ÄLSKA VARANDRA.

älska varandra

”ÄLSKA VARANDRA”
Vad Du gör för nära kära
Gör Du för oss alla
Just så, kan vi goda krafter anbefalla
Hör här; ’En predikan i koncentration’.

”ÄLSKA VARANDRA”
Och världen blir en enda nation.
Tänk att två ord, säger allt vi må veta
Efter flera fraser slipper vi leta
Men ej låta det stanna vid orden
Tillämpa dem, göra himmel på jorden.

”ÄLSKA VARANDRA”
Är att ge och att ta emot
Vara införstådda med
Vi kan aldrig fylla dess kvot.
Finns här något gränslöst på jorden?
Så är det ’Kärleken’
Genom de förverkligade orden.

0 comments