Att Få Vara.

att-fa-vara

Att få vara, eller inte vara
Mot det onda i världen, oss försvara
Fast begränsad är vår tillvaro
Fordrar då till fullo en närvaro.

Att få vara, ifred, inte störas
Allt mer sällan låter sig göras
Vi blir störda, av det ena eller andra
Mest störande — inte tåla varandra.

Att få vara den man i grunden är
Förverkliga att leva som en lär
Då den inneboende kraften bejakas
Så mycket lättare på annans vilja makas.

Att få vara, där man hör hemma
Över egna livsbetingelser få bestämma
Flyktingar, främlingskap, uteblir då
Tänk vilken lycka — att få leva så.

Att få vara, klädd precis som man vill
Inga trender, inget mode att lyssna till
Av mänskliga rättigheter borde omfattas
Vilken mångfald, kunde väl då betraktas.

Att få vara, vara — böjning av är
En tillblivelse, ett varande, en sfär
Att vara eller inte vara, en fråga
Att besvara den — är att våga.


Blunda för att Se.

blunda-for-att-se

Blunda ett tag får Du se
Ja, ibland kan räcka med de
Den avskärmning som då infinner sig
Avslöjar nåt, ej för ögon synlig.

Tänka sig — blunda för att se
Också finna en mening i de
Se klart, inte bildligt menat
Mera till högre synfält förenat.

Stilla sig — ’Blunda för att se’
Mycken träning ligger bakom de
Handlar om utrensning av oväsentligt
Som annars skymmer vad syns egentligt.

Blunda för att se — sig koncentrera
Inget av vad ögon ser, sen distrahera
Viss enskildhet sådant seende befrämjar
Annan syn på tingen i utbyte lämnar.

Blunda för att se, låter avigvänt
Men vad ögonen ser, kan bli förvänt
Det bildliga och andliga, möter vars ett behov
Det ena åt det andra, ibland agera bov.

Naturligt, ses vi blunda, för att be
Tydligare då, bönens mål kan se
Vi har en gång med ögonlock försetts
Säkert för mer användning, än det betts.


Reflekterande Summering.

reflekterande

Vad man säger, vad man gör, ta ansvar för
Men också viktigt, på vad man hör
Aldrig lyssna på sånt som dra ner oss
På radio o TV används off-knappen förstås.

Via telefonen tålmodigt ta emot
Vad för integriteten är ett hot
Vilka vi vill eller inte, höra ifrån
Bestäms när den svaras, vår telefon.

Som redskap till ett umgängessätt
På sitt sätt, både telefon och bostadsrätt
Samvaron i, vad det vara må
Går ut på, att ge och få.

Vänner talar man med, inte om
I andra eller tredje hand, kallas ’dom’
Ju längre samtal, desto mer oväsentligt
Vad där omtalas, känns som offentligt.

Den ofta hör av sig, som vän betraktas
Får finna sig i, av örat tungan vaktas
Många av tankar, ej goda nog i samtal
Ty följden av dem, kan bli pinsamt fatal.

Vi är delaktiga i, vad lyssnas till
Kanske utvecklas åt håll, vi inte vill
Ja, det var min reflekterande summering
Över örats funktion  —  en fundering.


Bästa Vilja i Världen.

basta-vilja-i-varlden

Goodwill, byggs av många ting under lång tid
Men kan raseras av bara en sak på nolltid
Strävan efter gott rykte, kan ej ta rast
Ty återställa igen, görs inte med hast.

Goodwill, kan lätt förtalas bort
Så, för många välgörare blev gjort
Lögner sällan värdiga att bemöta
De förgör sig själva — som med all röta.

Goodwill, äger den, som vill alla gott
Envar som detta vill — stor gåva fått
Men räcka till för allt och alla
Överanstränger välviljan, får den att falla.

Goodwill, är att välja av goda skäl
Prioritera lika, andras som eget väl
Begränsningar är bra att kunna göra
Bara en sak i taget kan vi utföra.

Goodwill, ett låneord, hörs på uttalet
En får väl tacka, för det ordvalet
Men ej själva ordet, utan dess mening
Som bildar ’goodwillfrämjandets’ förening.

Goodwill, med bästa vilja i världen
Utför inga stordåd, men när den
Välvilja, befrämjar ett gott renommé
Som för utövarna  blir till välsignelse.


Stråla Lilla Människa!

strala-lilla

Där finns yttre och inre strålglans
Behövs så väl, lite till mans
För oss lysa upp, bereda vägen
Av den växa, bli mer oförvägen.

Strålglans uppfattas av inre synen
Utan ens höja på ögonbrynen
Där var en, rör sig i den hela tiden
De flesta omedvetet, går bredvid den.

Strålglans svår att se, än mindre ta på
Men om den be, något av den få
Handlar om andligt, ej bildligt fenomen
Fast mer verkligt, påtagligt än teorem.

Var kommer nåt så obestämt ifrån
Svar: ”Den bara finns där som ett lån.”
Ämnad för att sen vidare sprida
Ingen av brist på strålglans ska lida.

