Bli Glädjespridare.

Oftast visas, talas om hur du inte ska göra
Också dåliga exempel på, hur sig uppföra
Tänk om visades det allra bäst tänkbara sätt
Att vänligen bemöta Din nästa, med all rätt.

Varför dåliga, våldsamma sidor visa, oss att förgöra
Goda, sanna exempel finns ju, dem må vi framföra
I skolor, ja överallt, utbilda till goda, rara personer
Bort med dumheterna, elaka och ohyfsade fasoner.

Visst skulle vi kunna bidraga, till att förbättra världen
Men börja ge av, alla medmänskligt tillgivna värden
Så mycken livsglädje, kärlek, få känna verklig lycka
Låt oss bli glädjespridare, om varandra mycke tycka.

0 comments