LEVA LIVET!!!!

leva livet!!!!!

Varför i själva verket ängslas, då innerst vet
Detta, så klart, bli bra, kommer ej att gå bet
Men för varje gång orosmolnen tornas upp
Behöver tanken: ”Kämpa på, ge inte upp.”

Varför inte lära, av de gånger som lyckas
Borde i minnet va inpräntat, kan tyckas
Men ingen gång, ett besvär likt ett annat
Nya erfarenheter införlivats, bland annat.

Varför inte ta problemen, för vad de är
Rena rama utmaningar samt därur lär
Hur ska människor bli som de må vara
Om ej börjat leva, för helheten ansvara.


Min Själ Får…

min själ får...

Min själ får mer utrymme, större bredd
Utan att varken bli hörd eller sedd
Den bara är där, i harmoni med kroppen
Vad helheten beträffar, känns bara toppen.

Min själ får mer tillsyn och medbestämmande
Känns riktigt och rätt, inte alls hämmande
Ger heller inga ljud ifrån sig, när den talar
Ändå i lyhördhet, hörs över berg och dalar.

Min själ får råda, ty däri finns intelligens
Om inte, borträknad livsviktig ingrediens
Bevare mig väl, för själ som saknar substans
Då ingalunda utrustad med vett eller sans.


All Vår Början.

all vår början

Varje utflykt, resa, kort eller lång
Med allra första steget, är på gång
Varje morgon tas så steget ur sängen
Om villigt och glatt, däri ligger poängen.

Vad sedan menas med, vakna på fel sida
Humörfråga, resten av dagen få genomlida
Någon med karaktär, vanligt sunt förnuft
Inga som helst besvär med sån sidas lyft.

All vår början, så klart bliver svår
Om inte startar ut, just där vi står
Varje fas i livet, i dagen, ska levas ut
I öppet sinne tillvaratagas, punkt slut.


Upphöja sin Nästa.

upphöja sin nästa

Tänk om, tillhörande dom, som sopas undan
Till slut är alla där, ingen kommer undan
Det handlar om ålder med tillhörande behov
Förr eller senare uppkommer, utan uppskov.

Tänk om, de som finns till för att hjälpa
Vårdtagarens bästa ser, aldrig nånsin stjälpa
Där gäller att se behoven, från fall till fall
Människa till medmänniska villigt lyssna skall.

Tänk om, hjälparen själv, kunde tänka så här
Den dagen kommer, då jag lär bli till besvär
Alla som med glädje, utför sitt allra bästa
Lycka är — till en kär vän upphöja sin nästa.


Motpol till Id.

motpol till id

När allt är tyst, behövs inte lystring
Utan ansträngning hörs varje krystning
Största möjliga tystnad, ingen ropar ut
Redan verkställd, tills nån öppnar sin trut.

När allt är stilla, inte ens en susning
Träden avvaktande, i sällsam förtjusning
Så det mesta beter sig, före som efter storm
Njutning om den släpps fram, känns enorm.

När allt är inaktivt, kanske ur funktion
Ingen skön vila, då mest frustration
Tystnad, stillhet, har egen plats, egen tid
Aktivitet, arbete, lek är så motpolens id.


Absolut ¤ Ingenting.

absolut ingenting

Absolut ingenting då kan sluta diskutera
Det som intet är, går aldrig att förmera
Efter ordet absolut, finns ingen pardon
Nej är nej, ja är ja, oavsett typ av person.

Absolut ett slutord, liksom amen i kyrkan
Därefter tyst, totalstopp för varje ny yrkan
Absoluta sanningen, någonting att lita till
Någon som säkert vet eller bara som han vill.

Absolut, som en tillitsfull försäkring låter
I tillägg på prisuppgift, ej prutning tillåter
Sådant är läget, absolut ingenting att göra
Pessimist ger upp, optimist fortsätter köra.

Absolut, lär också ha sina konsekvenser
Då och där hjälper inga som helst referenser
Att bara acceptera och rätta in sig i ledet
Gör de med en fullkomlig tro på beskedet.


Vem Lyfter?

vem lyfter

Vem lyfter mej ur och i sammanhangen
Ibland med fördröjning, ibland på momangen
Varande i dess mitt, sen plötsligt står utanför
En annan gång införlivad, då som entreprenör.

Vem lyfter mej till livets högsta höjder
Där får erfara de mest berikande fröjder
Andlighetens änglar omkring mej skockas
Dom vill mitt bästa, inga viljor krockas.

Vem lyfter mej, då jag är på väg att falla
I ett enda syfte, min goda vilja framkalla
Har jag den, bekymren som bortblåsta
Ej heller läge, där positionerna är låsta.

Vem lyfter mej i håret, då själv jag borde
Helt säkert omöjligt, därför inget gjorde
Banna sig i efterhand, till nån nytta ej leder
Men förtänksam, om hjälp sin lyftare beder.


I Samlat Uttryck.

i samlat uttryck

Tanklöshet, verkligt bra läge för meditation
Men så lagom bra, i uppkommen krissituation
Tankar ska vara klara och välgjort taggade
Ingen vill väl ha några av dumheter naggade.

Tanklöshet, något som lär ha blivit förbisett
Orsaken kan va, illa eller inte alls förberett
Ordet tanklös, kan tyckas diskriminerande
Tankarna finns ju, men är odisciplinerade.

Tanklöshet, beteenden som går att åtgärda
I samlat uttryck, blir tankarna mer värda
Att tänka först och tala sen, vad bör gälla
Så kan vi tanklöshetens härjanden inställa.


Håller * Tappar * Hämtar.

håller tappar hämtar

Ofrivillig paus medan håller inne andan
Spänningsläge så länge den hålls undan
Under tiden denna and-hållning fortgår
Någonting för det givna tillfället anstår.

Men vad ännu värre är, då andan tappas
Handlingsförlamats, därmed handikappas
Kan ske vid och efter svåra hostattacken
Eller, skulle ta sig uppför högsta backen.

Om väl tagits sig vidare och andan hämtar
Allt verkar överstökat, då klockan klämtar
För tillgängligheten, som att lära sig förstå
Bäst tillfälle att agera, när andan faller på.


Goda Idéers Ljus.

Goda ideers ljus

Mänskliga hjärnor, likt vandrande växthus
Tankar är fröna, grobara i goda idéers ljus
Det finns dom som stannar på knoppnivån
Utan omvårdnad och oförbätterlig jordmån.

Mänskliga hjärnor, gjorda för tillväxt, utveckling
Under tiden, kan lätt råka hamna i förveckling
På alla vis och sätt, skall gödslas och stimuleras
Utan rätt näring, omöjligt växa till, eller förmeras.

Mänskliga hjärnor, drivhus för fria energier
Är inte som många tror, endast fria fantasier
Hjärnor får absolut inte korkas, åsidosättas
Utan tankars växtkraft, noll kultur inrättas.