Alltid Pågående.

alltid pågående

Så småningom  —  i sinom tid
Under helt liv, allt har sin tid
Levnadskonsten, att vänta in den
Dito tillvarata, medan stå ut den.

Väntan alltid pågående, till ett eller annat
Tålamodet prövats — resultatet blandat
Då sunt förnuft placeras vid rodret
Utan minsta tvekan, stärks tålamodet.

Länge levat, i ständigt, oändligt Advent
Som sägs vara, på något himlasänt
Mången ses vänta utanför viss port
När väl öppnats, igenom den, gå fort.

Väntans tider, vem kan undgått dem
Om bortresta, längtansfullt väntas hem
I rätt tid, på rätt plats, går allt rätt till
Uträttas det storverk, och mera därtill.

0 comments