Bästa Vilja i Världen.

basta-vilja-i-varlden

Goodwill, byggs av många ting under lång tid
Men kan raseras av bara en sak på nolltid
Strävan efter gott rykte, kan ej ta rast
Ty återställa igen, görs inte med hast.

Goodwill, kan lätt förtalas bort
Så, för många välgörare blev gjort
Lögner sällan värdiga att bemöta
De förgör sig själva — som med all röta.

Goodwill, äger den, som vill alla gott
Envar som detta vill — stor gåva fått
Men räcka till för allt och alla
Överanstränger välviljan, får den att falla.

Goodwill, är att välja av goda skäl
Prioritera lika, andras som eget väl
Begränsningar är bra att kunna göra
Bara en sak i taget kan vi utföra.

Goodwill, ett låneord, hörs på uttalet
En får väl tacka, för det ordvalet
Men ej själva ordet, utan dess mening
Som bildar ’goodwillfrämjandets’ förening.

Goodwill, med bästa vilja i världen
Utför inga stordåd, men när den
Välvilja, befrämjar ett gott renommé
Som för utövarna  blir till välsignelse.


Stråla Lilla Människa!

strala-lilla

Där finns yttre och inre strålglans
Behövs så väl, lite till mans
För oss lysa upp, bereda vägen
Av den växa, bli mer oförvägen.

Strålglans uppfattas av inre synen
Utan ens höja på ögonbrynen
Där var en, rör sig i den hela tiden
De flesta omedvetet, går bredvid den.

Strålglans svår att se, än mindre ta på
Men om den be, något av den få
Handlar om andligt, ej bildligt fenomen
Fast mer verkligt, påtagligt än teorem.

Var kommer nåt så obestämt ifrån
Svar: ”Den bara finns där som ett lån.”
Ämnad för att sen vidare sprida
Ingen av brist på strålglans ska lida.

Som till exempel en stjärnas glans
Mot en klar natthimmel sig befanns
Dess strålar leka med, kisa åt
Så sprids de vidare även efteråt.

Stråla, stråla, lilla människa här
Då, på en gång, syns var Du är
Stråla för Dig själv och andra
Upplysta sen tillsammans vi vandra.


Utropstecken!

utropstecken

Går omkring likt utropstecken av tacksamhet
Varje dags minut, pockar på uppmärksamhet
De som inte kan tacka för biten, om än liten
Troligen missar tillgången, av den större biten.

Tacksamheten en gåva så utomordentligt unik
Av den kan även fattiglappen känna sig rik
Tänk så värdefullt, ett ifrån hjärtat sagt tack
Givare som mottagare, blir gladare av tack-snack.

Tacksamheten är som en känsla större än stor
Är självuppfyllande om i människo-hjärtan bor
Tacka vet jag!  Det skadar ju i alla fall ingen
Viktigare tacka för godheterna än för tingen.

Litet tack öppnar upp åt mera att tacka för
Vem kunde väl ana, vilken skillnad tacket gör
Försök får Du se, ingen kan tacka för mycket
Fortsätt ge och ta emot, lätta på skuld -trycket.


Helt Apropå.

helt-apropa

Helt apropå, en överraskande utgångspunkt
Då beroende på, personens egen ståndpunkt
Om tackar o tar emot, vad helst än uppträder
Oberoende, i vilket väder eller i vilka kläder.

Helt apropå, för de spontana, så passande
Mår ej bra av allt inmutande och anpassande
Vad just för stunden känns rätt på alla sätt
Måste då inte alls, så i detalj vara förberett.

Helt apropå, kan man ju få, en ide’ att utöva
Goda idéerna, är ingen ide’ att fördomspröva
Onaturligt, samt allt förvrängt, skall väljas bort
I äkthet, i sanning, har givetvis placeringskort.


Kärlekens Tonart.

karlekens-tonart

Älskad — Välsignad — Beskyddad, är jag
 Bebådad, bedagad, benådad, till denna dag
Där föreligger något på tillväxt i min själ
Uppenbar begåvning, i allt vad åsyftats väl.

