God Nytta Gör.

god-nytta-gor

Övning, ger ju färdighet
Uppövas kan också, härdighet
Den sistnämnda, god nytta gör
Kurage att stå ut, i både mot och för.

Träning, ger mest på naturligt vis
Inget rännande på land eller is
Meningsfullt oftast gjort med handkraft
Åt både självkänsla och arm ge kraft.

Läxläsning, inte bara för skolelever
Vi alla lär ju så länge vi lever
Varje dag ger läxa på olika sätt
Ibland om vad görs fel, ibland rätt.


Fred och Frihet.

frihet-och-fred

Vill sova, ja riktigt sova ut
Inte vakna förrän fajten är slut
Strider för människans överlevnad
Pågått under generationers levnad.

Alvaret i det hela, djup, skrämmande
Fiendens argument, obegripligt främmande
Livet likt en mardröm, ej var ämnat
Till fred o frihet, må bli överlämnat.

Dagen då alla vapen avskaffas
Skall också orosstiftarna haffas
I nyskapad värld, ’krig’ något helt okänt
Där blir eld, endast fredligt använt.


Ur Tomma Intet.

ur-tomma-intet

Vad har jag gjort, vad har jag sagt
Som någon ur sin fattning bragt
Letar febrilt efter misstag begångna
På sistone eller i det förgångna.

Vill man gå sin väg, oberoende av andra
Tillräckligt stoff för dom som klandra
Ur tomma intet sen lögner föds
Varigenom mer eller mindre, ens liv föröds.

I umgänget med släkt och vänner
Dom man vill tro på och känner
Då hela tiden få va på sin vakt
Så inget dumt eller sårande bli sagt.

Vem får vara sig själv i vårt samhälle
Med oupphörliga störningar i livsuppehälle
Inte ens tankekedjan få vara obruten
Ingen del av intellektet helt sluten.

Däri ligger människors nedgång och förfall
Beteendet varierar ju, från fall till fall
Inget att räkna med, på förhand räkna ut
Följderna av egna eller andras beslut.

Helt självständiga tankar, ett unikum
Den tror sig ha sådana, nog lite dum
Allt upplagt för missförståndets utvecklande
Till syvende och sist, sig själv häcklande.


Tack och Förlåt.

tack-och-forlat

I en värld på väg att gå under
Upplevs trots allt många fina stunder
Ger hum  om hur det vara bör
Nåt verkligt att tacka livet för.

Tack, en nästan bortlagd gest
Sägs mer sällan där borde va mest
Tacket — förutsättningen till nästa gåva
Tacksamhetskänslor, gott för framtiden lova.

Förlåt, ej heller så ofta sagt
Oftare då, skulden på annan lagt
Tack och förlåt, två likvärdiga ord
Uttalade och menade, förbättrar vår jord.

Det är med ord som med verkliga livet
Förbli outtalat när en tar det för givet
Om man med dem styr och ställer
Bara, allra bästa ordval som gäller.

Varje dag söka anledning att tacka
Förtar lusten att på någon hacka
När man ser och utveckla det behagliga
Avvecklas i samma stund det beklagliga.

Orden i dagliga talet anpassa
De onödiga och nedbrytande förpassa
Både sagt och skrivet — fritt från fadäser
Meningsfyllt då vad  vi  hör och läser.


Hjärtans Kärlek.

hjartats-karlek

*Alla Hjärtans Dag* stora kommersen behagar
Varför inte hjärtlighet, i alla våra dagar?
Den omsorg vi får och ger varandra
Lyser upp den väg, vi har att vandra.

Hjärtans kärlek, är ingen handelsvara
Finns där bara, för att besvara
Vad av hjärtat bliver gjort och sagt
Stor glädje, till mottagaren bragt.

Kärlek varken kan eller ska begränsas
Men ständigt visas, ett sätt är att vänslas
Vem har väl fått för mycket av den?
Denna människan, nog inte födder än.

Låt oss *alla hjärtans dag* reformera
Att under alla dagar, tillåtas husera
Därefter står det säkert, ej länge på
Förrän känslan, ‘må för alltid vara så.’


Den Goda Föresatsen

den-goda-foresatsen

Vad fick mig att tänka på
Användandet av ordet apropå
På tal om allt och ingenting
Passande tillfälle säga nånting.

Helt apropå —  ett överraskningsmoment
Vet ej ordet av förrän det hänt
Av en händelse fick någon veta
Vad dennes fantasi kunde reta.

Från det ena till det andra
Från ett till annat ämne vandra
Oförhappandes, ja helt improviserat
Vad dessförinnan var, är då passerat.

