Ögonblick.

ogonblicken

Ögonblicken äro många, men aldrig långa
Gäller att i farten, de värdefullaste fånga
’Fånga Dagen’ i en översättning från Latin
Det fungerar än så länge, enbart i teorin.

Ögonblicken, dom kommer och går hela tiden
Strunt samma, om sommar eller vintertiden.
Alla tidsperspektiv i stort sett, upplevs flyktiga
Men så klart, kortast av dem som är lyckliga.

Ögonblicken, om synliga, liksom en blink
Kan ju också innebära, en förstulen vink
Blinkningar,som vi vet, utövar liten stjärna
Ska vi lära av den, lär bli både ofta och gärna.

Ögonblicken, som vi kallar för lyckliga stunder
Förgyller med glädje vardagen, av små under
Nog allra bäst ändå, låta tiden ha sin gång
Låt vara, om den upplevs som kort eller lång.


Låt Vara.

lat-det-vara

Låt vara, det enda tillämpbara som fungera
Lägg åt sidan, det obrukbara som sen fallera
Vad lätt och utan några mödor, blir uträttat
Så tydligt var menat, att fullt ut bli inrättat.

Låt vara, det sagda, gjorda så självklara
Varför krångla till, det redan uppenbara
Men låt inte, de unika tillfällena gå förbi
De är ofelbart något man bör lägga sig i.

Låt vara, vad till fullo, infriat förväntningar
Utsikterna sen, minimala för återhämtningar
Slutligen åskådliggörs, alltid bäst som sker
Fast oftast förtjänsterna, vi först senare ser.


Åsnan Mellan Hötapparna.

asna-mellan

Ta itu med, utan prut börjar agera
Vara resolut, är ingenting för de veliga
Åsna mellan hötapparna, belysande sätt
Oförstånd, utan föd-förstånd aldrig mätt.

Att höra till de fega veligas skara
Alltid yttrar sig i, vad dom befara
Bevara oss väl, ifrån detta dilemmat
Som många av välgärningar hämmat.

Från fall till fall, räkna in och utgången
Kanske är, just det fina med kråksången
Att bedöma efter, dra alla över en kam
Men mildrande omständigheter, ta fram.


Små och Nära Tingen.

sma-nara-ting

Den som ej ser skogen för bara trän
Lämnar själva helhetsbilden därhän
Bra att kunna urskilja, litet i stort
På det stora hela, i ett svep är gjort.

Mest de små och nära tingen som berör
Närstående, mycket bättre ser och hör
Men överblick på mera avlägsen distans
Inga detaljer blir då synliga någonstans.

Se eller kanske alls inte se, det är frågan
Vad en vill se, inget fel på synförmågan
Annat går förbi, som om det inte fanns
Är intressena, som styr oss lite till mans.


Vad Som Sker.

vad-som-sker

Vad som sker, tydligt visar vad skall se
Undrar, vem skulle kunna ändra på det
Kanske inte så mycket på själva skeendet
Men allmänna uppfattningar och seendet.

Vad som sker, förrän vi ber, säkert förberett
När väl är här, därav någonting lär, oavsett
Mottagning av lärdomar, varje dag livet ut
Ofullständigt lärda, via skolor och institut.

Vad som sker, vara öppna för och ta emot
Blir vad det blir, inget uppfyllande av kvot
Till livets skola, utförs inga intagningsprov
Men ger kunskap nog, åt kommande behov.


“Sånt är Livet”

sant-ar-livet

Lycklig den, som klart inser och förstår
Varför vi nu, både framåt och bakåt går
Kanske steget framåt något övervägande
Med god framtidstro, icke så intetsägande.

Lycklig den, som ser och avverkar stötestenar
Fast de då utan tvivel, framfarten försenar
Eländen på vår väg, vars och ens prövningar
Så mycket bättre går det, efter lite övningar.

Lycklig den, införstådd med att ”sånt är livet”
Tar dagen som den kommer, tar inget för givet
Allas våra vägar är utstakade som individuella
Framgångsrikast då alltjämt är vårt originella.

Lyckligast den, som kan se storögt på små ting
Se någonting även i, det till synes ingenting
Småsaker ger plats åt både terapi och fantasi
Småskaligt och kärt, finner vi större mening i.


Leva * Älska * Lära.

leva-alska-lara

En sökare jämt och ständigt
En förökare av vetskap oändligt
Det ointressanta går förbi, tillåts passera
Ger tid åt det väsentliga desto mera.

Det finns ymniga källor att ösa ur
Underlättar att veta, när, var, hur
I uppslagsböcker från A till Ö
Åt kunskapsodlare giver månget frö.

Vissa ämnen fordrar rejäl djupdykning
Medan andra kan vara ren psykning
Kunskap är ju aldrig tung att bära
Så låt oss börja ”Leva, Älska, Lära”.


Värda att Citera.

varda-att-citera

Fick en värdefull bok i min hand
Skriven i en annan tid, i annat land
Ändå en beskrivning på läget dessa dagar
Om de galna människorna och deras lagar.

På ens egna tankegångar få bekräftelse
Känns som efter förtal få upprättelse
Denna bok skulle läsas av många flera
Där står svar väl värda att citera.

Författaren Voltares klokskap är välkänt
Hans tankar åt eftervärlden här på pränt
Pekar på oförrätter egentligen självskrivna
Dock till rena, rama motsatserna drivna.


Väderkartor.

vaderkartor

Livet — liksom en väderkarta
Sammanställd att utveckla eller urarta
När nån mår bra, ja då är himmel blå
Men orosmoln kan segla upp och åskan gå.

Meteorologer hög och lågtryckskartor ritar
Dum är den, som till dessa litar
Regntunga skyar, livslusten dämpar
Snö och blåst i byar, vad vi utkämpar.

Väderkartor till stöd, men åt vem?
Via dem hittas varken ut eller hem
Årstider bidrar med variationer
Tidsåldrar till gängse traditioner. 


Min Tid Är Belånad.

Protecting a good investment and making money concept

Klaga gör den, av livet mera önska
Den ser förfall i stället för grönska
Vi är nu komna till ett stadie
Där det osannolika vidga sin radie.

Söker gör den, som saknar nåt väsentligt
Men då får han leta och det ordentligt
Förnuftsmässigt gås inte längre till väga
Mentaliteten går mest ut på, ha och äga.

Längtar gör den, bidande bättre tider
Begränsas ej, hur mycke den än lider
Den vars bröst är fyllt av trånad
Får känslan: ”Min tid är belånad.”