I Ordning Ställer.

cappadocia-2220973__340

Sol, värme och snögubbar försvinner
Allt det obeständiga bortrinner
Också tiden vi till förfogande har
Snart räknas den till svunna dar.

Sol, värme, fåglar sjunger vårsånger
De har redan nu, hörts flera gånger
Tillhör stora, viktiga ögonblick
Av vårar som kom och som gick.

Sol, värme, det töar runt gräsrötterna
På promenader blir blött om fötterna
Knoppar på träd och buskar sväller
Dagsmeja för vår på G. i ordning ställer.


I Väntan På Dig.

i väntan på

Vad rör sig framåt, mest intressant
Men viktigt, vad som är sant
En strävan uti varje tanke finns
Där genom handling, delmål vinns.

Du framtid, vår längtans mål
I väntan på Dig, man mycket tål
Tiden går, ja, visst gör den
Vi varken rår om eller för den.

Väntans lön uppvärderas dagligen
Når allra högsta nivån, antagligen
Så är den, väl värd mödan
Alltså ingen väntan i onödan.


För Ögonblicket.

För ögonblicket

För ögonblicket, inte för dagen
Alltid med något upptagen
I nuet bor ingen sysslolöshet
Just då ernås kreativitet.

För ögonblicket, ingen längre period
Upplevs tydligt pågående episod
De medvetna stunderna minns man
De förbigångna flyktigt försvann.

För ögonblicket, inte i morgon, inte igår
Tillfälle, agera där en går och står
Oväsentligt blir då allt runt omkring
Koncentration – fokus på nära ting.


Öppen för Sökning.

öppen för sökning

Sätta igång att leta efter nånting
Gör att man finner andra ting
Vad varit bortglömt, i ljuset kommer fram
Länge nog har legat, samlat damm.

Anledningen till letandet kanske ej funnet
Mening var så klart, det man vunnit
Vad jag bäst behöver, just nu, just då
Kan jag lita på, finns att tillgå.

Man bör va öppen för sökning hela tiden
Behoven vill bli tillgodosedda ideligen
Inget avbrott i detta tillhandahållande
Är likt ett allmänt regn — ihållande.


Legender.

Legender

Lära känna personer och deras öden
Många år efter de mött döden
Deras liv dokumenterat i biografier
Förmedlande anletsdrag via fotografier.

Man lär genom andras tankar känna
På vad de trott och velat bekänna
De gjorde vad gott var för sitt folk
För de sina, gjorde sig till tolk.

De främsta ledarna tagits av daga
Av dem blev då ingen vacker saga
Så blev de i stället till legender
Som gav allt, även livet för sina länder.


En Gammaldags Ros.

gammaldags ros

Tänk att doften av gammaldags ros
Från det förgångna kan ge en dos
För plötsligt var jag barn igen
Hos mormor och morfar i trädgården.

Hade borrat ner näsan bland kronbladen
I skiraste ros att få doft av den
Då i rosenrött jag kunde drömma
Sådan upplevelse ej att förglömma.

Rosdoft om något, kan sinnen ockupera
De fem som finns, om så, ännu flera
Vilken gåva känna doft från barnaåren
Som om hösten kunde ge känning av våren.


Tror På Människor.

tror på människor

Tror på människor, till motsats bevisas
Ty oförskyllt, de kan båd rosas och risas
Personer avslöjar bäst själva sina brister
De från och till fastnar i eget klister.

Tror på människor, det är en gåva
Också i det längsta på vad de lova
Visst har det betydelse att hysa tillit
Chansen då större, envar håller sin bit.

Tror på människor, dömer ingen ohörd
Oavsett varifrån eller av vilken börd
Förutfattad mening, görs med stor orätt
Av den man aldrig sett, kan ej målas porträtt.


Öppenhet och Optimism.

öppenhet och optimism.jpg

I förtvivlade stunder ses i syne
Då visar tvivlet upp sitt fula tryne
Men strax fyller tilliten på sin resurs
Så startas om, mot framtiden sätts kurs.

Varken så djupt eller särskilt länge varar
Pausen, i vad mitt livsmod försvarar
Vad av beständighet finns, kan ej misstas
Möjligen då, bara i skalet ristas.

Öppenhet och optimism väger upp det hela
Men förhindrar oss inte från att fela
Med lätthet ta emot, acceptera förändring
Tingen, kan ju för det bättre, ta vändning.


De Friserade Svaren.

De friserade svaren

Ingenting behöver väl överdrivas
För att vi ska kunna trivas
Man må varken dra ifrån eller lägga till
Manipulera resultat, att se ut som man vill.

Det är så man kastar bort förtroende
Och av fortsatt ljugande blir beroende
En lögn försvagar följande sanningar
Det sanna ska va rent från inblandningar.

De friserade svaren som ges, tjänar ingen
Står ju för en felaktig bild av tingen
I tid och längd är sådant ohållbart
Detta beteende bör upphöra och det snart.


Snickra Till.

snickra till

Att snickra till någonting med ord
Så kan rimmad vers bli gjord
Använda röd tråd i stället för spik
Ej lämpligt att kalla snickerifabrik.

Valda trådens kvalitet och längd
Avgör innehåll och versers mängd
Ska det bli allvarsamt eller på skämt
Därmed är huvuddraget bestämt.

Orden ska sorteras och noga övervägas
Hur något på bästa sätt kan sägas
Vad önskas ta fram och ut av det hela
Klokt att i skilda kategorier indela.