Vara Stolt Över.

Lantis, en titel att vara stolt över
Vet vad jord och människa behöver
Kan knappast kallas så, om bor i stan
Stadsbo o lantis, med utsikt från olikt plan.

Lantis, må behandlas på likvärdigt sätt
Som alla andra, värdighet och med all rätt
Landsbygd som i stad, behöver varandra
Ska ju på gemensamma livsvägen vandra.

Lantis kan alla vara, som har rätta tänket
Visa sig ha, i ögonen förskönande blänket
Aldrig stirra sig blind på, vad status står för
Ej heller snegla på, vad grannen din går för.


Solklara Sanningen.

Omvälvningar i livet kan ske fort          
När insikt görs för vad blev gjort
Växt, utveckling frukters A och O
Utgör belöning och ger framtidstro.

I samma stund det hela estimeras
Den solklara sanningen etableras
 Så infinner sig lugnet i tillvaron
Innan insikten kom, fanns i frånvaron.

Insiktsfulla ögonblick är guld värda
Därom tvistar icke de lärda
Förändringar, stora — små , för vårt bästa
Befrämjar var och en, så väl som vår nästa.


Musik I Tre Versioner.

Musik som lyfter är gudaskön        
För varje tyngd människa högsta lön
Genomströmmar alla delar av kroppen
Gör sin verkan, då nås toppen.

Musik, för dans komponerad
Spritter i benen, känns okomplicerad
I dansens virvlar, par om par
De frågat har om lov, fått jakande svar.                

Musik med änglatrumpet och orgelbrus
Må upplevas i kyrkan, Guds hus
Där har himlen närmat sig jorden
Än högre då musiken stämmer med orden.


Till Punkt och Pricka.

Närsomhelst — på vag och obestämd tidpunkt
Varsomhelst — vidsträckt område för mötespunkt
Hursomhelst —  ofta blir använt som en  slutpunkt
Vad som helst, må ej försiggå, innan sätter punkt.

Ord med nån slags punkt i sig, finns det gott om
Synpunkt, ja helst personernas egna, vill tala om
Kokpunkt, kommer bubblor upp till ytan, rör om.
Träffpunkt — en församling, många eller färre kom.

Ska något bra beskriva, då till ’punkt och pricka’
Kastas pil, ja så klart, vill helst mitt i tian pricka
Punktskrift med fingertopp läser, liksom avpricka
Låta personer ”få tala till punkt” förstående nicka.

Vill någon vara snäll, att rätta vägen, pricka ut
Väl framme vid knutpunkten, bättre än förut
Punkt på rätt plats, i rättan tid, ger rätt avslut
På så sätt, med all rätt, på konvolutet få slut.

 


Liv Som Gångtrafikant.

”Genom svårigheter mot stjärnorna” inskrift
På gravsten, med ung persons, underskrift
Skönt uttryckt, före och inför sin bortgång
Nu vänligen mottagen, under änglars sång.

Intet ord om döden, allas vår slutstation
Men om livet, dess mening och passion
Varför tala om sin död, medan livet pågår
Det ska ju levas, oavsett i hur många år.

Vad vi inte förstår, kan omöjligt utredas
På vad vi har förstånd till, må inledas
Finns massor om livet, ge kommentarer
Liv som gångtrafikant, gå då på trottoarer.


På Glömskans Bana.

Svårt att komma ihåg, men lätt att glömma
Mänskligt drag, av förekomsten att döma
Så länge som bara drabbar egna personen
Blir omgivningen lidande, tär på relationen.

Allt som görs rutinmässigt, av gammal vana
Upplagt för att komma in på glömskans bana
Bekänna sina misstag och be om överseende
De flesta känner igen sig, i ett dylikt beteende.

Glömskan slår till, då är som minst medveten
Helt plötsligt befinner sig, mitt uppe i smeten
Både yngre och äldre, tappar minnet då och då
Fast av skilda orsaker, tanklöshet vanligast ändå.

Så kallad Glömstedt, omedveten om hjärnsläppet
På sina verksamheter, fullständigt tappat greppet
Först glömmer, sen förtiger, sina egna svagheter
Glömma bort fadäser, rena rama välgörenheter.


Gilla Läget.

Gilla läget, en uppmaning också en utmaning
Om och av positivitet, har en given föraning
Ibland är lägesbestämningen, svår att förklara
Någon frågar: ”Hur är läget?” svävande svara.

Gilla läget, hur det än ser ut för stunden
Kanske svårt, för den som är inbunden
Är till större delen beroende på humöret
Uppåt — nedåt, bestämmer hur en gör ’et.

Gilla läget, om gladlynt, går som en dans
I detta läge stanna kvar, ingen annanstans
Alla vet ju, var och en har beslutanderätt
I självvalt läge, lätt utfört på sitt bästa sätt.


Övertid Ska Omhändertas.

Tänk att få tid över, dela den då med vänner
Även dela ut av den, till dem vi ej känner
Övertid ska omhändertas på allra bästa sätt
Just där, just då, skall nyttjas med all rätt.

Överblivna tiden, på vårt eget synsätt beror
Så klart också, om på företeelsen tror
Men utan att inkräkta på den ordinära
Den får min själ, sina egna bördor bära.

Tyvärr händer detta fenomen, alltför sällan
Kanske har de oförskyllt, fastnat i tidsfällan
Skapa, ge utrymme för, Din egen övertid
Allt vad vi gärna vill, till detta ägnas bäst tid.


Till Höger eller Vänster?

Så blir det — men ingen kan ju veta
Med tillförsikt vänta, helt diskreta
Framtiden är länkad från nutiden
Som redan sett och upplevt dåtiden.

Spåmännen säger sig veta, tro’t om Du vill
Mediumens känslighet, ser inåt och utantill
Dessa svåra orostider, likt den vi nu lever i
Då syns som allra värst, kan dom värre bli?

Det blir ändå hur det blir, så får vi ta det
Kanske beror vad vi gör därav, sen ha det
Bäst ändå ta emot, stötesten som förtjänster
Vid vägskälen, tas ju till höger eller vänster.


Spelar Ingen Roll.

Roller, ska så klart finnas i teater
Utanför, vara sig själv utan later
Citera nån annan, bara löst prat är.

Vad väljer Du — spelar ingen roll
Ointresserad, svaret, plus minus noll
Men undantag ges, då spelar med boll.

Det där med val av det ena eller andra
Om tvekande står, ser inget att klandra
Ta bästa alternativ, som gynnar varandra.

Vid val av dina vänner, var då uppriktig
I sanning, förtjänar en riktigt långsiktig
Via vänskap, gemenskap som är så viktig.