kommer ut
Så bryts allt mörker i vetande
Med upplysningen stoppas vårt letande.


Konfliktlösning.

konfliktlösning

Konflikter är till för att lösas
Men bäst om de aldrig utlösas
Missförstånd är konflikters rötter
Ett skal omger den plantans nötter

Vi må knäcka skal, nå dess innehåll
Dra upp med rötter, över missförstånd få kontroll
Därefter vår jordmån kultivera
Så gror där inga konflikter mera.

 


Livsavgörande Projekt.

livsavgörande

Uppgifter, verkligt stora eller ytterst små
Båda kan vara, lika viktiga ändå
En betydande livsuppgift består av tusen ringa
Största bedriften, på rätt tid, rätt plats, dem bringa.

De små uppdragen kan förstoras efter behov
Ibland skjutas på framtiden, ges uppskov
Men de som tar åtaganden på allvar
Uppfyller sin tjänst med respekt och ansvar.

Valspråket: ”Plikten framför allt”
Ur känsloperspektiv låter kallt
Så är det med uttryck i koncentration
De betyder mer i medmänsklig aktion.

Sysslan kan va ideell eller avlönad
Utåt sett, rent alldaglig eller förskönad
En del är de synliga och påhejade
Medan andra, försynta nästan nermejade.

Somliga uppgifter är rena rama utmaningar
Orädda, ger sig dem i kast, trots varningar
Det som ska bli till, går också vägen
Ändå vill till, pliktuppfyllaren är trägen.

Människans livsavgörande projekt,  en mission
ALLMAKTEN välsignar denna kommission
Gudomligt löfte om en ny skön värld
För oss väntande på, mer än väl värd.


Allt är Sagt.

allt är sagt

Allt är sagt, varför fortsätta orera
Vad sägs därefter — blir att repetera
Då lär frågorna vi haft och har
Fått sina förklaringar och svar.

Är vi då redo att gå vidare
Avsluta långvarig tid som bidare
Ge upp en epok gå in i nästa
Där sen medverka till vårt bästa.

Yttersta tiden har alltid talats om
Länge levat bredvid den, i andanom
Med den på tröskeln, svårt att fatta
Blir vi räddade eller strandsatta.

En sista chans att återskapa världen
På nytt förse oss med äkta värden
När allt är sagt — nära förestående
Rent konstaterande, inte löst påstående.

Det är hög tid, långt förbi grevens
Till vilken nytta är sådan referens
Oavsett tidsrymden i förhållande till annat
Förfallet under dem aldrig avstannat.

Detta, några tänkta, nedtecknade ord
Om tillståndet på vår utarmade jord
Till bristningsgränsen, vi nu har hunnit
Passeras den, jamen visst, friheten vunnit.


Alla Dessa Böner.

alla-dessa-boner

I skrivande stund av min diktning
Söker uttrycka i ord min inriktning
På det enkla men förnuftiga fokusera
Om det mesta som de flesta intressera.

Allt om leva livet nu och här
Även vad, för en framtid innebär
Visst kan personer bedömas enastående
Men aldrig ifrån medmänniskor fristående.

Ständigt leva i och med goda relationer
Måtte väl va allas våra ambitioner
Om vi ej ser, ej når varann
Kan heller aldrig tvingas fram.

Finna sig själv är en förutsättning
Så vinna andra, plus en förbättring
Utgångsläget — alltid där vi står
Insikten avgörande för vart vi går.

Varken med åthävor eller bästa vilja
Vad ärligt är eller inte, kan åtskilja
Skeptikern tror inget, den blåögde allt
Men ta det mesta, med stor nypa salt.

Framtiden — den ljusa visionära
Lite vi vet, vad den kan innebära
Alla dessa böner, att få möta den
Då infrias,  återbördas tron igen.


Fred och Frihet.

frihet-och-fred

Vill sova, ja riktigt sova ut
Inte vakna förrän fajten är slut
Strider för människans överlevnad
Pågått under generationers levnad.

Alvaret i det hela, djup, skrämmande
Fiendens argument, obegripligt främmande
Livet likt en mardröm, ej var ämnat
Till fred o frihet, må bli överlämnat.

Dagen då alla vapen avskaffas
Skall också orosstiftarna haffas
I nyskapad värld, ’krig’ något helt okänt
Där blir eld, endast fredligt använt.