Finna Livskvalité.

finna-livskvalite

Nu har en smarting forskat sig fram till
Klagomål och gnäll, tjänar ingenting till
Dessutom, kan vi få hjärnskador av det
Vore väl urdumt, att utsätta sig för det.

Våra hjärnor må tas omhand o vårdas ömt
På klagan, otidigheter, dem tömt, sen glömt
Den som låter negativiteten att ta överhand
Frågan då oviss är, om välsinnad går i land.

Undersökningar i tiden, om mänskliga psyket
Stannar till o upp, vid medmänskliga stycket
Är så klart, just den biten, vi skall prioritera
Söka, finna livskvalité, sluta knota—leva mera.


Tro inte Allt.

tro-inte-allt

Tro inte att allt är, som det först såg ut
Verkar det alltför bra, så räkna med prut
Man ska aldrig döma hunden efter håren
Detsamma, Din medmänniska efter åren.

Tro inte allt, som är omtalat eller förtalat
Om med vilje blivit tillagt, kanske avskalat
I tal är inget vedertaget, ej heller belagt
Kanske viktigaste där o då, förblev osagt.

Tro inte allt, av vad har råkat nå Ditt öra
Ett litet hörfel, kan en hel historia förstöra
De förflugna orden, har likväl en tendens
Att bli uppfattade, fast  i  felaktig frekvens.

Tro inte allt, Du känner nu, vara helt rätt
Tänk om, o kommer då på, ett bättre sätt
Känslor kan förändras, från igår tills idag
De är oftast impulsiva, de följer ingen lag.


Fredliga Slaget.

fredliga-slaget

Fredsduvan, sitter med sin olivkvist och kurar
Långt ifrån, all världens utsatta fågelburar
Den bidar sin tid, tills just rätta ögonblicket
Samla alla vilsna, ingen ska lämnas i sticket.

Fredsduvan, har väntat länge nog nu, tycker vi
När väl kommer, upphör all ofreden, vi levat i
Ingen kan väl, i livligaste fantasi, sig föreställa
Då jordens medmänskliga lagar, har börjat gälla.

Fredsduvan, symbolen oavsett språk och länder
Vem kan vara ovetande, när med freden anländer
Alla symboler, likt duvan, av det fredliga slaget
Är hållplatser i livsuppehällen, utanför duvslaget.

Fredsduvan, bara tanken på den, gör oss fredliga
De som varit stridslystna tystnar, blir beskedliga
Tacksammaste tankar, till fredsvännerna då går
Må den infinna sig snart, måhända redan nu, i år.


NATURLIGTVIS.

naturligtvis

Motivationer, känns så bra att ha
Om inte motiverad, ja då få de va
Motiv kan växla, men alltid aktuella
Ibland som läxa * bli intellektuella.

Motivation, är bästa möjliga ledmotiv
Där den är, på verksamhetsfältet är aktiv
Att leva utan den, så mycket tråkigare då
Men motiverad, liksom en motor slagits på.

Motivationer håller hela människan igång
Ingen betackar sig, alla vill ha  framgång
Vi har landskapsmotiven också, naturligtvis
Som ger oss motivation, på eget sätt och vis.


Tillitens Stjärna.

tillitens-stjarna

När och där, tilliten till livet, tillämpas
All oro, alla bekymmer avsevärt dämpas
Och allt färre strider må sedan utkämpas.

Livstilliten står inte att få, på beställning
Alstras av levande individers inställning
Innerligt förlåtande, ingen vedergällning.

Livsstilen byggd på tillitens fasta grund
Står sig, levande bevis, alls inget påfund
Meningsfullt vinstgivande, i varje sekund.

Avbeställa givna livet, låter sig icke göras
Lika ogörligt, från andra sidan återföras
Liv under tillitens stjärna kan aldrig förgöras.


Älska Glömma Förlåta!

alska-glomma-forlata

Egendomligt nog, är det liv som här ska levas
Från tid till annan, så varierande presenteras
För många av oss, som en oviss, svårlöst gåta
Dock odla livs-temat: ”Älska-Glömma-Förlåta.”

Egendomligt nog, hur lätt det går, att krångla till
Till slut går ingenting till, som en allra helst vill
Den dag man på livsbetingelserna, har noll styr
Vad än värre är, om man däröver, sig inte bryr.

Egendomligt nog, kan det gå bättre än förväntat
Känns liksom ens insatser, ändock sig förräntat
Hur som helst, föga båtar, att begråta, livets gåta
Men den goda maktens hjälp, välkomnande tillåta.

Egendomligt nog, inte livet som utgör problemet
Men vårt sätt att införlivas, i fungerande systemet
Vi gör oss bekymmer om mer, än vad är hälsosamt
I praktiken, sen visas vara, mer osunt än gynnsamt.


Gångbar till Hjärtat.

gangbar-till-hjartat

Världens bästa, säger många, ingen har rätt
Men i min lilla värld, likväl rätt, på mitt sätt
Finns otaliga världar, inuti den stora världen
Bara den egna tillgänglig, för levnadsfärden.

Världens bästa, jaha då tages till i överkant
Dessutom, ej ens i utsagorna, kan vara sant
Men den som kallas så, blir ändå lyckliggjord
Att för ett ögonblick, få känna sig bäst på jord.

Världens bästa, vilken härlig kärleksförklaring
Gångbar till hjärtat, på varje älskvärd raring
Till fullo lovlig, mellan vänner så användbar
Som världens bästa uttryck, i minnet lever kvar.


Nu Är Vår Tid.

nu-ar-var-tid

Utgångsläget — kan va lovande eller tvivelaktigt
Om ses med tillförsikt eller rent av ogudaktigt
I detta läge, vara beredd på det allra mesta
Om sitter säkert i sadeln, utgången den bästa.

Utgångsläget — så olika ifrån fall till fall
Beroende på egna beteendet, i flesta fall
Förberedda, kommer motiverade till starten
Forcerar alla möjliga hinder, av bara farten.

 Utgångsläget — varje morgon är ju sängkanten
Detsamma för ungdomarna, så väl som för tanten
Sedan kommer dagen, som må tillgodoses i nutid
Ingen frånvaro av närvaro, här och nu är vår tid.


TVÅ HÄNDER.

tva-hander

 Två händer, knäppta som i ödmjuk bön
Förr eller senare, därur få sin givna lön
Men sällan på sättet som bönfallaren tänkt
Ofta med helt olikt o bättre svar blir skänkt.

 Två händer, vad vore en människa utan dem
Livsviktiga i omvårdnaden av barn och hem
Med dem, kan både klappa och kärligt smeka
Oslagbara, då gladeligen med varandra leka.

 Två händer, den ena till hälsning fram-sträcker
Den andra till hands, då ena inte längre räcker
Händers användningsområde enormt vidsträckt
Kanske finns funktioner, vi hittills icke upptäckt.


Alltid på Väg.

alltid-pa-vag

Alla är alltid på väg någonstans
Målet kan va på kort eller lång distans
Många tror sig ha det hägrande i sikte
Då plötsligt visas upp ett annat ansikte.

 Slutliga målet, nås inte här på jorden
Medan delmål hela tiden, bekräftar orden
När väl ett har uppnåtts, står nästa på tur
Ej målet men vägen som är livet, eller hur?

 Allas vägar kantas av allsköns sällsamheter
Men från just dessa får vi våra erfarenheter
Med dikeskörning, utsatt största utmaningen
Reparera skador, på väg igen i färdriktningen.