Nya Ljusa Goda Tider.

Nya Goda Ljusa Tider

Det kommer, vad åstadkommas skall
Planerat efter en Gudomlig mall
Naturen må och ska ha sin gång
Så väl värd är, vår väntan lång.

Det kommer, ingen vet riktigt vad
Med visshet, allt som gör människan glad
Av godo allt ska vara och så förbliva
Till allas bästa vår verksamhet bedriva.

Det kommer när tid och folk är mogna
Men endast för dem som befunnits trogna
Oegentligheter mot enskilda grupper och individer
Härmed stoppas, sen ingen mera lider
Kommit har då: ”Nya Ljusa Goda Tider.”


Väl Värd Sitt Pris.

väl värd sitt pris

Det händer ting för varje dag
En del gör Dig ledsen, en del glad
Så kommer en dag, nåt större, nåt förmer
Som tron och hoppet oss återger.

Stora dagen inträder när tid är mogen
Lönen kommer till den som varit trogen
Då brister själarna i lovsång ut
Fröjdas skall varenda en till slut.

Efter största dagen med tillförsikt
Liv kan även i fattigdom levas rikt
Väntan svår och lång, väl värd sitt pris
Före och efter — från  helvete  till  paradis.


I Det Fördolda.

i det fördolda

Framtiden, dold i barmhärtighetens slöja
Tids nog, när den inträder, att avslöja
Vad i det fördolda timar, försiggår
Vi varken rår över eller helt förstår.

Vad framtiden bär med sig, bringar
Därom, finns det dom som dagtingar
Någon garanti  hur morgondagen ser ut
Gives icke, men framgår naturligt till slut.

En Gudomlig kraft, ser till allas bästa
Med framtida liv, varken hota eller fresta
Därför, envar menad var, att se tiden ann
I våra väntrum hjälpa och bistå varann.


Överraskningarnas Tidevarv.

överraskningarnas tidevarv

När överraskningarnas tidevarv blir beboeligt
Det otroliga kan hända, blir troligt
Där vänds upp o ner på alla begreppen
Från berget ner i dalen flyttar Jeppen.

De omusikaliska börjar sjunga och spela
Snåljåpen, går genast med på att dela
Envisheten ger med sig, är idel öra
Den avundsjuke, jantelag ej längre anföra.

I det lilla bli varse storhet
Det stora i grunden byggd av litenhet
Vad förr var undanskymt och grått
Kommer fram i ljuset, äntligen förstått.

Hund och katt blir bästa vänner
Ingen avoghet mot annan känner
Allt gott hos alla växer till
Vi, undantagslöst i den världen leva vill.

Sjukdom, krämpor, otäcka minnen blott
Ej långt därefter frågas: ”va ä de fö nåt?”
Var och en får sin uppgift här i livet
Arbetslösheten helt på flykten drivet.

Kulturen blommar på alla sätt o vis
Konstnärer och andra kommer ur sin kris
Kyrkan öppnar upp, omfattar religioner alla
Domedagstoner tystnar — lovsångstoner skalla.

Det gamla onda som människor förnedrade
Som gjorde dem till mindre bemedlade
Då skall förlåtas och därmed glömmas
Påbörja nya liv, där ingen skall fördömas.


Så Går En Dag.

så går en dag

En värld självklar ena dan
Kan nästa vara styrd av fan
Hur kan man då hålla sinnet i styr
Risken är att man minnet flyr.

Framtidstron, i valarna skaka
Hur kan man kommande dar utstaka
Fundera, undra och räkna ut
Inget kan jämföras med livet förut.

Så går en dag än från vår tid
Och intet mer,  om vår framtid.


Livet Flyter På.

Livet flyter på.

Livet flyter på, Gud vet varför
Det faller sig självt det jag gör
Av hotande faror, känner mig oberörd
Var och en i vår värld tycks obönhörd.

Livet flyter på, har väl nån mening ändå
Ageras bör just nu och där vi stå
Den som så tar ansvar för sig och sitt
Reder sig gott, på bekymren kvitt.

Livet flyter på, varken bör eller kan stoppas
Men för ljusare och bättre tider hoppas
Göra sitt bästa är allas vår lott
Fullföljs den, ja då är livet förstått.


Egna Byggen.

egna byggen

Alla relationer — våra egna byggen
Både prioriterade och dem vi vänder ryggen
Dess montage kommer aldrig till sista handen
Ty färdiga relationer, klipper av banden.

I relationsbyggen utförs inget av entreprenör
Gäller bara vad vi själva gör och inte gör
Var människokärlek armeras i konstruktionen
Läggs fasta grunden till bästa relationen.

Relation är två parters gemensamma bygge
Ömsesidig förståelse utgör enda tillhygge
Byggherrarna bör veta — lära livets läxa
Varandra glädja, stötta, ge utrymme att växa.

Ett fuskbygge visar fort sina brister
För reparation finns ej nåt universalklister
Med falska förespeglingar, ingen bärande vägg
Följer förvecklingar i inlägg som utlägg.

Vänskap i släktskap enda förutsättningen
Under livets gång utformas fortsättningen
Vi föds med byggstenar på lager
Att sen, vart efter, tas fram i dager.

Högtstående, långtgående relationer
Till stor del grundade på traditioner
Ingår i nätverk framåt, bakåt och nutiden
Där ändock enskild länk kan vara vriden.


“Lev som Du själv Lär.”

lev som Du själv lär

Om, inre ordning och reda, kan läsas i bok
Men bara av råden där, blir ingen klok
Den som inrätta sitt liv efter annans mall
Har ej förstått eller åtlytt sitt egna kall.

Bäst utgångsläge, sunt förnuft i bagaget
Den benägenheten, intet att göra med gaget
Se utan inblandning vad rätt och riktigt är
Uppmana omgivningen ”Lev som Du själv lär.”

Böcker är nog bra som inspiration
Men med nypa salt, ta dess instruktion
Människan kommer ej till på löpande band
Trots att hon yttrar och beter sig så ibland.


Flyta Ovanpå.

flyta ovanpå

Många ämnen — inget föll i smaken
Nu i egna händer, får ta saken
Kanske bortskämd av ständiga tillflödet
Hittills tagit för givet, det dagliga brödet.

När en tilldelad roll har anammats
Allt vad angår den, uppmärksammats
Varm i kläderna, känna sig hemma i den
Funnit sin plats också rätt i tiden.

Skönt att agera utom sig själv ibland
Då tar inga inre känslor överhand
Flyta ovanpå, utan plats för fötterna
Men med längtan att återgå till rötterna.


Framtida Sämjan.

framtida sämjan

Tillbakablickar må endast göras
Om via dem nåt gott tillföras
I bakgrunden finns både skuggor och ljus
Som drabbat våra liv och våra hus.

Tillbakablickar, har vi lätt att ta till
När nuet inte är som vi vill
Men agera i vardagen som är
Låter sig bara göras, nu och här.

Tillbakablickar kan ge svar i efterhand
Erfarenheter att falla tillbaka på ibland
Men för den sanna utvecklingens befrämjan
Verkar dåtid och nutid till framtida sämjan.