HUVUDSAKEN.

huvudsaken

Huvudsaken, kan vara svår att peka på
Kanske inte nu, men har varit det ändå
Dessa ting, kan sägas va, en mössa eller hatt
Också håret, utslaget eller i hårknut uppsatt.

Huvudsaken, ska tänkas på i första hand
Om den blir förbisedd, påföljd reprimand
I filmerna får vissa utvalda, huvudroller
Flera agerande, spelar i huvudsak biroller.

Huvudsaken, må gott och väl bliva gjord
Viktigast som huvudrätten, vid middagsbord
Allt med huvud i förnamn, sitter högst upp
I hönsgård, där så klart, är huvudmannen tupp.

Huvudsaken, för oss alla, vara ärliga o sanna
Huvudregler ska följas, ett måste att anamma
Om inte, kan hamna huvudstupa in i häkte
I fängelse, då huvudvittne, ej tyckte det räckte.


För och Med Varann.

for-och-med-varann

Förbereda inför morgondagen, på bästa sätt
Är att handha och tillvarata, dag i nutid rätt
Varje dag ska upplevas direkt och på stället
Inga alternativ, att göra något annat i stället.

Förberedelserna kan vara nödvändiga ibland
Men får absolut icke befrämjas, i första hand
Dåtid så väl som framtid, obrukbara i nutiden
Allt har, får sin tid, oavsett beteenden i den.

Passa in och pricka av, hålla avtalade tider
Obekymrat välmående, allenast tiden lider
Då görs vad som göras kan, går alltid ann
Är till fullo stöttande, för och med varann.


Överdriven Energi.

overdriven-energi

Vad tar man sig till med nedstämdhet?
Har undrande frågat, men ingen vet
Kan man få ut något vettigt av den
Chans att begrunda, sen komma igen.

Vad tar man sig till med upprymdhet?
Inga problem, bli glädjespridare i allmänhet
Kan ge bästa lyftet till nytt, gott anseende
Tacksamt ta emot och ge, med raraste leende.

Vad tar man sig till med akut stillestånd?
Utan lust och energi, inför nästa rond
Kanske bara uppstått, ett tillfälligt avbrott
Hur det än gått, med insikt blir förstått.

Vad tar man sig till med överdriven energi?
Kan den lagras, en annan gång till nytta bli
Hur som helst, bättre överskott än underskott
Lagom där vid lag, är då och här, underförstått.


Så Vitt Vi Vet.

sa-vitt-vi-vet

Så vitt vi vet, finns det ingen allvetare
Visst, nån vet bättre, än annan medarbetare
Professorer i ett ämne, vet mycket, men ej allt
Dessa, samt specialister, utbildats på läroanstalt.

Hur skulle alla i allt, kunna hålla sig a’jour
Ren omöjlighet, hur än lever ut och tror
Förresten, vad ska vi med all vetskap till
Bäst sätt lära utantill, det vi allra helst vill.

Allt vetande som kommer oss väl till pass
Till både nytta och nöje, kan användas
Annars vad gäller kunskap, ej tung att bära
Mesta av det bästa, genom livet fått lära.

Fysisk aktivitet, vi vet, befrämjar inlärning
Men inte nog med det, en närande förtäring
Allt som allt, att leva livet, blir sammantaget
Därtill egna förutsättningar och själva anlaget.


Satts Ur Spel.

satts-ur-spel

De dagliga rutinerna har satts ur spel
Undrar, vad har jag gjort som blev så fel?
Är det självvållat eller utan förskyllan
Men borta är vad jag hade lagt på hyllan.

De dagliga rutinerna, vanor förutan besvär
Nästan som per automatik, bara fanns där
Utgjort viss ordning, i vardag mig tillhanda
Nu all världens väg, är rörigt och allahanda.

De dagliga rutinerna, en hållpunkt i tillvaron
Ingenting passar längre in, i denna frånvaron
Kanske ska jag, den gamla stilen lägga om
Vara öppen för, vad kommer till i andanom.

 


Tyst Flyter Ån.

tyst-flyter-an

Uppfattas kan, flertalet tecken i tiden
Trots att, som många säger, är helt vriden
Teckentydare lär vara en självlärd utbildning
Konstatera bara, tecken finns, ingen inbillning.

Uppfatta tidens tecken, tarvar viss lyhördhet
Då väl tillhanda, behandlas med varsamhet.
Tecken kan variera, från person till person
En del får dem, identifierade via intuition.

