Alltid Se Upp.

alltid se upp.

I stort, jag styr mitt eget liv
Försöker att i allt va positiv
Men det kommer dagar då och då
Med missmod som jag ej rår på.

Plötsligt blir jag blind för möjligheter
Vad i stället dyker upp är löjligheter
Börja leta efter tecken som lyfter upp
Att ej titta i marken, men alltid se upp.

Tala förstånd med jagets kärna
Förnuftet det sunda vill jag värna
Efter en stund — på rätt köl igen
Ja, så blir man av med miss-moden.

0 comments