Ärligt Talat.

 

Ärligt talat, skulle det inte alltid så vara
Varför poängtera vad alla tycker självklara
Om äktheten tveksam, ska leva som man lär
Ärlighet varar längst, i långa loppet, sanning är.

Ärligt talat, är ofta början i helt vanliga samtal
Talar svävande, görs trovärdigheten minimal
Sagt är sagt, går aldrig att sudda ut, ta tillbaka
Ord som sårar, kan sveda och värk förorsaka.

Ärligt talat, skulle granskas, tagas en titt på
Ifrågasätta varje uttalande, inte bara påstå
Ärliga vill nog alla eller de flesta lyckas vara
Tala ärligt, ja rena rama sanningen försvara.

0 comments