En Lyssnare.

en-lyssnare

En lyssnare det är jag vorden
Hör och tar sen in orden
Men inte urskillning förutan
Varken i verkliga livet eller TV-rutan.

Lyssnare väljer vad dom vill höra
Så må seriösa lyssnare göra
Vad är skadligt för själens välmående
Bör genast avbrytas, stoppas omgående.

En lyssnare, föredrar kanske musik och sång
En annan, vill ha tystnad någon gång
I tysthet blir särskild mening sagd
Framkommen, utan att på tungan bli lagd.

Lyssnare är alltid välkomna överallt
Även om, tar emot med nypor av salt
På eget sätt behandlar information
I förhållande till omständighet och person.

En lyssnare inget väsen av sig gör
Det må talaren tacka honom för
Den vars tal avbryts hela tiden
En evinnerlig störning av husfriden.

Lyssnare utrustad med tålamod, vi vet
Fin i kanten, avvaktande, på sitt sätt diskret
När förtroende, en äkta sådan delges
Inte ett ord därav vidare återges.


Mod och Tillförsikt.

mod-och-tillforsikt

När de allvarligaste av saker händer
Upp och ner på det mesta vänder
Där humorn annars finns till hands
Passar inte längre in någonstans.

I allvarligaste av stunder är man avklädd
På det hela taget, inte förberedd
Inga ord kan beskriva denna belägenhet
Blandade känslor, vad man tror och vet.

Det allvarligaste kan omöjligt nonchaleras
När allvaret i detsamma konstaterats
Vissa blir ställda, ja handlingsförlamade
Varthän gå, med tyglar hårt åtstramade.

I det allvarligaste finns inget av lek
Den förekomsten skulle kännas som svek
Här krävs ett seriöst engagemang
Och rätt avvägt för sitt sammanhang.

När allvarligaste saker involverar vardagen
Till en början — blir på sängen tagen
Yrvaket, ej helt och hållet klart
Syns situationens allvar, men inses snart.

Med allvarligaste förtecken, uppmärksammas
Behöver inte eftersökas eller uppammas
Men bemöta med mod och tillförsikt
Gagnar denna dagen och dagar på sikt.


Aldrig På Tiden

aldrig-pa-tiden

Då och då göra en tillbakablick
På vad som kom och försiggick
Men bara för att konstatera
Tillfällena som gått kommer ej mera.

Det gjorda, är ju redan gjort
Fast ibland kan önskas ogjort
Det bästa med så kallad återblicken
Att man vet hur det gick sen.

Börja inte gräva i gammalt groll
Lika dumt som ösa vatten med såll
Acceptera vad inte förändras kan
Därefter tänka, det mesta går an.

Aldrig på tiden, går den att backa
Därför må vi innerligt tacka
Syssla med dåtid i nutid, oförsvarligt
För framtidsvisioner rent av livsfarligt.

Titta i backspegeln, utan att se sig om
Få hum om, vad som ligger bakom
Detta både andligt och bildligt menat
Med den individuella säkerheten förenat.

Minnesbank för tillbakablickar finns till
Där sätts in, tas ut som man vill
Samlaren, av bara goda minnen, är klok
På så sätt lustfylld, denna så rara bankbok.


Rena Underverk.

rena-underverk

Kalla händer och kalla fötter
Och i delarna däremellan trötter
Men annars på det hela taget
De varma känslorna har övertaget.

Mellan kalla händer och varmt hjärta, samband
Har man ju hört sägas ibland
En god och värmande kommentar
Bra ursäkt, när ’en’ kalla händer har.

Vad mer kan sägas om händer
Den mesta kroppsdel vi använder
Än mer, av nån extra händig
Sån vän och medhjälpare är behändig.

Händer, Fötter med armar, ben förlängda
Väl inpassade, inte bara dithängda
Kondition och ärenden de går sen
Upprätthålls, bestäms av var och en.

Men våra så kallade extremiteter
Utan styrande hjärna — inga aktiviteter
Impuls, varje liten rörelse föregår
Människor, rena underverk, ute och går.

Ge kalla handen, avvisande gest
Med den en skiljemur blir rest
Tacka vet jag, en hand som vinkar glatt
Förmedlar värme — mänskliga kilowatt.


En Mognadsklenod.

en-mognadsklenod

Dag för Dag * Tänkvärt!

Hur ska vi förhålla oss till kritik?
Genom att ta till oss det som är sant,
Ta avstånd från det som är osant,
Men utan att låta känslorna
Uppröras och egot såras.

En Mognadsklenod.

Vid varje uttalat visdomsord
Emottager vi en mognadsklenod
Så fort vi fått och förstått dess innehåll
Spelar Aha-upplevelserna en väsentlig roll.


Rätt i Tiden.

ratt-i-tiden

Dag för Dag * Tänkvärt!

Vår attityd och de tankar och känslor
som vi väljer att umgås med,
bestämmer vår livsupplevelse.

Rätt i Tiden.

Det gäller att välja helt rätt i tiden
Nyskrivet — nej, helst från tid förliden
Bäst som sker i led med ens utveckling
Bidragande till kunskapstörstens släckning.


När Man….

nar-man

Dag för Dag * TÄNKVÄRT!

Gör till en god vana att omedelbart
vända Dig inåt när Du är osäker
på hur Du ska handla.

När Man….

När man något för nästan gör
Syns, känns vad man lever för
Kanske var det både futtigt och smått
Men trots det, uppskattades som gott.


Av Naturen Sunda.

av-naturen

Dag för Dag * TÄNKVÄRT!

Den fria viljan i det förgångna är grunden till
vårt nuvarande öde, på samma sätt
som vår fria vilja idag, bär framtiden i sitt sköte.

Av Naturen Sunda.

Funderingar är av naturen sunda
Går ut på, att något begrunda
Ta sig en stund av fundering
I stort sett samma som sondering.


Bakom Ljuset Förd.

tankvart

 Dag för Dag * TÄNKVÄRT!

Var överseende och generös mot människor
som gör Dig illa.  Det är en välkommen möjlighet
till snabba framsteg i sökandet.

Bakom  Ljuset  Förd.

Egendomligt nog, nästan helt oberörd
Fast mer eller mindre bakom ljuset förd
Med vetskapen att det båtar föga
Uppbåda tand för tand, öga för öga.
Om ej var menat, ändå blev sagt
Är då försenat, vara på sin vakt.


Ljus och Skuggspel.

dag-for-dag

Dag för Dag * TÄNKVÄRT!

Genom att odla positiva och kreativa idéer,
Hålla ett vakande öga på tankar och känslor,
Startas en process som efter hand
Kommer att ge oss ett rikare liv.

 

Ljus  och  Skuggspel.

 När skuggorna är djupa, vi själva siluetter
Betyder det — ljuset lyser, sin prägel sätter
Det är ytterst ljuset som skuggor bildar
Ljus — skuggor tillsammans livet skildrar
Utan ljus får ögonen ingen reflektion
Utan mörker förlorar ljus sin strålfunktion.