Symbolen För Hopp.

Ankare är symbolen för hopp,
Förutan det sätter livet stopp
Den, kallad ankare för trygghet svarar
Där hopp finns, de skivan klarar.

Ankare, dragkamp-repets yttersta man,
På honom beror om man vinna kan
Visst går ankare ibland oss, fast i minoritet
Räcker hjälpande hand, ej påfluget men diskret.

Ankare för båtar på redden ett måste,
Dess fasta punkt, positionen låste
Tyngd och kätting efter båten avmätt
Sjöfarare vill färdas på tryggaste sätt.

Ankare, vad mer finns att säga om det,
I Tro, Hopp och Kärlek ingår det
Störst av de tre, Kärleken är
Hoppet livsviktigt, överlevnad innebär.

Ankare ibland på land placeras ut
Till ingen nytta, men på lut
I miniatyr av guld eller silver kan ses
Ankare symboliserar vän av trogna slaget,
Som finns där, om man tappar taget
Tyvärr inte alla förunnat att ha
Beroende ock, om en själv sån kan va.


Mognar Långsamt.

(Tålamod)

Tänk att en Ängels tålamod ha,
Det vore ju Gudomligt bra.
Ha tålamod, något viktigt att lära
Har man det redan, vilken ära
Ha  tålamod, till Gud vi ber
Helt visst, han i nåd till oss ser.

En av Andens frukter ’Tålamod’
Mognar långsamt, men är mycket god
En tålmodig kvinna eller man
Uträtta storverk, när dom vänta kan.

Tålamod så ofta är prövat
För  mycket, ej kan bli övat
Tålamodsprövade,  har alltid en chans
Få  ut  det  bästa, som just då  fanns.


Himmelskt Hälsningsord.

(Frid)

Frid   i  hjärta,  Frid  i  sinne
Så  viktigt  med  frid  därinne
Frid  infinner  sig  blott och  bart
Hos den  vars  själ,  har  det  andliga  klart.

’Frid’  ett  Himmelskt  Hälsningsord
Riktat  till  vår söndrade,  sargade  jord
Vad  beträffar  Andens  frukt  av  Frid
Ingen  haft  större  behov  därav  än  vår  tid.

Fridsamt  sinnelag,  en  gåva  från  Gud
I  det  kan  människan  leva  efter  hans  bud.
Ju  mer  som  hänt  och  stört  sinnesfriden
Desto  snabbare  når  vi  Freden  i  Nya  Tiden.


Eftersträvansvärd.

(Godhet)

Godhet  står  för  allt  som  är  gott
Både  det  vi  givit  och  det  vi  fått
Den andliga  frukten, så  eftersträvansvärd
I  vår  så  ondskefulla   värld.

Godhet  kan  ej  vara  tillfällig
Då  är  den  högst  bristfällig
Den  som  godhet  fått  känna  på
Vet  hur  Gudomlig  den är att nå.

Godheten  kan  och  vill  ej  annat  än  väl
Därtill  har  den  sina  goda  skäl
Efter ”Var  Så  God”  säger  vi  Tack
Drar  vårt  strå  till  Godhetens  stack.


Att Hänsyn Taga.

(Självbehärskning)

Självbehärskningens  konst, den är  svår  den
De  flesta vinner på  att bruka  den
Långt  ifrån  alla,  kan  den  hantera
Ej  ens gjort  försök,  att  den  plantera.

Behärska,  sig  själv  inte  minst
Alltid  visar  sig  vara  en  vinst
Kontroll  i  allt  väsentligt  ha
Då  mår  både  Du  och  omgivningen  bra.

Självbehärskning  är att  hänsyn  taga
Det  är  att tänka  ock  på  de  svaga
Tala  om  andlig  frukt  i  sammanhanget
Av  den,  önskas  rikligt  till  etablissemanget.


Het I Efternamn.

(Ödmjukhet)

 

Med ödmjukhet  kan  ingen stoltsera
Då  är  det  bara  det och  inget  mera
En  dikt  med  ödmjuk  framtoning
Kanske  öppnar  väg  till  försoning.

