Ack, Så Ohållbar.

Talas ofta om tid, har ändå svårt att hålla den
Lyckliga nutiden, ville så gärna behålla den
Nuet finns ju hela tiden, men ack så ohållbar
De icke närvarande, kanske i går, dröjer kvar.

Tala om den, räcker inte, ska ju tagas till vara
Ingen kan väl sitt evinnerliga tid-slöseri försvara
Försenade personer, alltid de väntandes tid upptar
Oftast är ursäkternas genomskådlighet uppenbar.

Tidsstyrt är det mesta, i vårt ansträngda samhälle
Dygnet runt, för oss alla, som däri har uppehälle
Tiden kan inte vridas, varken fram eller tillbaka
Men i påhittet ’sommartid’, hel timma får försaka.

0 comments