Allsköns Sympati.

Dikter med mycken kärlek i
Är som ett väloljat maskineri
Smort med allsköns sympati
Bättre än så kan det inte bli.

Dikt kan säga mycket, i ord-mängd minimal
Men passar sig inte, om man ska hålla tal
Det är väl innehållet och knappast ordens antal
I skön, glädjerik text, så gör man ett gott ordval.

Dikter kan vara frispråkiga, fast på vänligt vis
Må ha en gemytlig framtoning naturligtvis
Ha livlig fantasi, mer sagolik, än så sann precis
När dikterna är enkelt skrivna, lättlästa på så vis.

0 comments