Änglarnas Härlighet.

anglarnas-harlighet

Änglar här på jorden, lär vara goda människor
Vart än i världen, de lever, verkar och bor
De gör skillnad för andra, med sitt väna sätt
Vill oss förevisa, vad är äkta, sant och rätt.

Änglar är Gudomliga, i ursprunglig mening
Med högre makten, ingått välsignad förening
Ingen skola i hela världen, kan utbilda änglar
De bara är, unika blommor på höga stänglar.

Änglar, de flesta utrustats i skyddande syfte
När vi var som djupast nere, dessa oss lyfte
Vi alla föds, med en skyddsängel vid sin sida
Med sådan god start, lär få, av svagheter lida.

Änglar finns, därom talas det vitt och brett
Oavsett, ska tro på, vad varken hört eller sett
Det är just här, känslor tar över förställningen
Änglars förträfflighet, korrigerar inställningen.

 

0 comments