Bondens Ställning.

Bonden — vår  trängde  vän
Fråntagits egna med-bestämmanden
Med pålagor utan vett och sans
Beslut över hans huvud från distans.

Vad  nyttjar,  bondens   sunda  förnuft
Om han behandlas  som  osund  luft
Djur och  natur han vet att sköta
Ändå  beredd  må vara på  att böta.

Via bidragen från EU  skall  styras
Produkterna genom flera led fördyras
Djursjukdomar kommer  som på  beställning
Allt sammantaget, försämrar bondens ställning.

0 comments