Lön För Mödan.

lön för mödan

Lönsamhet i nutid — bara det går ihop
Kanske gå runt, så där med ett nödrop
Moralen är borta och väktaren försvunnen
Så med ekonomi som bedrivs med munnen.

Lönsamhet betyder goda idéer i praktiken
Inte nåt som byggs upp av statistiken
Efter en tafatthet får vi ta en fattighet
Pengar i handen — är en sällsynthet.

Lönsamhet i verkligheten ett minne blott
Så hett eftersträvat, fast så sällan fått
Att i natura ta ut lön för mödan
Knappast tillämpbart, vad gäller brödfödan.


Just Här, Just Då.

just här just då.

Om var och en levde upp till sin livsroll
Skulle födelseorten förbli deras tillhåll
Aldrig en slump var vi föds och är
Men ett uppdrag, en livs levande dokumentär.

När vi är på rätt plats i rätt tid
Just där, just då, fullföljs vår id
Beroende på karaktären av den enskilde
Om man utvecklar sig eller förblir vilde.

Stanna kvar där vi först placeras
Då den rätta relationen etableras
Alla dessa möten människor emellan
Ligger mening i, motsatsen mera sällan.


Rar Liten Stare.

liten stare

Rar liten stare höll vår-serenad
Stod vid mitt fönster på parad
Burrade upp sin skimrande fjäderskrud
Guldgula näbben gav bedårande ljud.

Tack lilla stare, Du gladde mig stort
Intet mindre än en näktergal gjort
När det stora i det lilla kan ses
Uppenbart är, det fås mer än det ges.

Strax kom en talgoxe stämde in i låten
Gjorde mig om möjligt mer belåten
När behov av uppmuntran är som störst
Kommer trösten inte sist men först.


Värmande Schal.

värmande schal

Min tacksamhet har inga gränser
Utövas för livets alla ingredienser
Den är likt en värmande schal
Som aldrig kan angripas  av mal.

Tacket, om nya gåvor löfte ger
En del kommer förr än  man ber
Det  är  positiviteten  i  det hela
 Som de goda gåvorna fördela.

En tacksamhet  må alltid  följa
När någon vill Dig med presenter hölja
Just där, givarens  glädje  blir sann
Då, den som får, den som ger, bekräfta varann.


Livsavgörande Projekt.

livsavgörande

Uppgifter, verkligt stora eller ytterst små
Båda kan vara, lika viktiga ändå
En betydande livsuppgift består av tusen ringa
Största bedriften, på rätt tid, rätt plats, dem bringa.

De små uppdragen kan förstoras efter behov
Ibland skjutas på framtiden, ges uppskov
Men de som tar åtaganden på allvar
Uppfyller sin tjänst med respekt och ansvar.

Valspråket: ”Plikten framför allt”
Ur känsloperspektiv låter kallt
Så är det med uttryck i koncentration
De betyder mer i medmänsklig aktion.

Sysslan kan va ideell eller avlönad
Utåt sett, rent alldaglig eller förskönad
En del är de synliga och påhejade
Medan andra, försynta nästan nermejade.

Somliga uppgifter är rena rama utmaningar
Orädda, ger sig dem i kast, trots varningar
Det som ska bli till, går också vägen
Ändå vill till, pliktuppfyllaren är trägen.

Människans livsavgörande projekt,  en mission
ALLMAKTEN välsignar denna kommission
Gudomligt löfte om en ny skön värld
För oss väntande på, mer än väl värd.


Allt är Sagt.

allt är sagt

Allt är sagt, varför fortsätta orera
Vad sägs därefter — blir att repetera
Då lär frågorna vi haft och har
Fått sina förklaringar och svar.

Är vi då redo att gå vidare
Avsluta långvarig tid som bidare
Ge upp en epok gå in i nästa
Där sen medverka till vårt bästa.

Yttersta tiden har alltid talats om
Länge levat bredvid den, i andanom
Med den på tröskeln, svårt att fatta
Blir vi räddade eller strandsatta.

En sista chans att återskapa världen
På nytt förse oss med äkta värden
När allt är sagt — nära förestående
Rent konstaterande, inte löst påstående.

Det är hög tid, långt förbi grevens
Till vilken nytta är sådan referens
Oavsett tidsrymden i förhållande till annat
Förfallet under dem aldrig avstannat.

Detta, några tänkta, nedtecknade ord
Om tillståndet på vår utarmade jord
Till bristningsgränsen, vi nu har hunnit
Passeras den, jamen visst, friheten vunnit.


Alltings Start.

alltings start

Behåll dagen till dess slut
Mesta av det bästa ta ut
Dagens start säger inget om finalen
Går ej, se frukten genom skalen.

Var morgon öppna med goda inviter
Då inget annat gör Dig visiter
Alltings start är viktig
Så fortsättningen blir god och riktig.

Rätta inställningen, koden knäcker
Finner Du den, inte något avskräcker
Tag emot dagen som en vän
Då har Du ingenting att ångra sen.

Dagsens sanning ta till vara 
Utan svårigheter kan Du svara
På frågor som ställs nu och då
Om livsval att göra, om vägar att gå.

 


Längtansfylld Väntan.

längtansfylld väntan

All väntan evig känns
Om  längtansfylld,  förutan gräns 
Hur skall  tiden bäst fördrivas  
Vad  man  känner, kan ej beskrivas.

Är  Du helt av väntan upptagen
Ja, så  bortslösas  denna  dagen
Att under  tiden  vara  kreativ
Ger  åt  väntan  andra  perspektiv.

Den  väntan  känns  ej  särskilt lång
När  man  något  annat  har  på  gång
Meningsfull  kan  då  väntan  te  sig
Heller  inte  benämnas  som  evig. 


En Bristvara.

En bristvara

Med sanning må man fara,
Är I sanning en bristvara
Är ej sanningen uppenbar
Gå ej alla, djupare efter svar.

Om sanning och lögn man blanda
Ageras det inte i rätt anda
Viktigt och riktigt, vara sann
Annars ingen lita på Dig kan.

När Du ärlig är och rättrogen
Intet då, kan barka åt skogen
Aldrig ljuga, aldrig luras
Riskerna finns, att inburas.              

Goda, ärliga och sanna ord 
Lyser likt ramper på vår jord
Inget kan väl glädja mer  
Än när lamporna blir fler och fler

I sanning finns mycket att säga 
Det gäller att förtroendet äga
Ett uppmuntrande ord, om det är sant
Sätter på vardagsmolnen silverkant.


Ädla Känslor.

ädla känslor

Ädla  Känslor.

Det finns ett budskap i varje händelse
Ett påbörjat slut i varje ändelse
En kärlek djup och stor i allas våra hjärtan bor
Ibland så svår att finna
Den kan komma, sen lätt försvinna

Finns kärlek, må den använd bli
Den föder ädla känslor, den gör Dig fri.
De tillhör alla.

Ytterlighet.

En ytterlighet är inget mitt emellan
Är ingen behaglighet, i så fall mycket sällan
Den kan vara ett påhopp, i alla fall känns det så
Då vill jag sätta stopp, den attityden ändra på
Tålmodigheten prövas vill,
Då man vänder andra kinden till
Men det är lättare sagt än gjort,
 Reaktionen kommer för fort.