En God Fe.

Jag ville jag vore en god fe
Då skulle jag svinga i glädje min stav
Hälsan åt sjuka ge.
Frihet  som är slav
Styrka till de svaga
Till de rädda mod
Verklighet åt vacker saga
Det är att vara alltigenom god

Dåligt rykte, det har den onda fen
Fast ibland, gör hon av annat sken
Mitt jobb, att sprida ren, skär lycka
Svänga mitt magiska spö, naturen smycka


Kärlek i tre bokstäver.

Skriva ’Kärlek’ i tre bokstäver  ”TID”
Kärleken ska o vill, närvara på övertid
Utöva gärna de tre, ofta, ofta tillämpa
Ge tiden plats, tillvaro då, sig alltid lämpa.

Tiden i alla lägen, är rent av en bristvara
’Ta sig tid’ inlärning på hur ska förfara
Upp till var och en, att den rätt hantera
Utan minsta svårighet, så lätt sig förmera.

Alla har och tar, sig tid till, vad helst vill
Ingen behovsprövning, bara att dra till
Viljan, nära släkt med tiden, till varandra dras
I gott samarbete och samvete, tiden tillvaratas.


Mognar Långsamt.

(Tålamod)

Tänk att en Ängels tålamod ha,
Det vore ju Gudomligt bra.
Ha tålamod, något viktigt att lära
Har man det redan, vilken ära
Ha  tålamod, till Gud vi ber
Helt visst, han i nåd till oss ser.

En av Andens frukter ’Tålamod’
Mognar långsamt, men är mycket god
En tålmodig kvinna eller man
Uträtta storverk, när dom vänta kan.

Tålamod så ofta är prövat
För  mycket, ej kan bli övat
Tålamodsprövade,  har alltid en chans
Få  ut  det  bästa, som just då  fanns.


Himmelskt Hälsningsord.

(Frid)

Frid   i  hjärta,  Frid  i  sinne
Så  viktigt  med  frid  därinne
Frid  infinner  sig  blott och  bart
Hos den  vars  själ,  har  det  andliga  klart.

’Frid’  ett  Himmelskt  Hälsningsord
Riktat  till  vår söndrade,  sargade  jord
Vad  beträffar  Andens  frukt  av  Frid
Ingen  haft  större  behov  därav  än  vår  tid.

Fridsamt  sinnelag,  en  gåva  från  Gud
I  det  kan  människan  leva  efter  hans  bud.
Ju  mer  som  hänt  och  stört  sinnesfriden
Desto  snabbare  når  vi  Freden  i  Nya  Tiden.


På Rätt Köl Igen.

Pyttelitet skepp, har troligtvis här, gått i kvav
Räddat på redden, efter seglats på öppet hav
En skyddande ängel, ingriper då gått på grund
Vakande handen, rycker in, om än i sista stund.

Pyttelitet skepp, är egentligen stort o riggat väl
Vår avståndsbestämning är usel, av synliga skäl
Må detta stolta skepp, komma på rätt köl igen
Då med mannar och allt, kan fortsätta seglatsen.

Pyttelitet skepp, många passagerare, stor besättning
Änglavakten alltid i tjänst, bästa hjälp till sjösättning
Lilla skeppet får nu tillbaka, både storlek och balans
Efter god tillsyn, alla på plats, återtar sin forna glans.


Musik I Tre Versioner.

Musik som lyfter är gudaskön        
För varje tyngd människa högsta lön
Genomströmmar alla delar av kroppen
Gör sin verkan, då nås toppen.

Musik, för dans komponerad
Spritter i benen, känns okomplicerad
I dansens virvlar, par om par
De frågat har om lov, fått jakande svar.                

Musik med änglatrumpet och orgelbrus
Må upplevas i kyrkan, Guds hus
Där har himlen närmat sig jorden
Än högre då musiken stämmer med orden.


Göra Gott.

Göra gott, för egen del så väl som andra
Godheten större, då tillgodoser varandra
Sitta och vänta, ett alldeles fel beteende
Gör någonting, så får Du tackets leende.

Göra gott, borde ju vara, allas vårt motto
Tänk vad världen, vi alla skulle må gott då
Fred, Frihet, Hälsa, överst på önskelistan
Då vi har det, på köpet får resten av listan.

Göra gott, givaren liksom mottagare mår väl
Kan väl aldrig bli fel, då görs av goda skäl
Mången vilsen människa, jordeänglar leder dem
På rätta vägar, med all säkerhet hittar de hem. 


Tryggare Kan Ingen Vara.

Änglar för oss alla, jämt o ständigt dagsaktuella
Inte bara för att de är goda, rara och jättesnälla
Men i förlängningen, visa hur var o en må ansvara
Tryggare kan ingen vara, än skyddad av änglaskara.

Änglar i alla tider, haft och har en högre position
När fara är på färde, beträder sin verkliga mission
De är nu, även för alltid våra tillgivna förebilder
Så väl för blygsam, som mer i sitt uttryck, vild är.

Änglar agera ofta med hjälp av jordelivets människor
Då och där spelar ingen roll, var än i världen de bor
Alla blir nådda, lyssnade till, känner sig förstådda
För o till själva existensen därnäst mer införstådda.

Änglar i ständig jour, därför oavbrutet anträffbara
De ser och vet så väl, vem som försatts i livsfara
Ser på samma gång vilka, gladligt sig själva klara
Desamma, som självklart ingår, i vår änglaskara.


Ljusets Revansch.

ljusets revansch

Det handlar nu om ljusets revansch
Hur mörker dansar upplösningens dans
I vårt inre, i våra tankar Påbörjas
Förvandlingen som vankas.

Länge väntat, tecken upplevt
Längtan har lidit av allt skevt
Det aktuella eller för länge sen skedda
Allt har bidragit till, vi blev missledda.

Låt oss ej dväljas i det sneda gamla
Men för det upplyftande nya samla.
I område efter område frälsas
På detta motto Nya Världen hälsas.


Inre Trädgård.

inre trädgård

Människors  inre  trädgård,
Givits  lite  eller ingen  vård
Världen fått oss att tro
Yttre viktigare, ta det med ro.
Ansiktslyft, fettsug, makeupen
Sättes ofta under luppen
Medan inre skönhet och  miljö
Vanvårdas, håller  på att  dö.

Vi tränats att sluta tänka
Likt att eget liv bortskänka.
Medgörlighet, samhället önska 
Då kan alla pålagor grönska.
Vår inre trädgård må vårdas väl
Ty där inne bor och lever Din själ

Var ämnad som ett paradis,
Rent och vackert på alla vis.
Rensa upp i livsrabatten 
Dra in ren luft och friskt vatten.
Ställ skyddande änglar som vakt
Så behålles vårt paradis intakt.