SVALA + SOMMAR = SANT.

svala sommar

Svala plus sommar lika med sant
Vet varenda gubbe och tant.

Svalan anlände igår
Törnet slog ut idag
Oj, så gott jag mår
Allt går som det ska.

Närvarande just nu, just här
Känsla — förnuft går hand i hand
Vetskap finns, men inte när
Från farkosten vår, siktas land.

Vårkänslan slår ut i full blom
Då är vi ett med naturen
Övergången till sommar äger rum
Låt oss riva vintriga klagomuren.

 


Solens Sken.

solens sken

Solsken ger både värme och ljus
Inom – så väl som utomhus
Till och med i våra hjärtan
Där den är, mildras smärtan.

Solen— vår jords värmekälla
Får oss att le, ibland tårar fälla
En, vill se solen lysa klart
En annan, må den gå i moln snart.

Solen finns ju alltid där
Utgör själva livets atmosfär
Ger ljus åt själens spegel
Inga undantag på denna regel.

Solen, är den herre, är den fru?
Eller är den månne tu
Men ett kan vi  va  säkra på  
Utan sol, intet  liv kan uppstå.

 

 


Summering i Tiden.

summering

Så fort man sina misstag konstaterat
Åtminstone hälften, redan reparerat.
Dem en gjort, alldeles själv begått
Desto bättre, livets kantigheter förstått.

Livets skola pågår hela tiden
Olika erfarenheter utgör lektionerna i den.
Både av vad görs, rätt eller fel
Lika viktigt — att få ta del.

Vad man ej gjort, men bort
Vad ändock blev gjort, är stort.
Du är inget undantag från regeln
Ta årorna — om utan vind i seglen.

Hur som helst — går vi framåt
Så mycket lättare, då vi följas åt.
Vi får många frågor besvarade
Bara genom att ställa dem, klarnar de.

Låt oss stanna upp — i fråga sätta
Så med ens, det egna trycket lättar.
Lång harang vid denna dagens ände
Om goda erfarenheter — alls inget elände.


Vad Som Helst.

vad som helst

För dagen — för veckan, är temat
Vad som helst utom schemat
Ingen ska få hållhake på min själ
Den har sina egna sakliga skäl.

Teman binder upp ämnesvalet
Tills det blir både hackat och malet
Känslan må styra, vad är för handen
Må intet av godo, rinna ut i sanden.

Av erfarenheter blir omdömet gott
I mängder, genom åren jag fått
För mycket av de goda kan ingen ha
Men, även av måttlighet mår man bra.


Att Stilla Mej.

stilla sig

Har alltid haft lätt att stilla mej
Det är nån där uppe som gillar mej
Kan ock känna lycka i min ensamhet
Därför att jag med säkerhet vet

Det bästa för mig är planerat
Vad i mig växer och gror, är planterat
Först som sist leva i nuets mitt
Alla draghål tätas med sinnrikt kitt

Ju längre jag gått på livets promenad
Desto mera sker, som gör mig glad
Stilla sig, allra bästa förutsättningen
Mitt i vardagen utvinna förbättringen.


Hälsans Mått.

hälsans mått

Den helande kraft 
Vi  inom  oss  haft
Ska   väckas  och återuppstå
Gudomligt förtroende  ernå.

Vi  drabbas och vi lida 
Tiderna  är  icke  blida
Att  sjukdom ska läkas med  gifter 
Hör till  mest vansinniga  bedrifter.

När  hela  tiden  hälsan  finns 
Visar  att onda makten  övervinns       
Gud  skapade  alla  med  hälsans  mått
Fast, det har vi ej riktigt  förstått.

Det  pläderas  och oreras  för  människans  del
Så ska ni göra, annars  blir  det  fel
Med  Gud  i  hjärtat,  vi själva  vet
Hur vi bör  leva, är då ingen  hemlighet.

När  helande  krafterna  återvänder,
Till alla folk, i alla länder
Kan vi  börja  leva  medvetet  igen
Och då  återinföra Världs-Freden.


Ringar på Vattnet.

Ringar på

När det goda sig skall sprida
Sker det medelst ringar vida
På vattenyta helt lugn och klar
Från kraftens öga, virveln vidare far.

I  fenomenet  ligger magisk kraft
Ett öde ej helt oss förelagt
Sättet varpå spridningen görs
Allt gott gives  dem,  som berörs.

Det  godas utvidgning  ej  hejdas  kan
Fanns där bara, då ringarna försvann
Andlig utveckling under ytan pågår.
När den spridd är,  vi förstår….     


Jorden ¤ Runt ¤ Resan.

jordenruntresan

Orkidéer sågs båd i blom och i knopp,
Om mycke va me, utan flytta sin kropp.
Det blev en tripp, som en dröm i längd
Där vyerna drog förbi i mängd

Om nåt extra intressant kom upp,
Ja, då gjordes i färden ett stopp
Uppleva resa, någon annan gjort
Gör man enkelt, med att se på kort

Bilder av städer, byar och natur
Av människor i sin egen kultur
Man jorden runt kan åka
Utan ett enda missnöje råka

Kostnaden är lika med noll
Att se och uppleva på håll
I sällskap med verklighetens resenär
Mycket om andra folk och länder lär

Så tog den bekväma resan slut
När vi vill, står ny utflykt på lut
Fantastiskt sätt att fara runt så 
Det smidigaste man kan komma på.


Ödet Styr.

ödet styr

Tid —  som dagar, månader går
Snart nog förflutit ett helt år
Vi  mäter tid och räknar ut
Medan ödet styr oss som förut

Men lära sig att emot ta
Vad livet åt oss i beredskap ha
Ingen kan väl  veta vad som händer
Bara att allt ju vilar, i Guds händer

Tid,  är åldrar på människor och ting
Spelar liten roll,  när allt kommer kring
En antik möbel räknas ju som fin
Lika dant det är, med gammalt vin

Medan människorna där  emot
Som gamla bilar, går till skrot
Låt oss därför vända  på  etablissemanget
Så de äldre byter plats med möblemanget.

 


Stor Protest.

stor protest

Idag är livet en enda stor protest
Känns som välbefinnandet är bortrest
Dagar finns, då inget går bra
Då blir tack-boken  svår att handha

Det samlade blir spretigt
Det  fasta  blir  kletigt
Ja, det finns ingen ände
Till allt mänskligt, världsligt elände

Detta tillstånd  kuvar  framåtanda
Om ej  startas, så slipper man landa
Behandla  det svåra  med enkelhet
Kanske  mister det så, sin komplexitet.