På Rätt Köl Igen.

Pyttelitet skepp, har troligtvis här, gått i kvav
Räddat på redden, efter seglats på öppet hav
En skyddande ängel, ingriper då gått på grund
Vakande handen, rycker in, om än i sista stund.

Pyttelitet skepp, är egentligen stort o riggat väl
Vår avståndsbestämning är usel, av synliga skäl
Må detta stolta skepp, komma på rätt köl igen
Då med mannar och allt, kan fortsätta seglatsen.

Pyttelitet skepp, många passagerare, stor besättning
Änglavakten alltid i tjänst, bästa hjälp till sjösättning
Lilla skeppet får nu tillbaka, både storlek och balans
Efter god tillsyn, alla på plats, återtar sin forna glans.


Liv Som Gångtrafikant.

”Genom svårigheter mot stjärnorna” inskrift
På gravsten, med ung persons, underskrift
Skönt uttryckt, före och inför sin bortgång
Nu vänligen mottagen, under änglars sång.

Intet ord om döden, allas vår slutstation
Men om livet, dess mening och passion
Varför tala om sin död, medan livet pågår
Det ska ju levas, oavsett i hur många år.

Vad vi inte förstår, kan omöjligt utredas
På vad vi har förstånd till, må inledas
Finns massor om livet, ge kommentarer
Liv som gångtrafikant, gå då på trottoarer.


Med Rätt Behandling.

Land Du Välsignade, stäms upp i en sång
Med tillägget helande, sägs vara på gång
Allt sjukt och dåligt, i det snaraste må helas
Med rätt behandling, vad kan väl då förfelas.

Land Du Välsignade, om det nu, vore så väl
Troende på den högre makten, har goda skäl
Till stor del på individen själv, sannolikt beror
Osämja mellan 2, om än liten, grodden till stor.

Land Du Välsignade, då gladligt sjunger med
Fred i alla land på jorden, det frommaste besked
Vem vill inte ha välsignelse, klara svåra uppdrag
Där ingår även, kärlek o beskydd, så över lag.


Järtecken I Tiden.

Tecknen är ju, så gott som ingenting
Ren känslosak, ’där finns någonting’
Svår att omtala, än mindre att förklara
Obeskrivligt, lämpligast då, låta den vara.

Det svåraste är *tyda järtecknen i tiden*
Men inse, faciten är en del av framtiden
Ibland kan röra sig om minsta bagateller
Beroende på, hur sig gör och framställer.

Dem, varken vill eller kan tolka teckenspråk
Fastän ofrivilligt, icke förty talar kroppsspråk
I vår nutid, stor teckenspridning, en enda röra
Överhopad, möjligen påbörja, aldrig slutföra.


På Barns Nivå.

Just för en dag eller två
Leva med och på barns nivå
Enkelhet i  tankar och livsföring
Med andlig och fysisk beröring.

Önskerätter avnjuta, spela spel, leka
Inget, sig i den vägen neka              
Barnsliga uttryck i användning
Barn på nytt i en handvändning.

Tiden i detta tillstånd menar
Med lätthet generationer förenar
Visst ska en mor och farförälder få
Tillgång till barnbarndagar då och då.


Med Öppet Sinne.

Träffa många människor men sällan en själ
I längden aldrig kan gå väl
Bara när vi nå varandra, godtas
Bara då vi från ensamheten botas.

Alla har en själ men väl gömd
Av vissa, rent av bortglömd.
Endast meningslösa samtal då  förs
Därigenom heller ingen nås eller berörs.

Vakna upp, ge själslivet en chans
Lyssna, sök frid och inre balans
Medmänniskorna möt, med öppet sinne
Då lockas fram, allt som sitter där inne.


Här Sitter Jag.

Här sitter jag, väntar på bättre tider
De kommer, jag tror, fast sent omsider
All väntan är ytterst tålamodsprövande
Svårast för dem som är akut behövande.

Här sitter jag, som till synes sysslolös
Vad värre är, vara idélös och brödlös
Beträffande idéer länge nog, på sparlåga
Hoppas inte, på grund av min oförmåga.

Här sitter jag, stillar mig i den stund som är
Vila också aktivitet, uträttas bara nu och här
Helt och hållet beror, om lust o vilja finns
I de allra flesta fallen, olusten övervinns.

Här sitter jag, men även på andra ställen
Det varierar ju från morgon till kvällen
Nu gäller att ordning på, livsandarna få
Med dessa livsviktiga, lättare andas då.


Med Kärleksfullt Hjärta.

Det av människor gjort, är aldrig perfekt
Vid påseende, alltid visar sig ha defekt
Sträva efter fullkomlighet, bör ändå vara mottot
Trots bästa möjliga presterat, fylls ej måttet.

Hos allt folk i alla länder
Mer än den enskilde styr över, händer
Vi går ut för att göra gott, missionera
Kommer hem, lägger av—resignera.

Men kommer hoppfullhet in i bilden
Kanske börjar skönjas nån slags tillit igen.
Utan tro och utan hopp  är vi borta
Med kärleksfullt hjärta, kommer ingen till korta.


Mitt Lilla Ljus.

mitt lilla ljus

Varje dag, mitt lilla ljus har tänt
Till det Gudomliga, min tro bekänt
Därmed levat i ett ständigt advent.

Ett ljus om än litet och flämtande
Gav kraft att stå ut här väntande
Porten till nydanad värld, gläntande.

Mörker endast med ljus kan bekämpas
Detsamma mot lögn av sanning tillämpas
Med ljus också mörka tankar dämpas.

Levande ljus har och värmande förmåga
Går det upp ett ljus, ges större tåga
Förstå situationer, att än mer våga.


En Sökare.

En sökare

Om en sökare Du är                                        
Bed först om tålamod, nu och här
Som sökare få utstå mången prövning
Därför i väntan krävs stor övning.

En sökare vet vad han vill finna
Om det gäller livets mening eller en kvinna
Först finna rätt väg och inriktning
Sen nå fram, ta det åtrådda i besittning.

Få, som en sökare är medveten
Att stå ut, gå vidare, och svälja förtreten
Ett gudomligt behov styr det hela
Tilldelar förlåtelse om Du skulle fela.