Blad För Blad.

Bokfloden rinner fram här bredvid
Att ägna sig åt den, tar tid
Den är förgrenad, har många flöden
Leder än hit än dit mot okända öden.

Bokflodens historia är lång
 Till den återvänds gång på gång
Berättas och förändras hela tiden
Ovetande om hur långt liden.

Bokflodens stränder är titlars rad
Kan bara avnjutas blad för blad
Bitvis så djup och så strid
Ej att undra på, ’Den tar tid’

0 comments