Fred och Samverkan.

fred-och-samverkan

Har just passerat inträdet till nytt år
På tröskeln mellan nya och gamla står
Vet hur det gångna varit, mot okänt går.

Endera hopp, ibland förtvivlan, växelvis genomgått
Mycket — litet eller ingenting blivit väl förstått
Krig, ofred mest igenom alla erorna pågått.

Fred och samverkan — omöjligt med vapen i hand
Gäller hela mänskligheten, oavsett världsdel o land
Låt oss vakna ur vårt koma, släcka krigens brand.

Tillgivits oss i födelsegåva, tre dyrgripar på jorden
Nu till innehållet i kärnan, inte bara i orden
Tron ¤ Hoppet, men först o störst *Kärleken* vorden.


Verkliga Mission.

verkliga-mission

Änglar för oss alla, jämt o ständigt dagsaktuella
Inte bara för att de är goda, rara och jättesnälla
Men i förlängningen, visa hur var o en må ansvara
Tryggare kan ingen vara, än skyddad av änglaskara.

Änglar i alla tider, haft och har en högre position
När fara är på färde, beträder sin verkliga mission
De är nu, även för alltid våra tillgivna förebilder
Så väl för blygsam, som mer i sitt uttryck, vild är.

Änglar agera ofta med hjälp av jordelivets människor
Då och där spelar ingen roll, var än i världen de bor
Alla blir nådda, lyssnade till, känner sig förstådda
För o till själva existensen därnäst mer införstådda.

Änglar i ständig jour, därför oavbrutet anträffbara
De ser och vet så väl, vem som försatts i livsfara
Ser på samma gång vilka, gladeligen sig själva klara
Desamma, som då  självklart ingår, i vår änglaskara.


“GYLLENE MORGON.”

gyllene morgon

 Vaknade till, för att möta soluppgången
Via öppnat fönster ta del av fågelsången
Luften förtätad av naturligt sköna ljuden
Till detta i ottan, var vänligen inbjuden.

En dags början — obeskrivligt glädjerik
”Gyllene Morgon” är en passande rubrik
Ljuden, drillarna, på gott, öronbedövande
Likt tusen stämmor i samma kör, övande.

När lätena höres som mest intensiva
Rätt ögonblick — meditationer bedriva
Vara ett med naturen, en liten stund
Äga fullständig lycka, för en sekund.

Som alltid vid njutbara upplevelser
Alla sinnen, intryck tar emot och ger
Änglar finns, resursen som aldrig fela
En Gudomlig hand, söndrat kan hela.