Älskad — Välsignad — Beskyddad, välbehållen
Delmål efter delmål ägt rum, bestått kontrollen
Befunnits duglig, så där mänskligt betraktad
Av blidaste öde förberetts, tillitsfullt beaktad.

Älskad — Välsignad — Beskyddad, i tillblivelsen
Så har liv efter liv erbjudits, ädlaste ingivelsen
Varken syfte eller händelse, av en erbarmlig art
Andens mystik, Fridens musik, Kärlekens tonart.


Sätter Sin Prägel.

satter-sin-pragel

Sätter mig, öppnar fönstret mot diktens sfär
Så kommer en dikt till utan besvär
Lyhördheten varierar dag från dag
Beroende på om jag är ledsen eller glad.

Allra först tages in ett ord eller två
Vad kommer därefter jag själv fyller på
Det finns alltid ämnen att utveckla, penetrera
Något för, annat emot, att häckla eller prioritera.

Egna känslor i allt sätter sin prägel
Det finns förstås undantag från denna regel
Något sett eller hört tankarna färgar, upprör
Kanske nedtecknas sådant, ej till dikten hör.


Förmågan Att Njuta.

formagan-att

Förmågan att njuta, ger oss rätta lyftet
Naturligtvis,  var säkert själva syftet
Ta tillvara allt det njutbara, nu i stunden
Njutning på det hela taget, inte tidsbunden.

Förmågan att leva fullt ut, följa sitt hjärta
Både utövare, omgivning ofelbart alerta
Om inte, ja då försummar man sin chans
Just där, just då, absolut bästa som fanns.

Förmågan att stilla sig, samtidigt varva ner
Våga möta livet, vad gränslöst oss återger
All handel och vandel, i pengar ej betalbara
Goda gärningarna, vårt vara eller icke vara.


Lustigt Hus.

lustigt hus

Det talas ibland om lusthus och bersåer
Som vore dom extra lustfyllda depåer
Lust kommer på, i vad som helst tillfälle
Där vi går o står, kan vara rätt tillfälle.

Ingen idé att självaste lusten betvinga
Försök därtill är, att densamma förringa
Lusten kan varken bokas eller förbeställas
En listigt lustig en, så svår att föreställas.

Men ack så meningsfull att vänta på
Med och i vällust, allt mycket lättare gå
Inga hus eller ställen i världen kan den tjusa
På rätt plats i rätt tid, mer än gärna förtjusa.

Lusthusens hägringstid verkar blommat över
På många ställen, än just där, vi glädje behöver
Lusten med lyckokänslan, är i gott samröre
Men då måste den ligga, minst ett steg före.


Lyckligaste Dagen.

lyckligaste dagen

Den lyckligaste dagen, den, då allt går i lås
Upptäckten, har ju redan, vad som kan fås
Att ha önskningar, vilka aldrig blir besannade
Säkert överilade, därför som önskan stannade.

Den lyckligaste dagen, i och med hjärtat känd
Kanske passerade  förbi och förblir okänd
Upplevd mellan då och sen, det vill säga i nuet
Känns allra bäst, då jaget överskuggas av Duet.

Den lyckligaste dagen, ibland så omedelbar
Först i efterhand konstaterades, hur underbar
Det är så klart upptill, den enskilda individen
Se till, att känna lycka i den, ej gå förbi den.

Den lyckligaste dagen, kanske framtidsvisionen
Bitvis i förskott upplevd,  med rätta relationen
Mottagen, avnjuten på bästa sätt, de är lycka de
Handlar ej blott om att få, men att av hjärtat ge.


God Fantasi.

fantasi

Höja upp blicken, titta in i min hjärna
Det gör jag titt som tätt, också gärna
Inrett snarlikt bibliotek i hyllsektioner
Däri både historik och nutida visioner.

Med god fantasi, fås en klar överblick
Vad där samlats av värdefulla ögonblick
Överst, sektionen med solskenshistorier
Nederst, den tunga, av dystra bryderier.

Ordningssinne, i detta bibliotek underlättar
Så mycket mera och på kortare tid, uträttar
I den allmänna, mer öppna hjärnsektionen
Urval, vad förkastats töms på sopstationen.