Gyllene Regel Nummer Två.

Gyllene regel

Gyllene regeln nummer två
”Älska varandra” och vi kan bestå
De många orden komplicerar
Splittrar mer än kompletterar.

Tänk, två ord  med oändlig  innebörd
”Älska varandra” och varje människa berörd
Uppmaning — hel  predikan  uträttar
Efterlevd allas våra liv förbättrar.

För två tusen år sen blev sagda
”Älska varandra” men ej på minnet lagda
Låt oss anmoda varandra på nytt
Mycket denna regel är och har betytt.


Flyende Ögonblick.

Flyende Ögonblick

Klockan tickar fram sitt tack
Medan mången bara säger ack
Tänktes ej mycket den tid som gick
Förlust med varje flyende ögonblick.

Tid har inget handtag, kan ej hållas fast
Gör vad Du bör, ty tid flyr med hast
Men låt Dig ej av tiden pressas
Då levnaden blir, till ett liv som stressas.

Den tid varje människa tilldelas
Ska levas så intet därav förfelas
Naturen har i sig en tidsspegel
Riktad mot vår gyllene levnadsregel.


Fattningsbart?

fattningsbart

Ju större, desto mindre fattningsbart
En gigantisk plan deklareras snart
Vänder upp och ned på allas begrepp
I mänsklighetens hjul, satt sin undergångskäpp.

Grymmaste sagor finns verkligheten i
Fast för fasansfulla ens som fantasi
De drabbade, den gruppen tillhör alla
Hur ska vi nu för vetskapen palla.

Varje person lär känna igen förloppet
Fördel för den som ej förlorat hoppet
Att börja om och med jordnära ting
Bästa sättet, gå vidare, när allt kommer kring.


En Bättre Ide’.

en bättre ide'

Fylla  år,  visst  kan och gör man de
Fast  fylla  dagar — en  bättre  ide’
Presenter hör Jul  och  Födelsedagar  till
Men bäst ändå att ge, när helst man vill.

Att  firas  just  en dag varje år
När 364  ej uppmärksammade  återstår
Nej, låt oss visa uppskattning ofta, ofta
Ta  mera  tid  att  känna  rosor  dofta.

Ingen väl  ångra, vad gott gjorts och sagts
Det har ju till egna pluskontot lagts
Går en dag — från vår  tid — kommer inte  mer
Missa inga  tillfällen att ge, de blir färre, ej fler.


I Begynnelsen.

I Begynnelsen

Ord, ord formuleras, uttalas, skrivs                                          
De tryckta läses, ordförmedling bedrivs
Det ordlösa, avancerat, högt stående
Telepati, jordens alla språk i samgående.

Ord kan säga ett, när nåt annat menas
När ord står mot ord, svårt att enas
I begynnelsen var ordet, är det sagt
Ordet från Gud, till människan bragt.                                    

Ord kan framföras med melodi
I sång som gör, en glad och fri
Ord som ingår, i så kallat löst prat
Lika onödiga som dom i tjat.    

 


Väl Värd Sitt Pris.

väl värd sitt pris

Det händer ting för varje dag
En del gör Dig ledsen, en del glad
Så kommer en dag, nåt större, nåt förmer
Som tron och hoppet oss återger.

Stora dagen inträder när tid är mogen
Lönen kommer till den som varit trogen
Då brister själarna i lovsång ut
Fröjdas skall varenda en till slut.

Efter största dagen med tillförsikt
Liv kan även i fattigdom levas rikt
Väntan svår och lång, väl värd sitt pris
Före och efter — från  helvete  till  paradis.


Magisk Kraft.

Magisk Kraft

När det goda sig skall sprida
Sker det medelst ringar vida
På vattenyta helt lugn och klar
Från kraftens öga, virveln vidare far.

I fenomenet ligger magisk kraft
Ett öde ej helt oss förelagt
Sättet varpå spridningen görs
Allt gott gives dem som berörs.

Det  godas utvidgning  ej  hejdas  kan
Fanns där  bara, då ringarna försvann
Andlig utveckling under ytan pågår.
När den spridd är,  vi förstår.


I Guds Händer.

i Guds händer

För allas vårt framtidshopp
Inget längre kan sätta stopp
Nu öppnas möjligheter som varit stängda
Portarna till vår utveckling är sprängda.

Förundringen så stor för envar
Att på livets mysterier få svar
Undren av helande, botande ökas
Gemenskap med det Gudomliga sökas.

Människan har ju sen urminnes tider
Lidande varit och nu sent omsider
Räddningen genom Frälsaren vinna
Livets verkliga mening se och finna.

Tänk, jordens paradis återvänder
 Där allt ju vilar i Guds händer
Ingen orm, inget syndafall
Mänskligheten ej mera drabbas skall.


Det Godas Väsen.

det godas väsen

Tid kommer, den är ej avlägsen
Tillför kunskap om det godas  ’Väsen’
Äntligen kan människan se Guds mening
Livet i gemenskapens heliga förening.

Allt må helas och nytt skapas
Intet mera inhumant må efterapas
Träd och annat sjukt  in i roten
Omöjligt kan emottaga, den rätta  boten.

Det oförfalskade, ska sen ligga till grund
För samvaro som då blir god och  sund
Så skall med liv och lust det byggas
Framtidens fortlevnad i världen tryggas.

 


Vid Källans Kant.

vid källans kant

För en källa med klaraste vatten 
I glädje bugar, rättar till hatten
Trots vinterkyla och frostgrader
Obefintlig is på källan varder.

Andäktigt stående vid källans kant
Dess isfria vatten, otroligt men sant
Så stilla, genomskinligt och klart
Ingen vanlig vattenhåla, är uppenbart.

Tron på den som hälsobrunnen
För framtida bruk är nu funnen
Gudomlig må den vara och förbliva
Alla kommande besökare uppliva.