Vänligheter Kringströdda.

Vänligheter Kringströdda

Allt som gjorts och görs i onödan
Klokt vore — bespara sig den mödan
Gjort som blev gjort av obetänksam
Kan bli till mindre nytta och mer skam.

En onödighet just för stunden
Är inte alltid så i grunden
Till exempel, vänligheter kringströdda
Dom må vi veta, är aldrig förödda.

De som finner glädje i det nödvändiga
Tycker inga göromål är oländiga
Den omtänksamme gör alltid sitt bästa
Bådar gott åt honom också hans nästa.


Stundens Inviter.

stundens inviter

Stundens inviter — värdefulla  ögonblick
Unika tillfällen som kom och gick
Då gäller det att smida, passa på
Ej låta något dylikt ur händerna gå .    

Den spontane öppnar upp, inbjuder
Vill se vad under ytan sjuder
Intresse åt föremålet i fråga
Rent av kan tända kärlekens låga.                                

Kanske just samspråk med okänd vän
I stundens ingivelse görs något på känn
Räkna de lyckade stunderna blott
Så blir det rätta sambandet förstått.


Uppfriskande Naturpreparat.

uppfriskande

Det glada skrattets energitillskott
Tillhör de helande resurserna vi fått
Mest spridda välgörande medikament
Helt utan biverkningar för nån patient.

Skrattets uppfriskande naturpreparat
På personers livsandar sätter fart
Med risk för smitta, utlösa epidemi
En sådan där ingen vill gå fri.

Humoristerna har här stor fördel
Tillgodogöra sig nämnda dundermedel                    
Den mindre begåvade i detta avseende
Är pessimisten med sitt mörkerseende
Vem vet, kanske räcker för honom, ett leende. 

 

 


Likt En Våg.

likt en våg

Samvete till att bruka och bevara
Tilldelas alla, sin renlevnad att försvara
Likt en våg som väger för och emot
Blir det sjukt, finns ingen bot.

I gyllene regelns välvilliga råd
Finner det goda samvetet nåd
Hjälpsamt håller fläckfritt och rent
Förmanande, innan det är för sent.

Lätta samvetet, sina förseelser bekänna
Kan göras muntligt eller via penna
Här kommer goda vänner in
Med förstående uppmuntrande sinn.


Ett Ändlöst Hav.

ett ändlöst hav

Ett ändlöst hav av vilseledda
Omöjligt att dem alla rädda
Frivilligt eller utan egen försorg
Står de på skam-marknadens torg.

Stor portion lätt-påverkan, naivitet
Öppnar dörren till befängd osannfärdighet
Väl inne i flummighetens villa
Förnuftet raderas, sen går det illa.

Tro på något,  ej till synes finns
Ligger svårare till för män än kvinns
Människans allt överskuggande dilemma
Söka sanning utanför, ej innanför och hemma.


Vaka Själ och Bed.

vaka själ och bed

Känns som marken inunder gungar
Runt omkring massor av osnutna ungar
Där ute över åskan går, blixtrar ljungar
Hur kan vi stå starka och lugna?

Detta tills idag, obesvarad fråga
Stick ut hakan, den som bara våga
Livet utstuderat till ständig plåga
I människors liv, för höga som låga.

På väg är en enormt stor händelse
För hela världen till omvändelse
Därtill man redan tendenser ser
Så vaka nu, varje själ och bed.


Mota Olle i Grind.

mota Olle

Känna sig motad, likt Olle i grind
I vilken riktning än gå, ha motvind
Vindpinad så väl till kropp som själ
Något sätter efter, finns där hack i häl.

Mer eller mindre drabbas alla
Många kämpar på, ibland kan falla
I vänners uppmuntran och stöd
Ligger räddningen ur själanöd.

Är det någon som vill bry sig
Åt en vän, med tillit ty sig
Hoppet återvänder — till mötes går
Håller handen, där väg är snårig och svår
Lyfter själen, en ljusnande framtid får.

 


Känslig Fråga.

känslig fråga

Känslor, sinnesstämning kallat mod
Ej pejlas kan med vanligt lod
Varje person bär det på eget sätt
Fast visas sällan via självporträtt.

En människokännare ser på direkten
Ansiktsuttryck avslöjar, är sinne- dräkten
Somliga förborgar sina känslor väl
Andra skyltar, med dem utan skäl.

Mod är en ytterst känslig fråga
Ävenså, den handlar om att våga
Med i leken finns också tårar
Av glädje, av sorg som anleten fårar.


På Olikt Sätt.

på olikt sätt

Ska det läras någonting bra
Intresse för ämnet må man ha
Annars sitter kunskaperna  ej  kvar
Frågorna ställs — givs  inga svar.

Skolan utstuderat  mindre  vettig plats
Lära oss läsa, räkna  och skriva uppsats
Varje individ tar information på olikt sätt
För en känns det svårt, för en annan  lätt.

Dessutom spelar det så liten roll
Vilken undervisning, när det kammas noll
Men dåligt samvete fick lärare och elev
Då den senare inga studier bedrev,
Och med usla kunskaper ur skolan klev.


I All Enkelhet.

i all enkelhet

Stunder, i all enkelhet
Upplevs i helhet, rent konkret
Inget konstlat rubbar balansen
Till disharmonin ökar distansen.

Det enkla är det sköna
Kan avnjutaren rikligt löna
Varje liten detalj är tillgänglig
Under stunden ej heller förgänglig.

Enkel är den själens boning
Som ger stilla, rofylld framtoning
Utan blockeringar och motstånd
Utvecklar så rent samförstånd.