Bästa Vilja i Världen.

basta-vilja-i-varlden

Goodwill, byggs av många ting under lång tid
Men kan raseras av bara en sak på nolltid
Strävan efter gott rykte, kan ej ta rast
Ty återställa igen, görs inte med hast.

Goodwill, kan lätt förtalas bort
Så, för många välgörare blev gjort
Lögner sällan värdiga att bemöta
De förgör sig själva — som med all röta.

Goodwill, äger den, som vill alla gott
Envar som detta vill — stor gåva fått
Men räcka till för allt och alla
Överanstränger välviljan, får den att falla.

Goodwill, är att välja av goda skäl
Prioritera lika, andras som eget väl
Begränsningar är bra att kunna göra
Bara en sak i taget kan vi utföra.

Goodwill, ett låneord, hörs på uttalet
En får väl tacka, för det ordvalet
Men ej själva ordet, utan dess mening
Som bildar ’goodwillfrämjandets’ förening.

Goodwill, med bästa vilja i världen
Utför inga stordåd, men när den
Välvilja, befrämjar ett gott renommé
Som för utövarna  blir till välsignelse.

0 comments