Att Hänsyn Taga.

(Självbehärskning)

Självbehärskningens  konst, den är  svår  den
De  flesta vinner på  att bruka  den
Långt  ifrån  alla,  kan  den  hantera
Ej  ens gjort  försök,  att  den  plantera.

Behärska,  sig  själv  inte  minst
Alltid  visar  sig  vara  en  vinst
Kontroll  i  allt  väsentligt  ha
Då  mår  både  Du  och  omgivningen  bra.

Självbehärskning  är att  hänsyn  taga
Det  är  att tänka  ock  på  de  svaga
Tala  om  andlig  frukt  i  sammanhanget
Av  den,  önskas  rikligt  till  etablissemanget.

0 comments