Uppfattad men inte så uppskattad, alla gånger
Men utan körers nottecken, heller inga sånger
Med bokstäver och skrivtecken, är det likaledes
Skrift så väl som tal, troligen av tecken förberedes.

Uppfattning om någonting, tyder på intresse
Om ser betydliga tecken, blir lätt i sitt esse
Ena dagen till en annan, utan likhetstecken
Tyst flyter ån, jämfört med stämman i bäcken.


Överraskningarnas Tidevarv.

overraskningarnas-tidevarv

När överraskningarnas tidevarv blir beboeligt
Det otroliga kan hända, blir troligt
Där vänds upp o ner på alla begreppen
Från berget ner i dalen flyttar Jeppen.

De omusikaliska börjar sjunga och spela
Snåljåpen, går genast med på att dela
Envisheten ger med sig, är idel öra
Den avundsjuke, jantelag ej längre anföra.

I det lilla bli varse storhet
Det stora i grunden byggd av litenhet
Vad förr var undanskymt och grått
Kommer fram i ljuset, äntligen förstått.

Hund och katt blir bästa vänner
Ingen avoghet mot annan känner
Allt gott hos alla växer till
Vi, undantagslöst i den världen leva vill.

Sjukdom, krämpor, otäcka minnen blott
Ej långt därefter frågas: ”va ä de fö nåt?”
Var och en får sin uppgift här i livet
Arbetslösheten helt på flykten drivet.

Kulturen blommar på alla sätt o vis
Konstnärer och andra kommer ur sin kris
Kyrkan öppnar upp, omfattar religioner alla
Domedagsröster tystnar — lovsångerna skalla.

Det gamla onda som människor förnedrade
Som gjorde dem till mindre bemedlade
Då skall förlåtas och därmed glömmas
Påbörja nya liv, där ingen skall fördömas.


Här är Livet.

har-ar-livet

Det här är livet, sett i smått som stort
Utformats av vad både fått o självgjort
Det sägs, var och en, är egen lyckas smed
Desto större lycka, ju flera Du räknar med.

Det här är livet, som fordrar närvaron i det
Är därom omedveten, på tiden då att bli det
Ett liv ska införlivas, upp-levas här och nu
Detta gäller oss alla, inte bara jag och Du.

Det här är livet, tydligt uppdelat i årstider
Från tidig vår till sen höst och vintertider
Naturlig utveckling, blad för blad till skog
Inte så konstigt då, hela livet i anspråk tog.

Det här är livet, att tas om hand och bruka
Fullbordat på bästa sätt, utan avundsjuka
Allt som av välviljan blev sagt och gjort
Även det lilla omsett, ej bara vad sågs stort.


Bara — Vara.

bara-vara

Att vara, tillvaro av det rara slaget
Bara vara, ett tillstånd utur tiden taget
Ibland kan vara, bara en liten stund
Lyckligt lottad, hel dag, sekund för sekund.

Att vara, godaste tillstånd utan måsten
Njutbart o befriande, nå dithän är konsten
Om lyckats, längtas dit igen, ideligen
Men för att få något gjort, ej gedigen.

Att vara, kan vid stort behov, planeras
Blir så stillatigande varse, vad då cederas
Vem har sagt sig veta, detta går inte ann
Intet blir gjort, av vad annars, göras kan.


Sanningens Gatubelysning.

sanningens gatubelysning

Gör vad Du kan för att uppnå trovärdighet
Vägen dit ett liv i sanning och ärlighet
Inga genvägar att ta in på, i detta fallet
Men pålitlig, trovärdig i vad  anbefallt.

Trovärdigheten uppnår Du inte, på en gång
Men ack så meningsfylld, om än livslång
Då gott o väl etablerat ett liv av redbarhet
Därefter lugnt, lita på rättesnörets hållbarhet.

Vis är den, som fortgår att vara god o trofast
För visst kan trovärdighet, förloras i en hast
En enda liten lögn, i stort sett, kan rasera allt
Om tillit berövas ära, hög grad lägre sanningshalt.

Lögnens väg, alltid försetts med återvändsgränd
Sanningens ljus, på dess mörka vägar, aldrig tänd
Men oavbrutet tillse, sanningens gatubelysning
Då så mycket lättare, ta och ge, rätt upplysning.