Så till: ” Inom parentes sagt”
Apropå, något vid sidan tillagt
Ibland blir parentes till huvudrubrik
Något poängterat, udda, kanske unikt.

Det och det, kom väl till pass
Apropåt i sig självt en ordklass
Innan nåt avslutat, bädda för nästa
I de flesta lägen, inte det bästa.

Vad det anbelangar, vill jag mena
Apropå, kan splittra eller förena
Vad räknas är, den goda föresatsen
Dock inte varken tiden eller platsen.


Rim och Reson.

rim-o-reson

Få tänka i rim, dem skriva ner
Därom jag dagligdags ber
Inspirationen — vad jag hör och ser.

Kan skilja sig markant från dag till dag
På tapeten, gammalt och nytt över lag
Kanske för något extra — slå ett slag.

Tankar kommer oftast O-inviterade
En del påträngande andra reserverade
De i mitt tycke, vettiga, blir presenterade.

De flesta stannar kvar i tankesmedjan
Där var en, bildar länk i ord-kedjan
Ger här resultatet av min bedjan.

Men visst är det ett dilemma
Att ur tanke-kaoset framklämma
Något, i vettig verklighet, kan stämma.

Gode Gud, må jag få, nåt bra, ida
Som gör nån lessen människa  gla
Kanske — underfundig historia att dra.

Något vettigt, sägs, vara  rim och reson
Pulserar bra, från person till person
Ytterst ha, att göra med framtidstron.


‘Högst Ovaraktig.’

hogst-ovaraktigt

Ja Tack, till ett ord eller två
Något att rimma vidare på
Hjärtat är öppet, var så god, stig in
Åt den ovälkomne säger jag, försvinn.

Från måndag till söndag, en vecka gått
Flera infallsvinklar och utsikter fått
En vecka är ingen annan lik
Inte ens dagar eller timmar är slik.

Då och då, göra en tillbakablick
Av vad jag gav, vad jag fick
Allt av värde är väl bevarat
I ord som i bild blir sparat.

Där var en dag, de andra  överglänser
För det goda därur, sätts inga gränser
Ta varje dag som den är, en gåva
Aldrig mer än vad kan hållas, lova.

Att sprida löften, ej bättre än rykten
Lika oansvarigt som verklighetsflykten
Men bygga upp förtroende som varar
Som våra bästa förväntningar motsvarar.

Benämning, ’högst ovaraktig’ kan göras om tiden
Därför dyrbar för de samverkande i den
Ju mer i glädjefylld användning
Desto flyktigare, går i en handvändning.


“Komma nån Vart.”

komma-nan-vart

Sammanfattning av händelser och ting
Endast ta med väsentliga ting
Alltför många ord tunnar ut meningen
Var väl från början inte meningen.

Så tröttas också lyssnaren ut
En del så pass, att de går ut
Andra sitter kvar, slå dövörat till
Vad tjänar då sammanfattning till.

Bästa sätt, hos åhöraren gå hem
Ge tankar att utveckla, ta med hem
Handla och leva som man lär
Genom att praktisera, livet nu o här.

Koncentrerad version, inget färdigt i detalj
Lyssnarens egen inställning, en viktig detalj
Belysa ämnet från alla håll och vinklar
Ej givet, men här egna sättet vinklar.

Sammanfattning får inte breda ut sig
Bara en uppskattning, att förklara sig
Florera och förmera, är inte dess mening
Men komprimera mycket i samma mening.

Min sammanfattning av detta ämne är
I korta ordalag, säga som det är
Åthävorna leder ändå ingen vart
Vad vi vill är ju: ”Komma Nån Vart.”


Det Skräddarsydda.

det-skraddarsydda

För- mycke och för-lite  skämmer allt
Smakar bäst med lagom sött och salt
Det sägs: ” Lagom är inte födder än”
Obestämt mått av längden och mängden.

Vad visats vara lagom för mig
Inte samma måttenhet för Dig
Men, det man inte själv få välja
Är bara att tugga i sig och svälja

För att tala om kläders passform
Går vi efter en personlig norm
Även smaken och stilen kommer in
Om det skräddarsydda lägga sig i vinn.

För-stort och för-litet passar ingen
Så historien om fingret och ringen
Om för-stort blir hängigt och glappt
För-litet på alla ledder för knappt.

Med för-stor eller för-liten portion
Lagom då, är don till person
I väl passande skor till sina fötter
Kan gå långt utan att bli trötter.

Svenskans ’lagom’ kan ej direkt översättas
Utan att med flera glosor ersättas
Likt: ’ inte för-lite, inte för-mycke’
’Just rätt storlek på stycke.’