Som till exempel en stjärnas glans
Mot en klar natthimmel sig befanns
Dess strålar leka med, kisa åt
Så sprids de vidare även efteråt.

Stråla, stråla, lilla människa här
Då, på en gång, syns var Du är
Stråla för Dig själv och andra
Upplysta sen tillsammans vi vandra.


Tillämpa Gyllene Regeln.

tillampa-gyllene-regeln

Annat ord för intresse, är nyfikenhet
Men med näsa i blöt, ej så diskret
Den nyfikne, eftersöker fadäser
Sen på eget sätt, händelser utläser.

Nyfiken har en snokande karaktär
Heller ej så noga, om sant är
Av andras görande, låtande sig tillfredsställer
Håller sig framme, vad omgivning gäller.

På så mycket som möjligt ha koll
Sällan i sammanhangen, se egen roll
På andras bekostnad va i sitt esse
Är väl att ha, fanatiskt intresse.

Intresse styr våra val i livet
Ska så vara, det är givet
Men på nivå, för allas bästa
Med bevarad integritet åt sin nästa.

Det handlar ytterst om vår självrespekt
Om man behandlar andra med respekt
Alltför få, tillämpar gyllene regeln
Lite närmare granska sig själv i spegeln.

Omdömet vi gör och har, ej intakt
Ofta, ofta man skulden på annan lagt
Nyfikenhet, i nästans värld gör intrång
Men låta alla vara i fred , få ha sin gång.


Första Steget Till….

forsta-steget-till

Första steget till, en ordalydelse
Att söka mening av betydelse
Meningslöst ordande bör utelämnas
Därav det mesta och bästa hämmas.

Första steget till, försoning ta
För alla självklart borde va
Men gå där surande och blänga
Beredd till, att ge ännu en känga.

Första steget till, någons upprättelse
Försöka förstå den andres berättelse
Gå till själva källan för upplysning
Ger åt det hela, en rätt belysning.

Första steget till, egen framgång
Låta var sak ha sin tid, sin gång
Den målmedvetne, lugne alltid beredd
Med sitt sätt att vara, värdig sedd.

Första steget till, uppskattning finna
Är att omgivningens förtroende vinna
Också visa sig pålitlig som vän
Därefter följer sen — uppskattningen.

Första steget till, avslutning taget
Så mycket vet jag vid det här laget
Otaliga steg gångna under helt liv
I få stora, resten bara små kliv.


Med Två Anleten.

med-tva-anleten

När stora saker händer — förintas dom små
Vad är av betydelse syns klart då
Alla futtigheter dessförinnan uppblåsta
Och våra  possessioner däri låsta.

När inget från utsidan kan analyseras
Hur då sanningsenligt presenteras
De flesta lever ju med två anleten
Ett mitt i, det andra utanför smeten.

När människor möts, visas upp en fasad
Även om ledsen och nere, syns glad
Vissa bättre, andra sämre i sin roll
Vid närmare påseende avslöjas innehåll.

När den person vi utåt vill vara
Ej omgivningens förväntningar motsvara
Då är det för sent ändra image
Utan att förlora ansikte och sits.

När vi uppträder, står för den vi är
Förstärker både ryggrad och karaktär
Inget manus finns att lära utantill
Allt som sägs och görs, just vad en vill.

När bortskalat, allt futtigt och dumt
Kvar finns sen, vad är ärligt och sunt
I längden förkasta, sina rätt och skyldigheter
Suddar ut vilka vi är, våra personligheter.


Verkligheten Vi Lever I.

verkligheten

Ingen behöver längre spela parodi
Den är verkligheten vi lever i
Kan det sämre för människorna bli?

Med ironi uttala sig om läget
Både försvarbart och oförväget
Parodi ej helt ur luften taget.

Ett steg längre, i sätt att förklara
Utan att direkt på frågorna svara
Något av integriteten bevara.

En del ser längre än näsan räcker
Med sin ironi flera andra väcker
På gott och ont, medvandrare förskräcker.

Parodi kommer ur faslig verklighet
Där svårt är att vara helt konkret
Rakt upp och ner säga, vad man vet.

Att inte kunna tala rent ut
Men ha något parodiskt på lut
Löser till viss del problemens knut.

Parodier kan ibland vara underhållande
Också till sårade känslor vållande
Beroende på omständighet och förhållande.


Originalens Status.

originalens-status

Alla är vi födda med eget livsmönster
Själva ta tag i, om vill bli dygdemönster
Enskilda utvecklingen, kan gå olika håll
Uppfostran, omgivning, miljö, spelar roll.

Alla är vi födda, som naturenliga original
Bästa utgångsläge, vad gäller livsmaterial
Först den förutsatta mottagningskommittén
Om kärleksfull, aktsam, förhöjer livskvalitén.

Alla är vi födda, nakna och totalt hjälplösa
För att nämna, både skalliga och tandlösa
Vi föds som original — dör som slitna kopior
Originalens status, mera nollor än topp tior.