Av Guds Nåd.

(Kärlek)

Andens frukter, alltid av det goda slaget
Det vet väl alla, vid detta laget
Här tages upp att  meningen  utvinna
I  fruktig dikt, ska sig påminna.
Den  ädlaste  frukten  ur Andens  förråd
Är  Kärleken, i och av Guds  nåd
Den  styr  våra hjärtan, lägger grunden
För framtiden och i denna stunden.
Kärleken, om den är trofast
Uträttar underverk  och  förblir  bofast
Där  människan  odlar  den sortens  frukter
Skördas  livets  ädlaste  produkter.
Med fruktbarhetens  högsta  pottens
För  Kärleken sätts  ingen gräns.
Det handlar om mänsklig resurs och  jordmån.
Verkliga  livet  baseras  ej  på  lån.

0 comments