Hur Folk Är Mest.

hur folk är

Det goda skulle inga gränser ha
Finns väl ingen som kan bli, för gla
Men betacka ifrån, vad är mindre bra
Alla vet mycket väl hur det ska va.

När varje själ insett vad är allra bäst
Hur lätt att visa vänlighetens gest
Visst är möjligt göra vardag till fest
Tänk om det vore; ’hur folk är mest’.

Där kärleken ges uttryck och blir besvarad
Den allra ljuvaste av känslor är då förklarad
Genom den sen, i de svåraste lägen försvarad
En försäkran om, från allt av ondska bevarad.


GODA ORD.

Innebörden.

Goda ord, att läsa och citera
Likt andlig spis som sig förmera
Intaga eller servera visdomsord
Ej nödvändigt är att sitta vid bord.

Goda ord, som en uppmuntran ge
Till någon annans bästa se
Kan jämna vägen, bli stödet
Underlätta, det ibland oblida ödet.

Goda ord, åt gammal som ung
Lika behövligt för torpare som kung
Ej orden, men själva innebörden
Tilltalar, lyfter dem som hör den.


I själva Dusten.

Själva Dusten

Till mångt och mycket  finns alternativ
Men inte till våra egna liv
De måste tas hand om, nu och här
Levas och utvecklas i god atmosfär.

Utan att gå bredvid, ta för givet
Men delta medvetet i pågående livet
När hjärtat är med, ökas livslusten
Det svåra blir lätt, i själva dusten.

Prognoser beräknas för mångahanda  ting
Dock ej  för livet, när allt kommer kring.
Inga mallar eller riktlinjer följs
Ty massor av olikheter under ytan döljs.   


Det Som Sker, Det Sker.

det som sker,

Ej oroas, för vad skall hända
Farligt till ofarligt, kan vända
Ängslas för något i förskott
Tär på egna krafterna blott.

Det som sker, det sker        
Var och hur, sig än beter
Men att göra det bästa av saken
När det händer, vara beredd och vaken.

Bekymmer må ej ältas eller sökas
Förenklas i stället för utökas
Fri från dem  blir bara  den
Som slår ut dem i första  ronden. 


Vänskapen Fungerar.

vänskapen fungera

Om en vän mår dåligt, så gör jag
Oundvikligt, så är vänskapens lag
Tankar med ljus, till vännen sänder
Med önskan att solen snart återvänder.

Att bry sig, räcka ut sin hand
Bara låna sitt öra räcker ibland
När sen vännen tillbaka hittar
Dem tillsammans fastare kittar.

Ingen kan förhindra sin vän att falla
Men hjälpa upp, borsta av, kan alla
Med vetskap att vänskapen fungera
Vågar man lita till varandra mera.  

 


En Livets Bromskloss.

En livets bromskloss

När rädslor dominerar liv
Framåt tas ej långa kliv
Om det mesta runt om skapar oro
Inverkar också menligt på ens tro.

Rädslor är människans dilemma
Otrygg på resa så väl som hemma
Överfallen eller flyende i panik
Rädd för rån om på pengar rik.

Räddhåga, en livets bromskloss
Ingen vågar för sin sak slåss
Mod är ett okänt begrepp
När rädslan över en person får grepp.


Inbyggd Vägvisare.

inbyggd vägvisare

Inbyggd vägvisare talar om
Vilken väg är den rätta
Oftast har vi för bråttom
Att efter den oss inrätta.

Kanske för en del  syns otydlig
Annars är vägfararen ouppmärksam
Eller anvisad, men till trots olydig
För en avtrubbad resenär – overksam.  

Vägvisare ger en antydan blott
Vart vandraren själv må gå
Sen faller på den enskildes lott
Vara lyhörd, sitt bästa förstå.       

 


Förutsättningar Finns.

förutsättningar finns

Tanke — ord,  möten i samklang
Något att komma med i sammanhang
Samstämmighet är deras nämnare
Som breddar, gör livsvägen jämnare.

Utformning så väl som framtoning
Må ske i samklang vid försoning
Viss tröghet ibland kan anas
Kanske när något större danas.

När tanke — ord  utmynnar i handling
Tre i samklang åstadkommer förvandling
Om då harmoniskt förhållande vinns
De allra bästa förutsättningar finns.


Inte Bara Gästa.

inte bara gästa

Dumma idéer är det gott om
De dummaste har mest bråttom
Ej genomtänkta utgör deras brist
Bör då stoppas först som sist.

Var kommer de egentligen ifrån
Kanske missförstånd i någon mån
Eller skapade så där på en höft
Överblivna, dem som ingen köpt.

Goda idéerna – däremot
Åt de förstnämnda ger bot
Sådana är till  för människors bästa
Kommer för att stanna, inte bara gästa. 


Till Påseende.

till påseende

Rosen, jordens vänaste  leende
En gudagåva till påseende
Oss till behag, sin väldoft sprider
Har så gjort i långliga tider.

Rosorna Elegans och Super Star
Av otaliga sorter ett namngivet par
Men försedda med törnen likväl
Deras nackdel, har sina taggiga skäl.

Rosor är kärlekens blomma nummer ett
Åt mången stor glädje berett
Förära någon, en eller flera
Likvärdigt, att känslor deklarera.