Huvudet på Skaft.

på skaft

Huvudet på skaft — nyfiknas önskedröm
Få bra överblick — kan syna varje söm
Men huvudet har redan en förlängning
Ju längre hals, desto högre knoppställning.

Huvudet på skaft, ännu outforskat gebit
Vore nog bra, kunna förlänga hals, en bit
Då större yta att fördela halsinfektioner på
Vad gäller sjukdomar, halsen lång nog ändå.

Huvudet på skaft, Du kan ju sträcka på den
Kanske bli mera överseende och tolerant sen
Det finns många sätt, att på sin omgivning se
Vilken är den rätta, allra bästa, först måste inse.


Innan Det Kvällas.

innan det kvällas

Inte för att det har runnit till
Men endast för att jag så vill
Hålla i pennskaft med viss tanke
Och införliva min envetna manke.

 Inte för att åstadkomma nåt stort
Men bara för att få något gjort
Vad en ålagts må då verkställas
Om behov av dagsljus, innan det kvällas.

 Inte för att på så sätt göra sig till
Men på grund av, att jag helhjärtat vill
Det tillgjorda går inte hem på riktigt
Närvaros äkthet i göromål, är viktigt.

 Inte för att tävla eller jämföra
Men visa hänsyn, ingens chans förstöra
’En An’ är ju lika så god som ’En An’
Beroende av vad en förut vet o kan                         

Inte för att risa men blott o bart rosa
Allt är givet som gåva, ingen allmosa
Vad positivt är förmedla oavbrutet
För allom till maximum bli avnjutet.

 Inte för att börja, ej heller sluta
Men fortsätta, ta sig till nästa ruta
Fastän osynligt, spåret finns utlagt
Se, följa det — Tron på Högre Makt.