Oförfalskad Medvetenhet.

oförfalskad medvetenhet

Genom barn bjudas livets enkelhet                            
Finns där i oförfalskad medvetenhet
Rakt på sak och utan krusiduller
Fast ibland med lekar och buller.

Det renodlade och påtagligt hela
Ja, det vill barn med vuxna dela
Lätt komma till korta, om oss höjer                               
Lyssnar man ej, förståelsen dröjer

Ursprunglighet, medfött mänskligt drag
Som planas ut för varje levnadsdag
Allt ämnat, på ädla känslor ta död
Tills jaget ej längre ser sin egen nöd.


Uppiggande Moment.

uppiggande moment

Överraskningar är uppiggande moment
Förundrande saker som plötsligt hänt
Utan trängtan och utan planering
De står där färdiga för servering.

Överraskningar stimulerar kreativiteten
Lyser upp mottagarnas anleten
De ligger alltid rätt i tiden
Som att få julklapp i midsommartiden.

Överraskningar, roliga att ge och få
Förvåning och glädje kombineras då
Vad sätter gränser, är egna fantasin
Att ej i förväg visa med en min.


Fröjd och Smärta.

Fröjd och smärta

Visst har kyrkan Gudomlig atmosfär
Sökes Gud, han är lika mycket här
Ordens ordning passas in, just på dagen
Alltid ifrån samma källa är tagen.

Andakt, enskild eller gemensam i kyrka
Vad än väljes, Gud, Allah vi dyrka
Bönen i alla sammanhang och tider
Hjälper igenom världens nöd och strider.

I varje hem, i varje hjärta   
Finns vår egen fröjd och smärta
När något för världen ska göras
Från platsen där vi står, bäst kan utföras. 


Bemärkelsedag.

bemärkelsedag

Duskigaste dagen i mannaminne
Men den ljusaste varma i mitt sinne
Upplevelser av helt fantastiskt slag
Vill utse denna, till bemärkelsedag.

Vad gör det om himlen är grå
Andligt sett, kan vara finare än blå
Insikt i stället för utsikt må poängteras
Så kan liv med bestående värde planeras.

Att inse vad man håller på med
Gå uppåt, om man är på väg ned
Känslor tarvar att hänsyn tas
Befrämjar rörelsen framåt, mot nästa fas.


Värmande Schal.

värmande Schal

Min tacksamhet har inga gränser
Utövas för livets alla ingredienser
Den är likt en värmande schal
Som aldrig kan angripas av mal.

Tacket, om nya gåvor löfte ger
En del kommer förr än man ber
Det är positiviteten  i  det hela
 Som de goda gåvorna fördela.

En tacksamhet må alltid följa
När någon vill Dig med presenter hölja
Just där, givarens glädje blir sann
Då, den som får, den som ger, bekräfta varann.


Hit och Dit.

hit och dit

Vi lever och lär i vårt bemödande
Räddar vad möjligt är, från förödande
Människan stoppad i sin utveckling
Bidrar dagligen till vår avveckling.

Än är det kött som ej bör ätas
Än opinioner om allt, som ska mätas
Lärda män och kvinnor, vitt och brett orerar
Manipulerande dom andra, ingen protesterar.

Kritiken vajar hit och dit
Om det mest banala, till och med om skit
Konsten sen ej att förglömma
Den äkta, sköna, värdefulla de utdöma.

Av bara farten även det goda risas
Det enda riktiga, som tveklöst ska prisas
Få äger klarsyn, ser vad som är vad
Inget på livs-menyn, gör någon människa glad.

 


Nyutslagen Ros.

nyutslagen ros

Plötsligt är livet — en nyutslagen ros
Mödor och besvär, flytt sin kos
Kanske känslan, synen omvandlas
Mänskligare, modigare kan handlas.

Språk med blommor ges försköning
Bukett av samma slag — en belöning
Dess väsen, har alltid mjuk framtoning
Med fördel, används vid försoning.

Blommor sägs vara jordens leenden
Uttryck eller intryck i alla avseenden
Utseende, färg är varierande
Påvisar olika känslors existerande.

Bland dem finns givna favoriter
En del förstärkare av hjärtans inviter
Den blyge via blomma bekänner sig
Med lätthet då säger ’Jag älskar Dig!’


I Det Lilla.

i det lilla

Det finns tecken runt om i vår natur
Givna dem som ser utanför sin bur
Alla seende gläds även i det lilla
Samlade tecken blir till en postilla.

En liten fågel sänds att kvittra
Hjälper till att släppa tankar bittra
En annan gång en tindrande stjärna
Dess strålar upplyser åskådarens hjärna.

En liten fläkt startar vindspelets klang
Förhöjer trivseln, i harmoni och samklang
Bekräftelser på andra värden i världen
Ges till dem som ser, på levnadsfärden.


Befrielsens Timma.

befrielsens timma

Genombrotten duggar tätt runt om oss
Fast ännu, i det dolda förstås                                 
Inget hörs, inget syns, men kanske känns
För den som kommer nära, det bränns.

Onda makten hade oss i grepp om strupen                     
Men istället tvingas de själva utför stupen
För vår jord, är detta ingen förlust
De har länge nog sugit ut vår must.

När befrielsens timma är slagen
Blir mången ur sin villfarelse tagen
Förstenade, hjälplösa, fattiga i anden
Tills Världens Frälsare, räcker dem handen.   


Där Man Står.

där man står

Fast, då och nu kommer en svacka 
Vill jag min Skapare oändligt tacka.
Livet är ju den skola det är
Hur kan då levas utan besvär.

Finns hur mycket som helst att lära
Bäst resultat, att få vara med sina kära.
Att göra vad göras kan, där man står
Det borgar för fast jobb i alla år.

Den rätta insikten och starka tron
Där ur växer den himmelska ron
Tappa andan för nån timma eller fler
Att stanna upp, utökad förståelse ger.