Blunda för att Se.

blunda-for-att-se

Blunda ett tag får Du se
Ja, ibland kan räcka med de
Den avskärmning som då infinner sig
Avslöjar nåt, ej för ögon synlig.

Tänka sig — blunda för att se
Också finna en mening i de
Se klart, inte bildligt menat
Mera till högre synfält förenat.

Stilla sig — ’Blunda för att se’
Mycken träning ligger bakom de
Handlar om utrensning av oväsentligt
Som annars skymmer vad syns egentligt.

Blunda för att se — sig koncentrera
Inget av vad ögon ser, sen distrahera
Viss enskildhet sådant seende befrämjar
Annan syn på tingen i utbyte lämnar.

Blunda för att se, låter avigvänt
Men vad ögonen ser, kan bli förvänt
Det bildliga och andliga, möter vars ett behov
Det ena åt det andra, ibland agera bov.

Naturligt, ses vi blunda, för att be
Tydligare då, bönens mål kan se
Vi har en gång med ögonlock försetts
Säkert för mer användning, än det betts.

0 comments