En Gränslös Värld.

en gränslös värld.

I böckernas värld går ej att leva, att vara
Dock tillgänglig, mellan pärmar utläst bara
Mentalt kan vistas där både länge och väl
Men då oftast av egna intresseskäl.

Detta nämnda fenomen — en gränslös värld
Vitt skilda människoöden av natur, fantasi närd
Breddas gör vyerna och insikterna via dem
Och detta finns att tillgå i varje hem.

Likt i alla världar finns både onda och goda
Som skadar eller helar sinnen, kan man förmoda
Böcker skrivs i syften, medvetna eller ej
En del verkar, till själva livet säga nej.


Från Insida och Ut.

från insida och ut

Vår brist och nöd är förutsagda
Men också stöd och hjälp oss förelagda
Åt de som ta ansvar, för sig och sitt
Får i framtiden, betydligt lättare i snitt.

Det har att göra med gener och karaktär
Om i livet, får mindre eller mer besvär
Även på den fostran man fått eller frångått
Men stor portion sunt förnuft bådar gott.

Det handlar inte om teori eller praktik
Ej heller om utfattig eller stormrik
Det är från insida och ut man tar det
Var och en få ta det precis som han ha det.


I Humorns Ytterkanter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Allvaret finns i botten av varje skratt
Har alltid graden på nöjesskalan satt
Skratt kan vara glädjelösa och tomma
Varligt utlösta, är till vårt fromma.

Allvaret finns i humorns ytterkanter
Och alltid, när vad sägs, sant är
Hinner fatt skämtare som gjort bort sig
Varligt ta hand om lustigkurren ’Trotsig’.

Allvaret vill tagas, för vad det är
Med givna gränser för dess karaktär
Ibland inbakad i det hela, som krydda
Väl inprovade, passform — skräddarsydda.


Lögn som heter Duga.

lögn som heter duga

Lögnen hör till oförsvarliga egenheter
Men i vissa lägen, förmildrande omständigheter
Den rätt upp och ner på synen vänder
Sufflerad ibland från vad sinnet bänder.

Lögn kan i stort ligga sanning nära
Men avviker, sig från vad sant är, sära
Sanning och lögn håller jämna steg
Även det sanna blir lögn, när man teg.

Lögn kan beskydda, ibland rädda liv
Må ej väljas före annat alternativ
De som bedyrar sig, aldrig ljuga
Uttalar en lögn som heter duga.


Observerbar.

observerbar

Observatörer är vi väl allihopa
Fast just den titeln inte åberopa
Någon vill se mer, än vad de flesta ser
Andra förbiser av oförmåga
Eller kanske de inte våga.

Den som utövar yrket observatör
Ska inspektera, kontrollera vad andra gör
De går djupare in i liten del
Förbiser vad dessutom finns för fel
Vem vet om eller vad det tjänar till
När observatören endast ser det han vill.

Där finns dom som gör observatoriearbete
Ja, då långt uti rymden de lete
Varje stjärna som är observerbar
De in i blickfånget tar
Förutom allt annat de kan observera
Utan för den skull allmänheten informera.


Månstrålar Vävde Brokad.

månstrålar

’Fenomen’ är det ganska gott om
Men sällsynta för den som har bråttom
Även nattliga sådana kan förekomma
Till glädje för den som inte kan somna.

’Fenomen’ finns det av mången art
Ett uppträder stillsamt ett annat med fart
Har med betraktarens synvinkel att göra
Också vad han själv vill se och höra.

’Fenomen’ benämning på, så kallade under
De som når fram, ger angenäma stunder
Som när nattens månstrålar vävde brokad
I mönster, livs levande romantisk promenad.


Del av Land eller Vy.

del av land

Landskap — är vårt land uppdelat i
Landskap — också vad vi kallar vy
Min del är Småland, där bor jag
Finns gott om vyer av naturligt slag.

Gränser mellan landsdelar och hagar
Utsatta på kartor, bevakade av lagar
Till varje del hör många gränsfall
Men i landskap boende i alla fall.

Landsdelar bebyggda och bebodda
Lever inte väl, ej heller torrskodda
Begränsning i agerande, liv och lem
Irrar lätt bort oss, svårt sen hitta hem.

 


Det Åtråvärda.

det åtråvärda

Hur kan dagarna pågå som dom gör
Människor bara föds, lever och dör
Utan bekymmer ingen födder än
Allt kan bäras om man har en vän.

Tänk, alla dagar som kommer och går
Det är i dom vårt arma liv framstår
Men ta hand om det, leva det ostört
Det mesta blir ju både styrt och förstört.

Ge akt på och försöka att förstå
Människorna och tingen, runt omkring en
Vad tjänar det till, vi varken kan eller vill
Rätta till och åtgärda
Förgjort är ändå det mest åtråvärda.


Mitt i Vägen.

mitt i vägen

Ännu en, icke önskvärd period
Med dunkel stämning och dalande mod
Beklagansvärd situation då uppstår
Lusten minimal, medan den pågår.

En berg och dalbana i livsstrukturen
Som gångande in och ut ur buren
Visst, ingen kan va på toppen jämt
Allvarliga saker få ej tas som skämt.

Ett liv består av många vägsträckor
Öppet färdas på, ej inkrupna i snäckor
Mitt i vägen — sker kollisioner
Mitt i livet — kallas relationer.


God Vilja och Kurage.

god vilja och kurage

Modlöshetens källa är fylld till brädden
Men har inte gjort mig rädd än
Erfarenheten säger, den kommer att sina
Alltså ingen orsak att klaga och grina.

Finns alltid glädjeämne mitt i elände
Just där, vi ej kan se nån ände
Det svåra är att se dem, ta dem till oss
Då fodras optimistens syn, på det hela förstås.

Människors ynkedom mer och mer uppenbar
Finns god vilja och kurage, men var?
I varje person utkämpas formliga strider
Mellan inneboende själar från andra tider.