Kommunikation.

Komunikation

Tyst  så  tyst, som en telefon
Där aldrig rings varken till eller från

Ett  utmärkt  verktyg  för kommunikation
Men  oanvänd  kan skapa  depression.

Att  lyfta  på  luren,  slå  nummer-kod
Det syfta, riva muren, be om råd

Alla sätt är bra som brukas
Där mänskliga kontakter uppmjukas.

Telefonen bra, men Du tarvar att höra
Stum ej heller va, om det ska nå ett öra

Med dessa  två  sinnen  i  behåll
Kan man tala och lyssna från båda  håll.   

 


Hjärtnupen.

hjärtnupen

Tårar kommer vid rörelse
Av tacksamhet eller vid förstörelse
Tårar är tecken för empati  
Kommen ur kärlek och sympati

Sorg och tårar hör ihop
Tårar är efter  tröst  ett rop
Men gråt utan tårar är instängd 
Bygger murar i tid och längd

Du som är karl, ska väl inte gråta
Förr så ofta,  kunde låta
Därför pojkar stora som små 
Har svårt, låta tårar trilla på

Tårar är ögats flöde
Utan dem vore det torrt och öde
Men de kan också skymma sikten
Samt försvåra läsande av skriften

Tårar som tema i en dikt
Dess känslovärde  är av vikt
Om gråten får stanna i strupen
Lätt det är att bli hjärtnupen.


Jordens Leenden.

jordens leenden

Blommor är jordens leenden
Till glädje i alla avseenden
Att plockas in, sättas i vas 
Är oumbärliga vid kalas.

Det finns kortvariga och de som blommar länge
En del växer i klase, andra i hänge
Även ogräset sina blommor har
Som gör att det får stå kvar.

Varje blomma är som människan unik
På variationer så oändligt rik
Blommor, vad vore vi utan dem?
Fattiga, naturen tom och inga levande hem.


Konfliktlösning.

konfliktlösning

Konflikter är till för att lösas
Men bäst om de aldrig utlösas
Missförstånd är konflikters rötter
Ett skal omger den plantans nötter

Vi må knäcka skal, nå dess innehåll
Dra upp med rötter, över missförstånd få kontroll
Därefter vår jordmån kultivera
Så gror där inga konflikter mera.

 


Naturligt Onaturligt.

naturligt onaturligt

Hur kan det naturliga uppenbaras
När det onaturliga, med näbbar och klor försvaras
Vi lever i en falsk och konstlad värld
Där människan blir mindre och mindre värd.
Om någon bryr sig, är omtänksam
Av den anledningen  görs inget namn
Allt konstgjort  i  oss  och jorden runt
Ej av Gud skapat, kan aldrig va sunt.
Medicin botar en sjukdom, men alstrar en ny
Till slut blir alla sjuka,  med – följande avsky
Tänk,  att allt naturligt är unikt
Inget ifrån skapelsen är sig likt.
Vår föda, allt vi stoppar i oss
Från bestrålade frukter till  dofilus
Ingenting är längre naturligt
Det har ju manipulerats  finurligt
Kommer någonsin  den  efterlängtade dagen
När vi får något rent  och  naturligt i magen
En luft att andas, från utsläpp befriad
Just då Gud Allah, sitt löfte infriat.


På Översta Hyllan.

på översta hyllan

Höga tankar ofta oåtkomliga
Inte ens eftersökta av somliga
De finns avvaktande  på översta hyllan
Men ibland i den bördigaste  myllan.

De uppfyller alltid inre mål
Gör Dig generös,  aldrig  snål
Med höga ädla tankar om din nästa
Får honom, att ge sitt allra bästa.

Våra tankar höga,  ej de låga
Ger uttryck för, vad  vi  våga
Dem med de högsta ädlaste motiven
Tager i livet,  de längsta  kliven.


Prövningar.

prövningar

Humöret är än upp än ner
Man skog för alla träd ej ser
Dagsens  sanning vill jag ernå
Veta hur och vem, ska satsa på.

Den som får den bästa kritiken
Kan tänkas bli vän i viken
Men tankar har alltid så bråttom,
Funderar, tid vill jag ha gott om.

Tålamod, det är min svaga sida
Därav har jag, ibland fått lida
Fast via prövning och åter prövning
Fått färdigheter av mången övning.

Ta det lugnt, Ta det kallt
Så ordnar sig säkert allt
Envishet, har ock sitt givna värde
Alltid för tidigt att ge upp, jag lärde.


I Sanning.

i sanning

I sanning, känns det alltid bra 
Fast den svidande kan va
Alla vet, sanningens väg, är den rätta 
Ändå lögners avvägar de inrätta

I sanning, helt och hållet stanna 
Kan bara de genuint sanna.
Sant med osant ofta blandas
Då får sanning, oren luft att andas.

I sanning, om lögnen tar dess plats 
Hjälper ej att bo i palats
Förr eller senare en lögn uppdagas
 Det är så  din  tilltro  försvagas.

I sanning, kan Du ej spekulera
Då är den ingen sanning mera
Med tid och längd sig visar
 Man endast det äkta  prisar.

I sanning, kämpas lögnen ner 
Det sanna redbara, väljs av fler och fler
Till slut kan en, på en annan lita  
Ej ens använda, lögner som är vita.


Givmildhetens Tankesmedja.

givmildhetens tanke...

Vad man ger, generera till att få ännu mer
Det givna, avgjort det sublima, vad en avger
Gåvorna är håvorna, då med hjärtat givna
Vilka kan då känna sig efterblivet övergivna?

Presenter som är givna av kutym och tradition
Förvisso, vanligt tillvägagångssätt i gratulation
Vad Du av hjärtat ger, det lilla, blir likväl stort
Där hjärtat är, ingen ånger, vad sagt eller gjort.

Måste väl vara, välvilligheten som räknas med
Största tillgången för givmildhetens tankesmed
Välvilliga människorna, ger långt innan nån ber
Gör också detsamma , om någon  hör eller ser.

 


I Livets Alla Skiften.

i livets alla skiften

Är Du en trogen person?
Då visas det inom varje zon
Att lita på i stort som smått
Om därpå man ett löfte fått.

Är Du en glad person?
I yttringar lämnar positiv version.
Glädjen kan spridas genom smitta 
Där man alltid ursprungskällan hitta.

Är Du en lycklig person?
Finns säkert mer än en passion
Lyckan avgörs i  många skeenden 
Hur livet levs i alla  avseenden.

Är Du en blygsam person?
Kanske svårt nog att  ta Dig  ton.
Har lätt, åt annan lämna förtur 
Så  utvecklas den vänligaste natur.

Är Du en sund person?
Ägnar tid åt hälsa och motion.
Där skräpmat aldrig finns på menyn
Ren luft, friskt vatten, det bästa för hyn.

Är Du en ödmjuk person?
Och tjänar mänsklighetens union.
Intet av ond makts  frestelse 
Kan rubba Din  viljas  stadfästelse.

Är Du en andlig person?
Gör  allt för att behålla sinnesron.
Välgörare i livets alla skiften 
Som  kan  läras, tillägnas genom skriften.