Anta Utmaningar.

Vad ska jag ta mej till, har ingenting att göra
Vad allra helst jag vill, stört omöjligt att utföra
Med stort tålamod, tankekraft och sunt förnuft
Väl utfört, allt är möjligt, andas ut, ta in ny luft.

Vad ska jag ta mej till, jo att anta utmaningar
Men gör som jag vill, trots alla förmaningar
För varje utförd bedrift, görs framgångs-kliv
Blir stärkt, får mod, men sluta vara så naiv.

Vad ska jag ta mej till, invänta lust, sen få jag se
När lusten finns där, skapas mången god idé
Tänk ändå, den har sånt enormt inflytande
Den, likt frälsarkransen, håller mej flytande.

0 comments