Ödmjukhet  lärs  med  svårigheter
Och  bärs av livets  redbarheter
Ödmjuk  kan bara den personen vara
Som  ej  för  egoism har att svara.

Om  man  på Andens frukter ger akt
Syns Ödmjukheten som en sällsam  makt
Den frukten kan ej odlas fram
Finns där  bara  som  ett  offerlamm.

Ödmjuk — Tacksam, med Het i efternamn
Två själsanlag  besläktade  med  varann
Den som är ödmjuk, tjänande och god
Utövar  en  Gudomligt  föredömlig  metod.


Stillar Vrede.

(Vänlighet)

 Vänaste  av Andens  frukter alla
I dikten  jag vänligen  framkalla
Om vänlighet man så och plantera
Kommer den igen, och ännu  mycket  mera.
Vänliga ord sägs stilla vreden
På något sätt även bidrar till freden.
Nog bleve det kärvare lite till mans
Om inte  en  frukt som ’Vänligheten’  fanns.
Mången vänlig dam och vänlig man
Uppkomna konflikter ser sig lösa kan
Barn som lever i vänlig atmosfär
För  framtiden goda sedvänjor  lär.

Heligaste Vrår.

(Trofasthet)

Andens  frukter, alltid av goda slaget
Det  vet   alla   vid  detta  laget
Här  uppdagas, meningen  utvinna
I  fruktig  dikt  låter sig  finna.

I  Andens  trädgård, Glädjens  apel  trivs
För  dess  tillväxt,  främjande  åtgärder  bedrivs
Ska  man  frukten ’Glädje’ väl  bevara
Ge  den,  Sprid  den, ej  för  eget  bruk   förvara.

Bevattna  med  skratt  Din  glädjeplanta
Mängder  av  nya  skott  Din väg  kan  kanta
Finns  bland  dem nåt  glädjelöst  exemplar
Ryck  upp  den, dylikt  får  ej  stå   kvar.

Fortsätt  jobba  på,  bli  Glädjespridare
För  så,  meningsfulla  traditionen  vidare
När  någon  på  sann  glädje  fått  smaka
Aldrig  mera,  vill  den  upplevelsen, försaka.


Ge Den, Sprid Den!

(Glädje)

Andens  frukter, alltid av goda slaget
Det  vet   alla   vid  detta  laget
Här  uppdagas, meningen  utvinna
I  fruktig  dikt  låter sig  finna.

I  Andens  trädgård, Glädjens  apel  trivs
För  dess  tillväxt,  främjande  åtgärder  bedrivs
Ska  man  frukten ’Glädje’ väl  bevara
Ge  den,  Sprid  den, ej  för  eget  bruk   förvara.

Bevattna  med  skratt  Din  glädjeplanta
Mängder  av  nya  skott  Din väg  kan  kanta
Finns  bland  dem nåt  glädjelöst  exemplar
Ryck  upp  den, dylikt  får  ej  stå   kvar.

Fortsätt  jobba  på,  bli  Glädjespridare
För  så,  meningsfulla  traditionen  vidare
När  någon  på  sann  glädje  fått  smaka
Aldrig  mera,  vill  den  upplevelsen, försaka.


Av Guds Nåd.

(Kärlek)

Andens frukter, alltid av det goda slaget
Det vet väl alla, vid detta laget
Här tages upp att  meningen  utvinna
I  fruktig dikt, ska sig påminna.
Den  ädlaste  frukten  ur Andens  förråd
Är  Kärleken, i och av Guds  nåd
Den  styr  våra hjärtan, lägger grunden
För framtiden och i denna stunden.
Kärleken, om den är trofast
Uträttar underverk  och  förblir  bofast
Där  människan  odlar  den sortens  frukter
Skördas  livets  ädlaste  produkter.
Med fruktbarhetens  högsta  pottens
För  Kärleken sätts  ingen gräns.
Det handlar om mänsklig resurs och  jordmån.
Verkliga  livet  baseras  ej  på  lån.