Alltid Väntande.

alltid-vantande

Alltid väntande, på någon eller på någonting
Vet inte vem eller vad, blir en överraskning
Något emotsett, någon man önskat få träffa
Efter lång väntan och trängtan, slutligen inträffa.

Alltid väntande, både på längre o på kortare sikt
Något efterlängtat, av större eller mindre vikt
Skälvande väntan, som är det allra mest basala
Ut och eftersökta tillfällen, känns aldrig banala.

Alltid väntande, på insikt om sanna verkligheten
Som bidrar till överlevnad för hela mänskligheten
Vad kommer fram, tas om hand, väl värd all väntetid
Ibland sker bakvänt, vändningen, emotse en framtid.

0 comments