“Utgångspunkten”

utgångspunkten

Se det stora i det lilla
Är en gåva — ej en synvilla
Att bara se vad man vill se
Så påbörjas eget skapande.

Bort med allt som stör idyller
Levnadssätt, som vår tid förgyller
Det är inte att drömma sig bort
Men frammana vad som är gott.

Börja där Du står, med vad Du har
”Utgångspunkten” för alla och envar
Göra rätt för sig på bästa möjliga sätt
Till en nyskapad värld Dig förberett.


Flyta Ovanpå.

flyta ovanpå

Många ämnen — inget föll i smaken
Nu i egna händer, får ta saken
Kanske bortskämd av ständiga tillflödet
Hittills tagit för givet, det dagliga brödet.

När en tilldelad roll har anammats
Allt vad angår den, uppmärksammats
Varm i kläderna, känna sig hemma i den
Funnit sin plats också rätt i tiden.

Skönt att agera utom sig själv ibland
Då tar inga inre känslor överhand
Flyta ovanpå, utan plats för fötterna
Men med längtan att återgå till rötterna.


“Gudomligt Uppehållstillstånd”

Gudomligt

Jag lever, men inte helt och riktigt
Inget för stunden, mera långsiktigt
Livet fått dras med påtaglig fördröjning
Väl upphunnet görs tryggad förtöjning.

 Jag lever, kan gå och stå på benen
Innehar osynlig roll på Livs-scenen
Spelar rollen, så gott jag bara kan
En an, är väl så god som en an.

 Jag lever, hjärtat slår trots jantelagen
Fast, nog uppfattas de ojämna slagen
Tack vare ”Gudomligt uppehållstillstånd”
Går och står jag upprätt till sista rond


Framtida Sämjan.

framtida sämjan

Tillbakablickar må endast göras
Om via dem nåt gott tillföras
I bakgrunden finns både skuggor och ljus
Som drabbat våra liv och våra hus.

Tillbakablickar, har vi lätt att ta till
När nuet inte är som vi vill
Men agera i vardagen som är
Låter sig bara göras, nu och här.

Tillbakablickar kan ge svar i efterhand
Erfarenheter att falla tillbaka på ibland
Men för den sanna utvecklingens befrämjan
Verkar dåtid och nutid till framtida sämjan.


Skönhetens Bevarande.

bevarande

Efter viss tid, intresse kan svalna
Från tid till annan, skönhet falna
Men dem fördjupa och förlänga
Inga vägar till utveckling, stänga.

Sig med sina intressen, införliva
Sen företag med lätthet bedriva
Beroende av den egna förmågan
Ta vara på föremål till ömma lågan.

Vad beträffar skönhet som varit har
På näthinnan för alltid finns kvar
Själar strävar för skönhetens bevarande
Du som vill, kan se den fortfarande.


Korsa Små Strån.

korsa små strån

Hur det står till med fruktbarhet
Innan det ska skördas, ingen vet
Lika med fruktträd som personer
God inhöstad eller bara illusioner.

Först beror på sinnelag — jordmån
Fröodling, kanske korsa små strån
Med ädla frön i godan jord
Rena tankar till fruktbara ord.

I blomningstid såg så lovande ut
Frost, på sån förutsättning gjorde slut
Mycket kommer emellan tanke o handling
Till bättre, till sämre, kan ge förvandling.


“Måttfullhet i Allt”

måttfullhet

Både ser och hör vad jag vill
Och tyvärr mer än viljan räcker till
Det är där påfrestningen sätter in
På förståndet och sinnesfriden min.

Om vi för bedrövelserna håller undan
 Kan då sägas, ha vunnit första rundan
Går de på djupet o innanför skinnet
Tar kroppen skada, så ock sinnet.

De, som hållit kusten klar för framtiden
Har då kvalifikationerna, att leva i den
”Måttfullhet i allt”  är devisen
Som i långa loppet tar hem prisen.


Låt Den Hållas.

låt den hållas

Fånga dagen, varför fånga den
Dagen kommer själv och går igen
Låt den spontant ge av sina uttryck
Upp till var o en sen, att ta intryck.

 Fånga dagen, så är Du tillsagd
Men bjud in och få den tillrätta lagd
Allt har ju sin tid, sin stund att vara
Endast när vad än är — användbara.

 Fånga dagen, men låt den hållas
Allt under den, måste inte kollas
Den både ger o tar innan den går
Vi som vårt bästa gör — bara får. 


Ett Levande Väsen.

ett levande väsen

Där står en väderkvarn på sin kulle
När vind i vingarna,  malt vad den skulle
Den är nu blott ett ’mölla-minne’
Bra länge sen, säd och mjöl fanns därinne.

En mölla som denna — byggd för vindkraft
Renare energi än den, vi aldrig haft
Det var till att mala den blåsiga dagen
Oavsett vardag eller på helgdagen.

Mjölnaren, sin kvarn i grunden kände
Med roder den, efter vinden vände
Likt ett levande väsen omvårdat, skött
I nutid, varken mjölnare eller sysslan hans, mött.


Det Där Med Växelbruk.

med växelbruk

Med pengar görs mången glad stund
Utan dem, kan drivas från gård och grund
Där allt i pengars värde mäts
Livets egna kvaliteter skyms — förgäts.

Med pengar sparade, gnetade, lagda på hög
Till inga förhöjda livsbetingelser dög
Livets bästa finns där, oavsett köpkraft
Tillgången — medmänsklighet, har alla haft.

På pengar som gödsel, måste sättas sprätt
Då kommer de som först till sin rätt
Må sen prövas — det där med växelbruk
Men ingen plats här, åt nån girigbuk.